Home / Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Studenților

Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Studenților

Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Studenților

Organizata de Universitatea Maritimă din Constanța

11 – 13 Mai 2018

Domeniile de interes sunt:

 1. Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial;
 2. Aspecte Economice și Juridice în Transporturi;
 3. Inginerie Mecanică;
 4. Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie;
 5. Ştiinţe Fundamentale;
 6. Ştiinţe Umaniste;
 7. Inginerie Electrică;
 8. Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii.

Pot participa studenți din toți anii de studiu de la Universitatea Maritimă din Constanța sau de la alte universități din țară și din străinătate.

Cei interesaţi trebuie să trimită până la data de 06 mai 2018 „Formularul de înscriere” completat pe adresa de e-mail: bianca.dobre@cmu-edu.eu. Lucrarea finală în format Word va fi trimisă pe aceeași adresă până la data de 09 mai 2018.

Toate lucrările vor fi redactate şi susţinute în limba engleză. Toate lucrările prezentate se vor publica într-un volum electronic cu cod ISSN.


Program Sesiune
Conditii de Redactare
Formular de Inscriere
Contact:
Conf. univ. dr. ing. Nicoleta Acomi (tel: 0721 287 877)
Ș.l. univ. dr. ing. Adrian Sabău (0730 006 930)
Bianca Dobre (tel: 0754 065 171)
e-mail: bianca.dobre@cmu-edu.eu

11 – 13 May 2018

The main topics are:

 1. Navigation and Maritime and River Transport;
 2. Economic and Legal Aspects in Transports;
 3. Mechanical Engineering;
 4. Engineering and Environment Protection in Industry;
 5. Fundamental Sciences;
 6. Humanities;
 7. Electrical Engineering;
 8. Technologies and Teleommunication Systems.

Students from Constanta Maritime University and from other Romanian Universities and from abroad may join the workshop.

Those who are interested can send the “Application Form” filled to the e-mail address bianca.dobre@cmu-edu.eu, no later than 06th May 2018. The final paper written in Word shall be sent to the same address no later than 09th May 2018.

All papers should be edited and presented in English language. All papers submitted will be published in the workshop Proceeding with ISSN code (electronical version).


Schedule
General Conditions
Application Form
Contact:
Assoc Prof. Nicoleta Acomi, Ph. D.  (tel: 0721287877)
Lecturer Adrian Sabău, Ph. D.  (0730006930)
Bianca Dobre  (tel: 0754065171)
e-mail: bianca.dobre@cmu-edu.eu
Top