Header Image
Home / Indicatori de rezultat

Indicatori de rezultat

Rezultate 2024
Rezultate 2023

Indicator de rezultat Numar
Articole stiintifice publicate/acceptate spre publicare in reviste din SCIE aflate in cuartile Q1 11
Cereri de brevete EPO, UPSTO, JPO depuse in Romania sau alte tari UE 2
Proiecte depuse de membrii echipei de cercetare la competitii nationale sau internationale 3
Studenti doctoranzi angajati in cadrul proiectului 2
Cercetatori prostdoctoranzi angajati in cadrul proiectului 2
Cercetatori care lucreaza in organizatii de cercetare din Romania care beneficiaza de sprijin 7
Articole prezentate la conferinte internationale 22
Prelegeri la universitati de prestigiu 3
Workshopuri 3
Pagina web proiect 1

 

Top