CONCURSUL NAȚIONAL STUDENȚESC "TRAIAN LALESCU" CONSTANȚA, 4-6 MAI 2017

Detalii Concurs

Home

Cursurile se reiau vineri 28 Aprilie, atît pentru studenții de la forma de învățământ cu frecvență cât și pentru studenții de la forma învățământ cu frecvență redusă!

Universitatea Maritimă din Constanța este o instituție de învățămînt superior de stat, acreditată, cu o ofertă educațională orientată spre domeniul de marină și navigație coroborat cu domenii conexe cum ar fi inginerie economică, ingineria mediului și ingineria electronică.

În acest an universitar Universitatea Maritimă din Constanța oferă 6 programe de studii de licența cu frecvență în limba română, 2 programe de de studii de licența cu frecvență în limba engleză, 3 programe de studii de licența cu frecvență redusă în limba română și 12 programe de studii de master (de aprofundare și de cercetare) cu frecvență din care 2 programe de studii în limba engleză.

În ceea ce privește pregătirea de doctorat Universitatea oferă un program de studii de doctorat în domeniul Științe inginerești în Inginerie mecanică. Universitatea Maritimă din Constanța a asumat un rol activ în comunitatea maritimă internațională, încheind o serie de protocoale bilaterale cu universități de profil, atît pentru asigurarea schimbului de studenți și cadre didactice, cît și pentru înlesnirea schimbului de experiență în domeniul maritim.

Top