Acasa / Studenti / Practică Inginerească

Practică Inginerească

Practica studenților din cadrul Universității Maritime din Constanța este organizată pe durata a 3 săptămâni, la sfârșitul anului universitar. Studenții efectuează practica la societăți comerciale cu activitate în domeniul programului de studii urmat.

Pentru a veni în ajutorul studenților în dobândirea competenţelor profesionale specifice specializării pe care o urmează, Universitatea Maritimă din Constanța organizează și coordonează efectuarea stagiilor de practică.

Înscrierea pentru practică prin intermediul UMC

Pentru a vă înscrie pentru practică prin intermediul UMC trebuie să:

  • trimiteți mail la: decanat@cmu-edu.eu
  • completați formularul existent la Disciplina Practică, aferentă fiecărui an de studiu (care are în planul de învățământ această disciplină), semestrul II.

Desfășurare

  • Stagiul de practică se desfășoară la sediul social sau, după caz, la punctele de lucru ale Partenerului de practică, după un program stabilit de comun acord de către ambele părți.
  • Stagiul de practică se va efectua în baza unei convenții cadru încheiate între Organizatorul de practică, Partenerul de practică și Student practicant.
  • Pentru detalii referitoare la Partenerii de practică și modul de organizare a stagiului, vă veți adresa decanat@cmu-edu.eu
  • Pe parcursul efectuării stagiului de practică, studentul practicant va întocmi caietul de practică, model existent la disciplina Practica.

În cazul in care alegeți să desfășurați stagiul de practică la o companie cu care Universitatea Maritimă din Constanța nu are încheiat deja un parteneriat de practică este necesar să comunicați numele companiei și datele de contact ale acesteia, în cadrul căreia veți efectua stagiul, la adresa de mail decanat@cmu-edu.eu în vederea încheierii acestui parteneriat de practică.

Studenții care efectuează voiaje de practică ambarcată în anul universitar curent, vor încărca la disciplina Practica, pe eCampus, copie după carnetul de marinar, contract si caietul de practica al universitatii (postat pe eCampus la disciplin aPractica).

Studenții care lucrează într-un domeniu similar cu specializarea urmata (sau cuTema abordată în Proiectul de Diplomă/ Disertatie) vor încărca la disciplina Practica, pe eCampus, adeverința de salariat (care atesta domeniul in care activeaza), contractul de munca si caietul de practica al universitatii (postat pe eCampus la disciplin aPractica).

EVALUARE: Evaluarea competenţelor dobândite de Practicant pe perioada stagiului de practică, se face la sfârşitul perioadei de practică, în cadrul colocviului de practică.

Informațiile despre colocviul de practică și programarea susținerii acestuia se vor afișa pe site în același timp cu programarea examenelor.


mediuStudenţii de la specializarea Ingineria şi Protecţia mediului în industrie desfăşoară activităţi de practică de specialitate la unităţile de profil din judeţul Constanţa, la diverşi agenţi economici din zona portuara şi în laboratoarele de specialitate din universitate.

Problematica de practică vizeaza aspecte legate de cunoaşterea aparaturii şi a metodelor privind monitorizarea factorilor de mediu, analize de laborator, protejarea unor situ-uri, voluntariat alături de comisarii de la Garda de Mediu Constanţa.

Practică Inginerie Economică în Transporturi

Practica studenţilor de la specializarea „Inginerie Economică”, din cadrul Facultăţii de Navigaţie, este organizată pe durata a 3 săptămâni, la sfârşitul anului universitar. Studenţii efectuează practica la societăţi comerciale cu activitate de transport din domeniul maritim, fluvial, rutier, aerian, de cale ferată şi operare portuară.
Pe timpul practicii aceştia au următoarele sarcini: identificarea societăţii comerciale, statutul şi contractul de societate; cunoaşterea structurii acţionariatului, piramida managerială şi organigrama societăţii; obiectul de activitate, sarcini de producţie (serviciile prestate); cifra de afaceri, informaţiile principale din bilanţul contabil; planul de afaceri al societăţii; planul de marketing; bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs; strategii de dezvoltare a afacerii (societăţii).
O altă componentă importantă a pregătirii o reprezintă participarea la diferite activităţi unde aceştia trebuie sa se informeze asupra fişei postului, a sarcinilor, drepturilor şi obligaţiilor angajaţilor, etc.
Pe timpul perioadei fiecare student este obligat sa-si completeze un caiet de practica cu toate informatiile legate de firmă si practica se încheie cu un colocviu unde studentul trebuie să prezinte situaţia firmei şi activitatea sa la aceasta.
Top