Home / Taxe Școlarizare anul I 2016-2017

Taxe Școlarizare anul I 2016-2017

Programul de studii Forma de
învățământ
Capacitatea de școlarizare
(numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați)
Taxa de studii

(RON)

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial IF 225 3300
Navigaţie şi transport maritim şi fluvial FR 125 3300
Navigaţie şi transport maritim şi fluvial, limba engleză, IF 100 4500
Electromecanică navală, IF 200 3300
Electromecanică navală, FR 100 3300
Electromecanică navală,   limba engleză, IF 100 4500
Electrotehnică, IF 100 3300
Electrotehnică, FR 100 3300
Inginerie economică în domeniul transporturilor, IF 60 3000
Ingineria şi protecţia mediului în industrie IF 90 3000
Tehnologii și sisteme de telecomunicație IF 50 3300
Studii de licență pentru studenți străini terțe U.E. IF 200 2800 euro/an
Studii universitare de masterat IF 650 2200/semestru
Modul managerial ofițer punte, ofițer mecanic maritim 4500
Taxă echivalare studii 300
Taxă înscriere licență 150
Taxă înscriere master     200
Taxă înmatriculare 50
Taxă înmatriculare după echivalare studii 100
Taxă examen de diferență 150
Top