Home / Misiune și obiective ale facultății de electromecanică

Misiune și obiective ale facultății de electromecanică

Misiunea Facultăţii de Electromecanica Navala este:

Pregătirea unor ingineri in domeniile Inginerie marine si navigatie, Ingineriei electrice, Inginerie mediului si Ingineriei Electronica in conformitate cu domeniile programelor de studii oferite de facultate.

 

Facultatea îşi propune realizarea următoarelor obiective strategice:

 • Adaptarea la standardele europene ale unui învăţământ performant
 • Creşterea calităţii în procesul de învăţământ prin stimularea performanţei în activitatea didactică şi de cercetare.
 • Promovarea unei oferte educaţionale dinamice, flexibile şi atractive, compatibilă cu cerinţele pieţei profesionale şi tendinţele de dezvoltare în ştiinţă şi tehnologie.
 • Utilizarea tehnologiilor moderne, de comunicare şi transmiterea informaţiei în activitatea didactică.
 • Alinierea învăţământului şi cercetării ştiinţifice la cerinţele şi standardele, academice europene.
 • Dezvoltarea de programe educaţionale şi de cercetare în perteneriat cu instituţii de învăţământ superior şi centre de cercetare din ţară şi străinătate.
 • Restructurarea planurilor de învăţământ şi programelor analitice în acord cu sistemul educaţional euro-atlantic.

Organizarea învăţământului şi cercetării în acord cu Declaraţia de la Bologna, fiecare ciclu asigurând absolvenţilor competenţe şi abilităţi specifice, măsurabile şi validate prin diploma eliberată.

 • Perfecţionarea mecanismelor de comunicare între catedre, departamente şi cu studenţii, care să asigure un mediu academic bazat pe colaborare responsabilă.
 • Creşterea calităţii în domeniul resurselor umane printr-o selectare atentă a candidaţilor la concursurile pentru ocuparea funcţiilor didactice şi prin atragerea absolvenţilor care au promovat cu rezultate deosebite studiile universitare de licenţă, precum şi a tinerilor specialişti cu stagii doctorale în universităţi de prestigiu.
 • Promovarea competenţelor şi potenţialului ştiinţific, tehnologic şi de servicii, atât în mediul academic cât şi în cel economic şi social, naţional şi internaţional.
 • Dezvoltarea unei baze materiale moderne, performante care să asigure un proces de instruire la cel mai înalt nivel academic, dar şi desfăşurarea unei activităţii ştiinţifice de cercetare eficiente, în domenii de vârf ale tehnologiei electromecanice, electronice şi marine.

 

Top