Home / Posturi Scoase la Concurs

Posturi Scoase la Concurs

Posturi Administrative

Rezultat contestatie concurs Inginer Serviciul Tehnic Administrativ
Punctaj final concurs Inginer Serviciul Tehnic Administrativ
Punctaj interviu inginer Serviciul Tehnic Administrativ
Punctaj proba scrisa inginer
Punctaj proba scrisa concurs informatician studii superioare
Rezultat contestatie efectuata de catre candidata Sticlaru Irina cu privire la rezultatul probei de interviu de la concursul pentru ocuparea unui post vacant de Secretar in cadrul Secretariat Servicii Sociale
Punctaj final realizat la concursul pentru ocuparea unui post vacant de Secretar in cadrul Secretariat Servicii Sociale Studenti
Proces verbal finalizare selectie dosare Concurs Informatician studii medii si Informatician studii superioare
Proces verbal selectie dosare post inginer serviciul tehnic administrativ
Rezultat interviu post vacant de Secretar in cadrul Secretariat Servicii Sociale Studenti
Rezultat proba scrisa post vacant de Secretar in cadrul Secretariat Servicii Sociale Studenti
Rezultat final realizat la concursul pentru ocuparea a 2 posturi vacante ingrijitor cladiri
Proces verbal selectie dosar concurs – Consilier Juridic
Proces verbal selectie dosare post vacant Secretar in cadrul Secretariat Servicii Sociale Studenti
Rezultat Proba interviu – 2 posturi vacante de ingrijitor cladiri
Punctaj final Proba practica – Concurs ingrijitor cladiri
Anunt si calendar concurs posturi 3 posturi vacante INFORMATICIAN studii medii si superioare si inginer
Anunt si calendar concurs post temporar vacant consilier juridic
Validare dosare depuse pentru cele 2 posturi vacante ingrijitor cladiri
Anunt si calendar concurs post vacant secretar facultate – Secretariat Servicii Sociale Studenti
Anunt si calendar concurs 2 posturi vacante de Ingrijitor Cladiri
Punctaj proba scrisa, interviu si punctaj final concurs auditor intern
Proces verbal participare concurs Auditor Intern
Proces verbal selectie dosare concurs Auditor Intern
Anunt si calendar concurs post vacant Auditor Intern
Rezultat final concurs Secretar Departament Electronica si Telecomunicatii
Punctaj interviu concurs Secretar in cadrul Departamentului Electronica si Telecomunicatii
Rezultat proba scrisa concurs Secretar in cadrul Departamentului Electronica si Telecomunicatii
Proces verbal finalizare selectie dosare – Concurs Secretar Departament ETC
Anunt si calendar concurs post vacant secretar Departament ETC MO
Punctaj final concurs – Director Resurse Umane
Punctaj interviu concurs – Director Resurse Umane
Punctaj proba scrisa concurs – Director Resurse Umane
Rezultat final Concurs Informatician
Proces verbal validare dosar candidat concurs Director Resurse Umane
Rezultat proba interviu post Informatician
Punctaj proba scrisa concurs Informatician
Rezultat selectie dosare – pentru ocuparea celor doua posturi vacante de INFORMATICIAN
Anunt si calendar concurs post vacant Director Resurse Umane
Anunt si calendar concurs posturi vacante INFORMATICIAN studii medii si superioare
Rezultat final concurs Inginer SSM, PSI, SU
Rezultat final concurs ingrijitor cladiri
Punctaj final concurs referent departament cercetare
Rezultat proba interviu Inginer SSM, PSI, SU
Rezultat proba interviu Ingrijitor cladiri
Punctaj interviu concurs Referent
Rezultat proba practica Ingrijitor cladiri
Rezultat proba scrisa Inginer SSM, PSI, SU
Punctaj proba scrisa concurs referent departament cercetare
Proces verbal selectie dosare concurs inginer ssm, psi, situatii de urgenta
Proces verbal selectie dosare concurs referent cercetare
Proces verbal selectie dosare concurs ingrijitor cladiri
Anunt si calendar concurs pentru posturile de REFERENT, INGINER, INGRIJITOR CLADIRI
Punctaj final Concurs Inginer PSI, SSM, SU
Punctaj final Concurs pt. postul de portar Camin Far 3 Punctaj interviu Concurs Inginer SSM, PSI, SU
Punctaj Interviu Concurs pt. postul de portar Camin Far 3
Rezultat proba scisa Concurs ocupare post vacant de Inginer si Subinginer SSM, PSI, SU
Punctaj proba scrisa concurs PORTAR CAMIN FAR 3
Proces verbal selectie dosare concurs Inginer, Sub-inginer SSM
Proces verbal selectie dosare concurs Portar Camin Far 3
Punctaj final concurs – Administrator Patrimoniu, Serviciul Tehnic Administrativ
Punctaj interviu pentru funcția de administrator patrimoniu
Concurs pentru ocuparea a trei funcții contractuale vacante de inginer, subinginer si portar
Punctaj proba scrisa concurs administrator patrimoniu
Proces verbal selectie dosare administartor patrimoniu tehnic
Anunt si calendar concurs post vacant administrator patrimoniu
Rezultat final concurs ocupare doua posturi vacante de INGINER
Rezultat Interviu Proba Practica post Inginer
Punctaj final concurs post Economist
Puctaj concurs post Inginer
Rezultat proba interviu Economist
Proces verbal finalizare selectie dosare INGINER
Rezultat proba scrisa concurs Economist
Rezultat proba scrisa concurs Informatician
Proces verbal finalizare selectie dosare concurs Informatician
Proces Verbal finalizare selectie dosare concurs Economist
Anunt si calendar de concurs – doua posturi vacante – INGINER
Anunt si calendar concurs post Informatician si Economist

Posturi Didactice

Anul universitar 2016-2017 semestrul II

Calendarul de desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante
Andrei Cristian – poziția 29 Șef Lucrări – navigație(descarcă dosar)
Dumitrache Cosmin Laurențiu – poziția 30 Șef Lucrări – navigație (descarcă dosar)
Costal Stanca – Profesor, pozitia 19 din statul de functiuni al Departamentului de Navigatie, Facultatea de Navigatie (descarca dosar)
Radu George Joavină – Sef Lucrari Pozitia 11, disciplina – Machine elements design Mechanisms (descarca dosar)
Pozitia 11. Sef de Lucrari
Pozitia 19. Profesor universitar
Position no. 19. Professor
Pozitia 29. Sef de Lucrari
Pozitia 30. Sef de Lucrari

Anul universitar 2016-2017 semestrul I

Calendarul de Concurs – Departamentul Științe Inginerești în Domeniul Electric
Calendar Concursuri
Profesor Pozitia 6 Bogdan Hnatiuc (descarca CV) – Fisa de verificare
Conferentiar Pozitia 20 Alin Danisor (descarca CV) – Fisa de verificare
Sef Lucrari pozitia 32 Andreea Jenaru (descarca CV) – Fisa de verificare
Conferentiar universitar – pozitia 20 (Associate Professor – position no. 20)
Profesor universitar – pozitia 6 (Professor – position no. 6)
Sef de lucrari – pozitia 11
Organizare concurs post sef de lucrari

Anul universitar 2015-2016 semestrul II

Regulament privind ocuparea posturilor didactice vacante in UMC
Calendar concursuri Posturi didactice
Calendar Concursuri
Lista posturi monitor oficial
Metodologie cadru posturi

Anul universitar 2015-2016 semestrul I

Calendar Concursuri Didactice
Programare examene pentru posturi didactice
Lista posturilor scoase la concurs
Metodologie
Decizie comisii posturi profesor 2015-2016
Decizie comisii posturi vacante sememestrul I 2015-2016
Descrieri posturi cu salarii aplicabile de la 01-12-2015 (in plata) pentru posturi vacante
Asistent Universitar Pozitia 36 – Andreea Arsenie
Profesor – Panaitescu Viorel
Șef Lucrări poziția 24 – Mirel Păun
Șef Lucrări poziția 31 – Scupi Andrei
Asistent pozișia 27 – Catalin Nutu

Top