Acasa / Taxe Școlarizare anul I 2020-2021

Taxe Școlarizare anul I 2020-2021

Programul de studii Forma de
învățământ
Taxa de studii

(RON)

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial IF 3600
Navigaţie şi transport maritim şi fluvial FR 3600
Navigaţie şi transport maritim şi fluvial, limba engleză, IF 4500
Electromecanică navală, IF 3600
Electromecanică navală, FR 3600
Electromecanică navală,   limba engleză, IF 4500
Electrotehnică, IF 3600
Electrotehnică, FR 3600
Inginerie economică în domeniul transporturilor, IF 3400
Ingineria şi protecţia mediului în industrie IF 3400
Tehnologii și sisteme de telecomunicație IF 3600
Studii de licență pentru studenți străini terțe U.E. IF 2800 euro/an
Studii universitare de masterat IF 2400/semestru
Studii universitare de doctorat pentru cetăţeni români, UE 8000/an
Studii universitare de doctorat pentru cetăţeni  străini terţe UE 2900 euro/an
Modul managerial ofițer punte, ofițer mecanic maritim 4500
Taxă echivalare studii 500
Taxă înscriere licență 150
Taxă înscriere master 200
Taxă înmatriculare 50
Taxă înmatriculare după echivalare studii 100
Taxă examen de diferență 150
Top