Header Image
Acasa / Posturi Scoase la Concurs

Posturi Scoase la Concurs

Anunțuri Promovare

Promovare 2020

Punctaj final proba scrisa examen promovare administrator financiar II_Serviciul Resurse Umane
Punctaj final promovare inginer grad I Departament Cercetare
Rezultat examen de promovare pe postul de Secretar II
Examen promovare administrator financiar grad I Serviciul Resurse Umane
Examen promovare administrator financiar grad II Serviciul Resurse Umane
Examen promovare administrator patrimoniu grad I Serviciul Achizitii Publice
Examen promovare inginer I Departament Cercetare
Examen promovare secretar facultate grad II Departament SGI

Promovare 2019

Rezultat final concurs promovare post Secretar III
Punctaj final proba scrisa la concursul de promovare secretar facultate grad II
Examen promovare secretar facultate grad II
Rezultat concurs promovare Secretar I
Rezultat final promovare pe postul de Inginer II – Nită Cristian Milică
Anunt promovare post de Inginer grad II
Rezultat final al concursului de promovare pe postul de Secretar II
Anunt promovare secretar II – serviciu Relații Internaționale
Rezultat final la concursul de promovare – Secretar I
Rezultat final la concursul de promovare – Secretar grad II
Examen promovare in grad profesional pentru doua posturi de secretar grad I – Departament Consiliere Profesionala si Promovare
Anunt examen promovare in grad profesional pentru un post de secretar grad II – Secretariat Facultati

Posturi Administrative

Anunt si calendar UMC concurs sef Serviciu achizitii publice
Punctaj final referent de specialitate Compartiment Relatii Publice si Marketing Educational
Punctaj interviu referent specialitate
Puncta final Director Departament Consiliere Profesionala si Promovare
Punctaj interviu Director Departament Consiliere Profesionala si Promovare
Punctaj proba scrisa Director Departament Consiliere Profesionala si Promovare
Punctaj proba scrisa referent de specialitate Compartiment Relatii Publice si Marketing Educational
Rezultat selectie dosare concurs Director Departament Consiliere Profesională și Promovare
Proces Verbal selectie dosare concurs referent de specialitate Compartiment Relatii Publice si Marketing Educational
Rezultat final concurs consilier juridic
Rezultat proba interviu concurs consilier juridic
Rezultat interviu si Punctaj final concurs referent de specialitate
Punctaj proba scrisa consilier juridic
Anunt si calendar concurs Director Departament consiliere profesionala si promovare
Proces verbal selectie dosare pentru postul de consilier juridic
Punctaj proba scrisa referent de specialitate relatii cu studentii
Anunt si calendar concurs REFERENT DE SPECIALITATE
Proces verbal selectie dosar referent de specialitate relatii cu studentii
Rezultatul final la concursul de ocuparea postului de Referent de Specialitate
Rezultat final la concursul administrator patrimoniu in cadrul Biroului Financiar Contabilitate
Rezultat interviu la concursul de referent de specialitate in cadrul Compartimentului Relatii Publice si Marketing Educational
Anunt si calendar concurs consilier juridic
Rezultat proba interviu – concurs pentru ocuparea unei functii de administrator patrimoniu in cadrul Biroului Financiar Contabilitate
Rezultat contestatie la proba scrisa a concursului pentru post vacant de referent de specialitate
Anunt si calendar concurs referent de specialitate relatii cu studentii
Punctaj proba scrisa concurs referent de specialitate compartiment relatii publice si marketing educational
Rezultat proba scrisa concurs administrator patrimoniu
Proces verbal selectie dosar referent de specialitate
Proces verbal în urma finalizării selecției dosarelor depuse pentru postul de administrator patrimoniu
Rezultat final concurs ingrijitor cladiri organizat in data de 01.10.2019
Punctaj interviu concurs ingrijitor cladiri
Anunt si calendar concurs Referent de Specialitate
Proces Verbal punctaj proba scrisa consilier juridic
Anunt si calendar concurs – administrator patrimoniu
Proces verbal punctaj proba practica ingrijitor cladiri
Proces Verbal selectie dosare concurs consilier juridic
Proces verbal selectie dosare ingrijitor cladiri
Concurs post consilier juridic
Concurs post vacant ingrijitor cladiri
Puntaj final concurs sofer
Punctaj interviu concurs sofer
Punctaj concurs sofer
Finalizare selectie dosar concurs sofer
Anunt si calendar concurs 2 posturi sofer
Punctaje concurs muncitor calificat (instalator)
Proces verbal afisare selectie dosar concurs instalator
Punctaj final concurs informatician
Punctaj interviu concurs informatician
Punctaj proba scrisa concurs informatician
Proves verbal selectie dosar concurs informatician
Punctaj final concurs administrator financiar (casier)
Punctaj interviu concurs administrator financiar (casier)
Anunt si calendar concurs muncitor calificat instalator
Punctaj pentru proba scrisă post casier/administrator financiar
Proces verbal finalizare selectie dosare – casier
Punctaj final concurs referent de specialitate
Anunt si calendar concurs informatician
Rezultat contestatie Matei Monica, concurs referent Marketing
Rezultat interviu la concursul de referent de specialitate – Compartiment R.P.M.E.
Punctaj proba scrisa referent specialitate
mai mult...
Anunt si calendar concurs Administrator financiar casier
Finalizare selectie dosare – Concurs de referent de specialitate in cadrul Compartimentului Relatii Publice si Marketing Educational
Anunt concurs consilier juridic
Referent de specialitate Compartiment Relatii Publice si Marketing Educational
Anunt si calendar concurs doua posturi sofer
Rezultat final – concurs secretar facultate din cadrul Secretariat Decanate
Punctaj interviu realizat la concursul de secretar decanat
Rezultat proba scrisa secretar decanat
Proces verbal finalizare selectie dosare concurs secretar DECANAT
Anunt si calendar concurs SECRETAR FACULTATE in cadrul SECRETARIAT DECANAT
Rezultat final la concursul de inginer, perioadă determinată (6 luni) în cadrul Departamentului Electronică și Telecomunicații
Rezultat interviu la concursul de inginer, perioadă determinată (6 luni) în cadrul Departamentului Electronică și Telecomunicații
Punctaj probă scrisă concurs inginer la Departament E.T.C.
Proces-Verbal finalizare selecție dosare – concurs de ocupare funcție temporar vacantă de inginer în cadrul Departamentului Electronică și Telecomunicații
Anunt si calendar concurs INGINER departament ETC (determinata)
Rezultat final – concurs secretar școală doctorală (perioadă determinată)
Punctaj interviu realizat la concursul pentru ocuparea unei functii contractuale temporar vacanta de secretar școală doctorală (perioadă determinată)
Punctaj probă scrisă realizat la concursul pentru ocuparea unei funcții contractuale temporar vacantă de secretar școală doctorală
Proces verbal finalizare selecție dosare concurs Secretar școală doctorală (perioadă determinată)
Rezultat final concurs muncitor necalificat (pentru spații verzi)
Rezultat interviu concurs muncitor necalificat (pentru spații verzi)
Rezultat proba practica concurs muncitor necalificat (pentru spații verzi)
Anunt si calendar UMC concurs SECRETAR SCOALA DOCTORALA
Punctaj final referent
Punctaj final inginer
Punctaj interviu referent de specialitate
Punctaj proba scrisa referent de specialitate
Anunt si calendar UMC concurs muncitor necalificat spatii verzi
Proces Verbal validare dosare concurs Referent de specialitate din 11.01.2019

Posturi administrative din ani anteriori

Posturi Didactice

Lista posturi didactice
Calendar concursuri didactice
Profesor Universitar poz. 15 – Emil Oanță (descarcă dosar) raport concurs
Șef Lucrări poz. 10 – Stefania Bucuci (descară dosar) raport concurs
Șef Lucrări poz. 15 – Liliana Achiței (descarcă dosar) raport concurs
Probe concurs Conferențiar Universitar
Probe concurs Șef Lucrări
Anunț concurs Conferențiar Universitar
Anunț concurs Șef Lucrări
Conferențiar Universitar – Corina Varsami ( descarcă dosar)
Șef Lucrări – Viorela Stîngă ( descarcă dosar)
Șef Lucrări – Liliana Achiței ( descarcă dosar) RETRAS
Șef Lucrări – Elena (Zburlea) Nedelcu ( descarcă dosar)
Decizi constituire comisii
Calendar concurs posturi didactice
Lista posturi didactice vacante
Conferențiar universitar poziția 24 Facultatea Navigație și Transport Naval
Associate Professor position 24 Navigation and Naval Transport Faculty
Șef de lucrări poziția 11 Facultatea Electromecanică Navală
Șef de lucrări poziția 15 Facultatea de Electromecanică Navală
Șef de lucrări poziția 25 Facultatea Navigatie și Transport Naval
Metodologie privind ocuparea posturilor didactice

Anul universitar 2017-2018 semestrul II

Calendarul de desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante
Lista Posturi
Conferențiar Universitar – Lb. Româna / Lb. Engleză
Șef Lucrări informații concurs
Voicu Ionuț – Șef Lucrări (descarcă dosar)
Cupșa Ovidiu – Conferențiar (descarcă dosar) – concursul se va sustine pe 29 iunie ora 11, sala E108
Posturi Didactice din Ani Anteriori

Anul universitar 2016-2017 semestrul II

Calendarul de desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante
Andrei Cristian – poziția 29 Șef Lucrări – navigație(descarcă dosar)
Dumitrache Cosmin Laurențiu – poziția 30 Șef Lucrări – navigație (descarcă dosar)
Costal Stanca – Profesor, pozitia 19 din statul de functiuni al Departamentului de Navigatie, Facultatea de Navigatie (descarca dosar)
Radu George Joavină – Sef Lucrari Pozitia 11, disciplina – Machine elements design Mechanisms (descarca dosar)
Pozitia 11. Sef de Lucrari
Pozitia 19. Profesor universitar
Position no. 19. Professor
Pozitia 29. Sef de Lucrari
Pozitia 30. Sef de Lucrari

Anul universitar 2016-2017 semestrul I

Calendarul de Concurs – Departamentul Științe Inginerești în Domeniul Electric
Calendar Concursuri
Profesor Pozitia 6 Bogdan Hnatiuc (descarca CV) – Fisa de verificare
Conferentiar Pozitia 20 Alin Danisor (descarca CV) – Fisa de verificare
Sef Lucrari pozitia 32 Andreea Jenaru (descarca CV) – Fisa de verificare
Conferentiar universitar – pozitia 20 (Associate Professor – position no. 20)
Profesor universitar – pozitia 6 (Professor – position no. 6)
Sef de lucrari – pozitia 11
Organizare concurs post sef de lucrari

Anul universitar 2015-2016 semestrul II

Regulament privind ocuparea posturilor didactice vacante in UMC
Calendar concursuri Posturi didactice
Calendar Concursuri
Lista posturi monitor oficial
Metodologie cadru posturi

Anul universitar 2015-2016 semestrul I

Calendar Concursuri Didactice
Programare examene pentru posturi didactice
Lista posturilor scoase la concurs
Metodologie
Decizie comisii posturi profesor 2015-2016
Decizie comisii posturi vacante sememestrul I 2015-2016
Descrieri posturi cu salarii aplicabile de la 01-12-2015 (in plata) pentru posturi vacante
Asistent Universitar Pozitia 36 – Andreea Arsenie
Profesor – Panaitescu Viorel
Șef Lucrări poziția 24 – Mirel Păun
Șef Lucrări poziția 31 – Scupi Andrei
Asistent pozitia 27 – Catalin Nutu

Top