Home

Liste finale de admitere admitere români de pretutindeni 27.07.2018

  • Confirmarea locurilor ocupate dupa examenul de admitere trebuie facută obligatoriu.
  • Neconfirmarea locurilor înseamna renunțarea de a fi student la UMC și locurile respective se vor vacanta.
  • Confirmarea locurilor se face pâna pe 26 iulie (inclusiv), între orele 9:00-14:00, în sala E112 (etaj 1 sediu UMC str. Mircea cel Batran nr.104)
  • Pentru candidații admiși pe locurile bugetate confirmarea locurilor înseamna completarea dosarului cu actele în original și achitarea taxei de înmatriculare (50 RON).
  • Pentru candidații admiși pe locurile cu taxă confirmarea locurilor înseamna completarea dosarului cu acte în original, achitarea taxei de înmatriculare (50 RON) și achitarea a 50% din taxa de studii specifică fiecărei specializări.

Universitatea Maritimă din Constanța este o instituție de învățămînt superior de stat, acreditată, cu o ofertă educațională orientată spre domeniul de marină și navigație coroborat cu domenii conexe cum ar fi inginerie economică, ingineria mediului și ingineria electronică.

În acest an universitar Universitatea Maritimă din Constanța oferă 6 programe de studii de licența cu frecvență în limba română, 2 programe de de studii de licența cu frecvență în limba engleză, 3 programe de studii de licența cu frecvență redusă în limba română și 13 programe de studii de master (de aprofundare și de cercetare) cu frecvență din care 2 programe de studii în limba engleză.

În ceea ce privește pregătirea de doctorat Universitatea oferă un program de studii de doctorat în domeniul Științe inginerești în Inginerie mecanică. Universitatea Maritimă din Constanța a asumat un rol activ în comunitatea maritimă internațională, încheind o serie de protocoale bilaterale cu universități de profil, atît pentru asigurarea schimbului de studenți și cadre didactice, cît și pentru înlesnirea schimbului de experiență în domeniul maritim.

Top