Home / Misiune și obiective ale facultății de navigație

Misiune și obiective ale facultății de navigație

Facultatea de NAVIGAȚIE ȘI TRANSPORT MARITIM şi-a asumat MISIUNEA de a promova un învăţământ tehnic superior de profil larg, flexibil, interactiv şi continuu, conform cu exigenţele învăţământului european şi mondial, conservând tradiţiile academice naţionale. În îndeplinirea misiunii asumate, Facultatea de NAVIGAȚIE ȘI TRANSPORT MARITIM se susţine prin Planul Stategic şi Planul Operaţional care vizează, în esenţă:

 • Realizarea la un înalt nivel academic a procesului educaţional, de formare profesională permanentă a specialiştilor în domenii inginereşti, prin dezvoltarea competenţelor specifice diferitelor specializări;
 • Formarea şi dezvoltarea gândirii şi creativităţii, a respectului faţă de muncă, de valorile morale individuale şi la nivelul societăţii, armonizarea intereselor personale cu cele colective;
 • Armonizarea învăţământului şi cercetării ştiinţifice cu standardele europene prin:
  • promovarea unei oferte educaţionale dinamice, diversificate, flexibile şi atractive în acord cu cerinţele pieţei profesionale şi tendinţele de dezvoltare în ştiinţă şi tehnologie atât prin activităţi de educaţie şi instruire continuă cât şi prin învăţământ la distanţă sau în format e-learning;
  • dezvoltarea de programe comune cu alte instituţii de învăţământ superior, centre de cercetare, companii, societăţi economice şi comerciale care să permită transferul de ştiinţă, tehnologie şi servicii.

 

Principalele OBIECTIVE stabilite prin Planul Stategic şi Planul Operaţional de către Facultatea de NAVIGAȚIE ȘI TRANSPORT MARITIM sunt:

 • creşterea calităţii în procesul de învăţământ prin stimularea performanţei în activitatea didactică şi de cercetare;
 • promovarea unei oferte educaţionale dinamice, flexibile şi atractive, compatibilă cu cerinţele pieţei profesionale şi tendinţele de dezvoltare în ştiinţă şi tehnologie;
 • utilizarea tehnologiilor moderne, de comunicare şi transmiterea informaţiei în activitatea didactică;
 • alinierea învăţământului şi cercetării ştiinţifice la cerinţele şi standardele, academice europene;
 • dezvoltarea de programe educaţionale şi de cercetare în perteneriat cu instituţii de învăţământ superior şi centre de cercetare din ţară şi străinătate;
 • restructurarea planurilor de învăţământ şi programelor analitice în acord cu sistemul educaţional euro-atlantic;
 • organizarea învăţământului şi cercetării în acord cu Declaraţia de la Bologna, fiecare ciclu asigurând absolvenţilor competenţe şi abilităţi specifice, măsurabile şi validate prin diploma eliberată;
 • perfecţionarea mecanismelor de comunicare între facultăţi, departamente şi cu studenţii, care să asigure un mediu academic bazat pe colaborare responsabilă;
 • creşterea calităţii în domeniul resurselor umane printr-o selectare atentă a candidaţilor la concursurile pentru ocuparea funcţiilor didactice şi prin atragerea absolvenţilor care au promovat cu rezultate deosebite studiile universitare de licenţă, precum şi a tinerilor specialişti cu stagii doctorale în universităţi de prestigiu;
 • promovarea competenţelor şi potenţialului ştiinţific, tehnologic şi de servicii al Universităţii Maritime din Constanţa, atât în mediul academic cât şi în cel economic şi social, naţional şi internaţional;
 • dezvoltarea unei baze materiale moderne, performante, care să asigure un proces de instruire la cel mai înalt nivel academic, dar şi desfăşurarea unei activităţii ştiinţifice de cercetare eficiente, în domenii de vârf ale ingineriei mecanice, ingineriei navale şi navigaţiei, ale industriei onshore şi offshore deopotrivă.

 

Top