Home / Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Studenților

Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Studenților

Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Studenților

Organizata de Universitatea Maritimă din Constanța

Repartizare sali si comisii

Sectiuni Sesiune

19 – 21 Mai 2017

Domeniile de interes sunt:

 1. Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial;
 2. Aspecte Economice și Juridice în Transporturi;
 3. Inginerie Mecanică;
 4. Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie;
 5. Ştiinţe Fundamentale;
 6. Ştiinţe Umaniste;
 7. Inginerie Electrică;
 8. Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii.

Pot participa studenți din toți anii de studiu de la Universitatea Maritimă din Constanța sau de la alte universități din țară și din străinătate.

Cei interesaţi trebuie să trimită până la data de 12 mai 2017 „Formularul de înscriere” completat pe adresa de e-mail: georgiana.buzu@cmu-edu.eu. Lucrarea finală în format Word va fi trimisă pe aceeași adresă până la data de 17 mai 2017.

Toate lucrările vor fi redactate şi susţinute în limba engleză. Toate lucrările prezentate se vor publica într-un volum electronic cu cod ISSN.


Program
Conditii de Redactare
Formular de Inscriere
Contact:
Conf. univ. dr. ing. Nicoleta Acomi (tel: 0721 287 877)
Ș.l. univ. dr. ing. Adrian Sabău (0730 006 930)
Georgiana Buzu (tel: 0754 065 171)
e-mail:georgiana.buzu@cmu-edu.eu

19 – 21 May 2017

The main topics are:

 1. Navigation and Maritime and River Transport;
 2. Economic and Legal Aspects in Transports;
 3. Mechanical Engineering;
 4. Engineering and Environment Protection in Industry;
 5. Fundamental Sciences;
 6. Humanities;
 7. Electrical Engineering;
 8. Technologies and Teleommunication Systems.

Students from Constanta Maritime University and from other Romanian Universities and from abroad may join the workshop.

Those who are interested can send the “Application Form” filled to the e-mail address georgiana.buzu@cmu-edu.eu, no later than 12th May 2017. The final paper written in Word shall be sent to the same address no later than 17th May 2017.

All papers should be edited and presented in English language. All papers submitted will be published in the workshop Proceeding with ISSN code (electronical version).


Schedule
General Conditions
Application Form
Contact:
Assoc Prof. Nicoleta Acomi, Ph. D.  (tel: 0721287877)
Lecturer Adrian Sabău, Ph. D.  (0730006930)
Georgiana Buzu  (tel: 0754065171)
e-mail:georgiana.buzu@cmu-edu.eu
Top