Acasă

Facultatea de Navigație și Transport Naval și-a asumat misiunea de a promova un învățământ tehnic superior de profil larg, flexibil, interactiv și continuu, conform cu exigențele învățământului european și mondial, conservând tradițiile academice naționale.

Facultatea de Navigație și Transport Naval s-a înființat odată cu Universitatea Maritimă din Constanța in anul 1990, în cadrul ei a funcționat atunci o singura specializare, Navigație si Transport Maritim.

În anul 2002, în urma procesului de evaluare academică de către Consiliul Național de Evaluare Academică si Acreditare, specializarea Navigație și Transport Maritim a fost reacreditată, iar  mai târziu, în anii  2009 și respectiv 2015 după constatarea îndeplinirii standardelor de calitate obligatorii și criteriilor generale conform legii, ARACIS acreditează specializarea care își schimbă denumirea in Navigație și Transport Maritim și Fluvial, pentru o cifră de școlarizare de 225 de studenți.

citeste mai mult
Începând cu anul 2004 eforturile au fost dirijate către diversificarea specializărilor, creșterea numărului de studenți, constituirea unei baze materiale competitive și performante și ocuparea unei poziții de vârf în ierarhia universităților de marină din lume.

Venind în întâmpinarea personalului navigant fără studii superioare, necesare promovării acestora pe funcții la bordul navei, Facultatea de Navigație și Transport Naval a acreditat un program de studii cu frecvență redusă, în limba română, cu numele Navigație și Transport Maritim și Fluvial pentru un număr de 125 de studenți.

Globalizarea activității de transport maritim, internaționalizarea și standardizarea limbajului de comunicare la bordul navelor în condițiile echipajelor multinaționale, a condus la nevoia de organizare a specializării Navigație și Transport Maritim și Fluvial– în limba engleză. Acest program de studii a fost acreditat conform Rapoartelor de Validare de Consiliul ARACIS din 30.09.2010 pentru o cifra de școlarizare 60 de studenți și ulterior în anul 2014 aceeași specializare a fost reacreditată pentru o cifra de școlarizare superioara și anume pentru un număr de 100 de studenți.

In anul 2012 facultatea a lărgit domeniul specializărilor considerând necesar a pregăti studenți în domeniul Inginerie și Management astfel acreditând specializarea Inginerie economica în domeniul transportului, program de studii în limba română cu frecvență, pentru un număr de 60 de studenți, din anul 2021/2022 programul de studii s-a redenumit Inginerie si management in domeniul transporturilor

În decembrie 2011 Universitatea Maritimă din Constanța a înființat o filială în cadrul Universității Caspice de Tehnologii și Industrie din Aktau, Republica Kazahstan, filială în care specializarea „Navigație și Transport Maritim si Fluvial” a fost autorizată provizoriu și a funcționat ca program de studiu în anul universitar 2012/2013 cu o cifra de școlarizare de 50 de studenți.

Începând cu anul universitar 2013-2014, Universitatea Maritimă din Constanța a înmatriculat studenți care provin din Nigeria, Kenya, Egipt, Bangladesh, India, Irak, Siria, Grecia, Qatar, Algeria, Ghana, Siria, Tanzania, Ucraina la studii universitare de licență, specializarea Navigație și Transport Maritim și Fluvial în limba engleză.

Programele de studii de master oferite de Facultatea de Navigație și Transport Naval sunt în număr de 6, dintre care 5 programe sunt organizate in domeniul Ingineriei Marine și Navigație și un program în domeniul Inginerie și Management. Dintre cele 5 programe de studii de master din domeniul Ingineriei Marine și Navigație un program de studii este organizat in limba engleza.

Top