Header Image
Home / Inginerie și management în domeniul transporturilor

Inginerie și management în domeniul transporturilor

DE CE INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR

Sectorul transporturi şi logistică reprezintă un motor cheie al dezvoltării societăţii moderne şi comerţului global, furnizând excelente oportunități carieră pentru milioane de persoane. Infrastructura transporturilor cuprinde rețeaua de transport (străzi, autostrăzi, căi ferate, canale navigabile, culoare de zbor, conducte etc.) și terminalele (aeroporturile, stațiile feroviare, autogările etc.).

În contextul evidențierii unui înalt grad de competitivitate pe plan intern și internațional și al accelerării inovației în transporturi și logistică, planul de învățământ al specializării “Inginerie economică în domeniul transporturilor” a fost actualizat continuu. Drept urmare, în anul 2021, pentru corelarea conținutului cu denumirea, specializarea “Inginerie economică în domeniul transporturilor” s-a transformat în “Inginerie și management în domeniul transporturilor”. Această modificare a permis acoperirea decalajelor informaționale existente în economia de piață. Schimbarea denumirii s-a realizat după efectuarea unui studiu amănunțit la care au participat instituții și companii din mediul de afaceri de profil. Planul de învățământ al specializării a fost integrat cu cerințele de calitate în educație ale angajatorilor, identificându-se competențele cheie necesare conturării unei cariere de succes în transporturi dar și acele competențe care deschid calea vizionară a dezvoltării unui mediu antreprenorial.

Mijloacele de transport sunt foarte diverse: autovehicule, trenuri, vapoare etc., şi necesită o bună cunoaştere a aspectelor ce țin de proiectare, construcție, diagnoză și exploatare, trafic rutier şi management. Gestiunea şi ingineria transporturilor, alături de proiectarea rețelelor și sistemelor de transport, au ca scop optimizarea sistemelor de transport, creșterea siguranței, îmbunătăţirea calităţii serviciilor de transport şi protejarea mediului.

DE REȚINUT

 • Durata: 4 ani/8 semestre
 • Începerea studiilor: Octombrie
 • Credite: 240
 • Locuri disponibile: 60/19 (buget)
 • Locuri fara taxa: 21
 • Limba: Romȃnă
 • Locație: Constanța
 • Taxa de școlarizare: 3800 lei/an

Programul de studii Inginerie și management în domeniul transporturilor se adresează celor care doresc să urmeze o carieră la uscat în domeniul logisticii sau al transporturilor.Programul de studii INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR are ca obiective formarea de ingineri specialiști de înaltă calificare, pentru domenii de vârf ale activității exploatare-dezvoltare din domeniul Inginerie și Management. Disciplinele planului de învăţământ al specializării asigură viitorului absolvent, obţinerea de competenţe tehnice inginereşti şi manageriale.

Programul are o durata de 4 ani și este astfel conceput încât să confere absolvenților competențe mixte, tehnice (inginerești) şi economice de specialitate, corespunzătoare noilor cerinţe ale economiei circulare. Absolvenții vor dobândi astfel competenţe şi deprinderi practice adecvate nevoilor actuale şi de perspectivă pentru transporturi internaţionale şi logistică.
Diploma obţinută este cea de Inginer însă, faţă de celelalte specializări existente pe piaţa serviciilor educaţionale din România, absolvenţii noştri obţin un înalt nivel de cunoaştere ştiinţifică mixtă şi complementară, atât tehnică, cât și managerială.

CE STUDIEZI

 • Sisteme de transport
 • Mijloace de transport
 • Terminale de transport
 • Transporturi și Expediţii internaţionale
 • Expertiza mărfurilor
 • Logistica în transporturi
 • Navlosirea şi agenturarea navelor
 • Managementul calităţii în transporturi

Plan de invatamant

BENEFICII

Recunoaștere internațională

Diploma de inginer este recunoscută internațional, oferindu-ți posibilitatea de angajare oriunde în lume

Flexibilitate

Oferim posibilitatea de a studia online pe campusul virtual

Alternative

Absolvenții noștri pot alege între o carieră în transporturi, logistică, comerţ internaţional, crewing, expediţii internaţionale de marfă, operare portuară etc.

Tehnologii moderne

Domeniul IT câștigă din ce în ce mai mult teren iar tehnologiile din sectorul transporturi țin pasul cu acest trend. Vei învăţa despre particularităţile de actualitate ale tehnologiilor folosite în transporturi. Lucrezi pe aplicaţii moderne, similare celor folosite în domeniul profesional. În plus, beneficiezi de un curs gratuit de Introducere în bazele Securităţii Cibernetice, într-un laborator dotat cu echipamente performante de studiu.

Practică în Portul Constanţa

Universitatea Maritimă din Constanţa a încheiat parteneriate pentru efectuarea practicii cu companii de operare portuară din Portul Constanţa. În anul II de studii studenţii desfăşoară practica inginerească în Port, iar în anul III practica economică. Practica se poate realiza şi în cadrul băncilor şi în logistică.

Consiliere Profesională

Studenţii noştri beneficiază de consiliere profesională şi sprijin în vederea integrării pe piaţa muncii.

OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ

Absolvenții programului de studii Inginerie și management în domeniul transporturilor pot lucra la uscat, în industria transporturilor şi logistică:

 • Inspecţii de mărfuri şi de mijloace de transport
 • Managementul organizaţiilor
 • Cercetare şi firme de consultanţă
 • Platforme logistice (SUPPLY CHAIN)
 • Brokeraj de marfă sau de transport
 • Expediţii internaţionale de mărfuri (FREIGHT FORWARDING)
 • Autorităţi publice şi administrative în transporturi
 • Antreprenoriat
 • Specialist marketing
 • Manager financiar
 • Logistician

Cariere de Succes (absolvenţi)

Lavinia Popescu

Crewing Manager, CMA Ships SINGAPORE Pte LTd

Am ales Specializarea Inginerie Economică în Domeniul Transporturilor, din cadrul Facultății de Navigație, U.M.C., deoarece își dorea să formeze studenții în domeniul transporturilor pentru a urma mai târziu o carieră la ”uscat”.

După terminarea facultății, am avut pregătirea teoretică dar şi practică, cerută în domeniul în care lucrez și anume recrutarea și plasarea personalului navigant, datorită numeroaselor internship-uri la care am avut acces.

Viața de student în UMC este una extrem de dinamică…aici am învățat că interesele mele trebuie respectate, prin activitatea de la Liga Studenților, că viziunea și decizia sunt chestiuni de alegere și îmi aparțin


Lavinia Vlas

Operator crewing Nemo Shipping

Studiind în cadrul specializării Inginerie Economică în domeniul Transporturilor, am avut posibilitatea de a acumula cunoștințe din toate modalitățile de transport, fapt ce a condus la alegerea domeniului în care profesez.

În anul IV de studenție, după câteva încercări de a-mi găsi primul job în domeniu, mi s-a oferit posibilitatea să lucrez în domeniul crewingului, o ramură a Transportului maritim, în care se recrutează navigatori


Moroşanu Liliana

Crewing Executive, Şagău Shipping Executive

Cei patru ani petrecuți alături de profesorii facultății de Inginerie Economică în domeniul Transporturilor au fost o experienţă foarte utilă, iar plecând de acolo m-am simţit mai bine informată şi mult mai sigură pe mine, pe calităţile şi cunoştinţele mele.

Universitatea Maritimă din Constanța oferă posibilitatea de a-ți clădi o carieră reușită în acest domeniu


Georgiana Bogdan

KALES Airline Services

Ambiția și încrederea trebuie să fie principalele voastre arme, eu am ales să vin singură să mă înscriu, să susțin examenul de admitere și deși nu am fost admisă în primul an de studii la fără taxă, am perseverat și am recuperat cei trei ani, prin finanțare bugetară.

Universitatea Maritimă din Constanța mi-a influențat viitorul, m-a format și mi-a înlesnit locul în compania KALES Airline Services


Admitere

ADMITERE Locuri FĂRĂ TAXĂ şi cu taxă.

Mai multe informații aici: https://admitere.cmu-edu.eu

Comunicare

Vă invităm să aflați detalii şi noutăţi despre specializarea INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR de pe pagina de Facebook: www.facebook.com/InginerieEconomicaUMC/ TikTok si Instagram: umc.oficial

e-mail: departament.management@cmu-edu.eu

Contact

 • CONTACT
 • Tel: +4 0755 044 133
 • Mircea cel Bătrân, nr 104
 • Constanta
Top