Acasa / Studenti / Practică Marinărească

Practică Marinărească

practica1Obiectiv – Iniţierea în activitatea marinărească

Sarcini Crearea priceperilor şi deprinderilor de bază specific marinăreşti şi Crearea abilităţilor elementare necesare unui ofiţer de marină

Organizarea practicii marinăresti anul I
Practica marinarească a anului I este organizată pe durata a patru săptămani din care:

  • Primele 3 săptămâni sunt rezervate însuşirii deprinderilor şi abilităţilor practice de bază necesare unui ofiţer de marină civilă.
  • A patra săptămână este rezervata însuşirii abilităţilor teoretice şi practice pentru cursurile obligatorii IMO: Prim ajutor medical, Prevenirea şi lupta contra incendiilor-nivel avansat; Tehnici individuale de supravieţuire pe mare; Competenţă în utilizarea mijloacelor de salvare cu excepţia bărcilor rapide de salvare.

Organizarea şi desfăşurarea practicii
Aceasta este organizată pe cinci locaţii care sunt schimbate în fiecare zi pe parcursul unei săptămâni astfel încât fiecare student să treacă în cinci zile prin fiecare locaţie iar la sfârşitul practicii să cumuleze trei prezente în fiecare locaţie.
Evaluarea nivelului de însusire se face prin examinare la fiecare locaţie cu nota de la 1 la 10 nota satisfacatoare pe locaţie fiind 5 (cinci). Media aritmetică a notelor obţinute la locaţii reprezintă nota finala la practica care nu poate fi mai mica de 7(sapte).

Structura practicii pe locaţiidescarcă

Conţinutul sarcinilor pe locaţiidescarcă

Top