Acasa / Studenti / Practică Inginerească

Practică Inginerească

Practica studenților din cadrul Universității Maritime din Constanța este organizată pe durata a 3 săptămâni, la sfârșitul anului universitar. Studenții efectuează practica la societăți comerciale cu activitate în domeniul programului de studii urmat.

Studenții pot opta între două modalități de efectuare a practicii:

 • Stagiu colectiv de practică organizat de universitate în cadrul instituţiilor cu care UMC are încheiate parteneriate, sau în centrele de practică proprii ale UMC – prin intermediul facultăţilor care vor facilita obţinerea unor locuri de practică pentru studenţi.
 • Stagiu Individual de practică, organizat în cadrul unei instituţii propuse de student – identificarea locului de desfăşurare a practicii este în sarcina studentului.

Informațiile privind documentele pentru practică se pot accesa pe site-ul universității la adresa campus.cmu-edu.eu, la facultatea si programul de studii urmat, disciplina Practica/ Practică de specialitate.

Documente necesare pentru practică:


Caiete de practică Anul II

 • Electromecanică Navală
 • Electrotehnică
 • Inginerie și Protecția mediului în Industrie

Caiete de practică Anul III

 • Electromecanică Navală
 • Electrotehnică
 • Inginerie și Protecția mediului în Industrie


ETAPE DE URMAT DE CĂTRE STUDENȚII CARE EFECTUEAZĂ PRACTICA INDIVIDUAL

 • Studentul listează convenția, obține acordul unei firme care îndeplinește condițiile din fișa disciplinei de practică și din convenția de practică. Convenția de practică se semnează și se ștampilează la firma de la care studentul a obținut acordul de practică.
 • Convenția de practică semnată se va trimite la decanat, prin e-mail: decanat@ cmu-edu.eu
 • După semnarea convenției de practică la facultate, aceasta este re- transmisă către student prin e-mail.
 • Studentul va prezenta convenția la societatea (firma) la care a obținut acordul pentru a efectua practica
 • Practica se desfășoară pe o perioadă de 3 săptămâni (90 ore de practică = 3×5 zile x 6 ore/zi)
 • Se va completa caietul de practică pe perioada practicii
 • Sudentul va primi de la firmă o Adeverință/ Atestat care certifică efectuarea practicii
 • Convenția individuală completată și semnată, Adeverința de practică si Caietul de practică se vor încărca pe platformă în cadrul programului de studiu urmat, la disciplina Practică/ Practică de specializare

Informațiile despre colocviul de practică și programarea susținerii acestuia se vor afișa pe site în același timp cu programarea examenelor.


mediuStudenţii de la specializarea Ingineria şi Protecţia mediului în industrie desfăşoară activităţi de practică de specialitate la unităţile de profil din judeţul Constanţa, la diverşi agenţi economici din zona portuara şi în laboratoarele de specialitate din universitate.

Problematica de practică vizeaza aspecte legate de cunoaşterea aparaturii şi a metodelor privind monitorizarea factorilor de mediu, analize de laborator, protejarea unor situ-uri, voluntariat alături de comisarii de la Garda de Mediu Constanţa.

Practică Inginerie Economică în Transporturi

Practica studenţilor de la specializarea „Inginerie Economică”, din cadrul Facultăţii de Navigaţie, este organizată pe durata a 3 săptămâni, la sfârşitul anului universitar. Studenţii efectuează practica la societăţi comerciale cu activitate de transport din domeniul maritim, fluvial, rutier, aerian, de cale ferată şi operare portuară.
Pe timpul practicii aceştia au următoarele sarcini: identificarea societăţii comerciale, statutul şi contractul de societate; cunoaşterea structurii acţionariatului, piramida managerială şi organigrama societăţii; obiectul de activitate, sarcini de producţie (serviciile prestate); cifra de afaceri, informaţiile principale din bilanţul contabil; planul de afaceri al societăţii; planul de marketing; bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs; strategii de dezvoltare a afacerii (societăţii).
O altă componentă importantă a pregătirii o reprezintă participarea la diferite activităţi unde aceştia trebuie sa se informeze asupra fişei postului, a sarcinilor, drepturilor şi obligaţiilor angajaţilor, etc.
Pe timpul perioadei fiecare student este obligat sa-si completeze un caiet de practica cu toate informatiile legate de firmă si practica se încheie cu un colocviu unde studentul trebuie să prezinte situaţia firmei şi activitatea sa la aceasta.
Top