Home / Studenți / Tabel taxe școlare

Tabel taxe școlare

STUDII LICENȚĂ (ÎNVĂȚĂMÂNT ZI/IFR)
SPECIALIZARE AN STUDIU TAXA / Lei
Navigație și transport maritim și fluvial I
3500
II ; III
3300
IV 3200
Inginerie economică în domeniul transporturilor I 3300
II ; III ; IV 3000
Electromecanică navală / Electrotehnică I
3500
II; III 3300
IV 3000
Navigație și transport maritim și fluvial – lb. engleză I; II ; III ; IV 4500
Electromecanică navală   – lb. engleză I; II; III
4500
IV 3800
Ingineria și protecția mediului I
3300
II ; III ; IV 3000
Tehnologii și sisteme de telecomunicații I
3500
II ; III
3300
 IV 3000
STUDII MASTERAT
Toate specializările I; II
2200 / semestru
Modul managerial punte / mașină 6 luni 4500
ADMITERE
Înscriere anul I, zi / IFR 150
Înscriere anul I, masterat 200
Înmatriculare 50
Reînmatriculare 100
Examen competență lingvistică 150
DIVERSE
Echivalare studii 300
Examen de diferență 150
Examen de licență 500
Examen de licență – repetare 700
Lucrare laborator 30
Situații școlare – student 15
Situații școlare – absolvent 25
DIPLOME / ACTE DOVEDITOARE
Eliberare diplomă colegiu 100
Eliberare diplomă facultate ( promoție anterioară   sesiune   iulie 2012) 150
Eliberare diplomă masterat ( promoție anterioară   sesiune   iulie 2012) 200
Taxă suplimentară arhivare diplomă ( după 2 ani de la absolvire ) 100
Duplicat diplomă 500
Programe analitice 700
Situație școlară ( în limba engleză ) 400
Sit. Școlară/Foaie matricola/supliment diplomă ( după un an de la absolvire / duplicate )  100
Adeverință de autenticitate / supliment diplomă 100
Procesare dosar vizare studii CNERD 100
TERMENE DE ACHITARE TAXA ȘCOLARĂ :
15 OCTOMBRIE 2018 ( prima tranșă )
30 IANUARIE 2019 ( tranșa a doua )
Top