Asigurarea Calității în Universitatea Maritimă din Constanța

Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru U.M.C. ca furnizoare de educaţie, precum și pentru angajaţii U.M.C.