Acasa / Tabere Studențești 2021

Tabere Studențești 2021

Lista finala tabere studentesti 2021
Proces verbal de selectie – Tabere studentesti 2021
Lista studenților care au depus cereri individuale pentru ocuparea unui loc în Programului Național Tabere studențești 2021


Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești sunt studenții care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

  1. Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență;
  2. Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la programul de studii de licență și la programul de studii de masterat;
  3. Sunt integraliști (au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților din anul I);
  4. Sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani.

În cazul categoriilor de studenți cazuri sociale și studenți care activează în cadrul CCS/CCSS Tei și ai Federațiilor Studențești, criteriul student integralist nu se aplică, ierarhizarea acestora făcându-se exclusiv pe baza criteriilor sociale, respectiv criteriilor de selecție specifice.

Categoriile de studenți beneficiari ai taberelor studențești:

  1. Cazuri sociale: studenți orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale;
  2. Studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare, studenții integraliști;
  3. Studenții care activează în cadrul CCS/CCSS Tei;
  4. Studenții implicați în acțiuni de voluntariat, activități și proiecte studențești, manifestări culturale, științifice și sportive gestionate de federațiile studențești, legal constituite.

Cerere pentru ocuparea unui loc în cadrul taberelor studențești
Tabere studențești
Anexa OMTS 432 Metodologie Tabere Stud. 2021

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR

TERMENE ACTIVITĂȚI
06 iulie – 11 iulie 2021 Completarea și depunerea cererii tip și a Declarației de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
MODALITĂȚI DE DEPUNERE ·       Fax: +40-241/617.260
·       E-mail: elena.ionascu@cmu-edu.eu
12 iulie – 13 iulie 2021 Întocmirea listelor pe categorii de studenți beneficiari
13 iulie 2021 Afișarea listelor la avizierele electronice și pe site-ul universității
Afișarea Comisiei de selecție, data, ora și locația la care are loc prima ședință de selecție
14 iulie – 16 iulie 2021 Analizarea documentelor depuse și întocmirea Procesului verbal de selecție
16 iulie 2021 – ora11 Afișarea Procesului verbal de selecție la avizierele electronice și pe site-ul universității
16 iulie – 17 iulie 2021 – ora 11 Perioadă de depunere a contestațiilor Modalitate de depunere a contestațiilor

E-mail: elena.ionascu@cmu-edu.eu

21 iulie 2021 Afișarea listelor finale
29 iulie – 30 iulie 2021 – Întâlnirea Comisiei de selecție cu beneficiarii locurilor de tabără pentru alegerea locurilor disponibile în seriile de tabără

Sesiune ZOOM

 

SERII TABERE 2021

 

Seria I

11 -16 august 2021

Seria II

16 -21 august 2021

Seria III

21 -26 august 2021

Seria IV

26 -31 august 2021

 

 

Top