Acasa / Navigație / Practică Inginerească

Practică Inginerească

mediuStudenţii de la specializarea Ingineria şi Protecţia mediului în industrie desfăşoară activităţi de practică de specialitate la unităţile de profil din judeţul Constanţa, la diverşi agenţi economici din zona portuara şi în laboratoarele de specialitate din universitate.

Problematica de practică vizeaza aspecte legate de cunoaşterea aparaturii şi a metodelor privind monitorizarea factorilor de mediu, analize de laborator, protejarea unor situ-uri, voluntariat alături de comisarii de la Garda de Mediu Constanţa.

Practică Inginerie Economică în Transporturi

Practica studenţilor de la specializarea „Inginerie Economică”, din cadrul Facultăţii de Navigaţie, este organizată pe durata a 3 săptămâni, la sfârşitul anului universitar. Studenţii efectuează practica la societăţi comerciale cu activitate de transport din domeniul maritim, fluvial, rutier, aerian, de cale ferată şi operare portuară.
Pe timpul practicii aceştia au următoarele sarcini: identificarea societăţii comerciale, statutul şi contractul de societate; cunoaşterea structurii acţionariatului, piramida managerială şi organigrama societăţii; obiectul de activitate, sarcini de producţie (serviciile prestate); cifra de afaceri, informaţiile principale din bilanţul contabil; planul de afaceri al societăţii; planul de marketing; bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs; strategii de dezvoltare a afacerii (societăţii).
O altă componentă importantă a pregătirii o reprezintă participarea la diferite activităţi unde aceştia trebuie sa se informeze asupra fişei postului, a sarcinilor, drepturilor şi obligaţiilor angajaţilor, etc.
Pe timpul perioadei fiecare student este obligat sa-si completeze un caiet de practica cu toate informatiile legate de firmă si practica se încheie cu un colocviu unde studentul trebuie să prezinte situaţia firmei şi activitatea sa la aceasta.
 

 

 

Top