Header Image
Home / Posturi Scoase la Concurs

Posturi Scoase la Concurs

Anunțuri Promovare

Rezultat final promovare pe postul de Inginer II – Nită Cristian Milică
Anunt promovare post de Inginer grad II
Rezultat final al concursului de promovare pe postul de Secretar II
Anunt promovare secretar II – serviciu Relații Internaționale
Rezultat final la concursul de promovare – Secretar I
Rezultat final la concursul de promovare – Secretar grad II
Examen promovare in grad profesional pentru doua posturi de secretar grad I – Departament Consiliere Profesionala si Promovare
Anunt examen promovare in grad profesional pentru un post de secretar grad II – Secretariat Facultati

Posturi Administrative

Punctaj proba scrisa concurs pentru postul de DPO
Proces verbal validare/respingere dosare concurs RESPONSABIL DPO
Proces verbal al concursului organizat pentru ocuparea a doua functii contractuale vacante de informatician studii superioare si informatician studii medi
Concurs pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacantă de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (DPO)
Rezultat concurs Instructor D.P. organizat in data de 06.11.2018 (proba scrisa | interviu | final)
Anunt si calendar concurs posturi vacante informatician studii medii si superioare
Anunt si calendar UMC concurs consilier juridic
Anunt si calendar concurs instructor DP (22.10.2018)
Punctaj final concurs administrator financiar
Punctaj interviu administrator financiar
Punctaj proba scrisa concurs administrator financiar 19.07.2018
Punctaj final la concursul de laborant (laborator GMDSS) din cadrul Departamentului Electronica si Telecomunicatii
Proces verbal finalizare selectie dosare concurs Administrator financiar
Proces verbal finalizare selectie dosare depuse pentru concursul de laborant din data de 17.07.2018
Anunț și calendar concurs administrator financiar – 27.06.2018
Anunț și calendar concurs post de Laborant – 25.06.2018
Punctaj final concurs muncitor calificat RSTVI
Puctaj interviu muncitor calificat RSTVI
Punctaj proba scrisa muncitor calificat RSTVI
Proces verbal selectie dosar concurs muncitor calificat RSTVI
Punctaj proba scisa concurs Consilier Juridic
Proces verbal finalizare selectie dosar concurs consilier juridic
Anunt si calendar concurs MUNCITOR CALIFICAT RSTVI
Anunț și calendar concurs CONSILIER JURIDIC (perioadă determinată)
Punctaj proba scisa, interviu si final post CONSILIER I in cadrul DGA
Proces Verbal selectie dosar candidat post CONSILIER I
Anunt si calendar concurs post temporar vacant consilier
Rezultat contestatie concurs Inginer Serviciul Tehnic Administrativ
Punctaj final concurs Inginer Serviciul Tehnic Administrativ
Punctaj interviu inginer Serviciul Tehnic Administrativ

Posturi Didactice

Anul universitar 2017-2018 semestrul II

Calendarul de desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante
Lista Posturi
Conferențiar Universitar – Lb. Româna / Lb. Engleză
Șef Lucrări informații concurs
Voicu Ionuț – Șef Lucrări (descarcă dosar)
Cupșa Ovidiu – Conferențiar (descarcă dosar) – concursul se va sustine pe 29 iunie ora 11, sala E108
Posturi Didactice din Ani Anteriori

Anul universitar 2016-2017 semestrul II

Calendarul de desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante
Andrei Cristian – poziția 29 Șef Lucrări – navigație(descarcă dosar)
Dumitrache Cosmin Laurențiu – poziția 30 Șef Lucrări – navigație (descarcă dosar)
Costal Stanca – Profesor, pozitia 19 din statul de functiuni al Departamentului de Navigatie, Facultatea de Navigatie (descarca dosar)
Radu George Joavină – Sef Lucrari Pozitia 11, disciplina – Machine elements design Mechanisms (descarca dosar)
Pozitia 11. Sef de Lucrari
Pozitia 19. Profesor universitar
Position no. 19. Professor
Pozitia 29. Sef de Lucrari
Pozitia 30. Sef de Lucrari

Anul universitar 2016-2017 semestrul I

Calendarul de Concurs – Departamentul Științe Inginerești în Domeniul Electric
Calendar Concursuri
Profesor Pozitia 6 Bogdan Hnatiuc (descarca CV) – Fisa de verificare
Conferentiar Pozitia 20 Alin Danisor (descarca CV) – Fisa de verificare
Sef Lucrari pozitia 32 Andreea Jenaru (descarca CV) – Fisa de verificare
Conferentiar universitar – pozitia 20 (Associate Professor – position no. 20)
Profesor universitar – pozitia 6 (Professor – position no. 6)
Sef de lucrari – pozitia 11
Organizare concurs post sef de lucrari

Anul universitar 2015-2016 semestrul II

Regulament privind ocuparea posturilor didactice vacante in UMC
Calendar concursuri Posturi didactice
Calendar Concursuri
Lista posturi monitor oficial
Metodologie cadru posturi

Anul universitar 2015-2016 semestrul I

Calendar Concursuri Didactice
Programare examene pentru posturi didactice
Lista posturilor scoase la concurs
Metodologie
Decizie comisii posturi profesor 2015-2016
Decizie comisii posturi vacante sememestrul I 2015-2016
Descrieri posturi cu salarii aplicabile de la 01-12-2015 (in plata) pentru posturi vacante
Asistent Universitar Pozitia 36 – Andreea Arsenie
Profesor – Panaitescu Viorel
Șef Lucrări poziția 24 – Mirel Păun
Șef Lucrări poziția 31 – Scupi Andrei
Asistent pozișia 27 – Catalin Nutu

Top