• slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image

Universitatea Maritimă din Constanța

Sesiune reexaminari
Programare Sesiune Vara 2024

ÎN ATENȚIA STUDENȚIL­OR DIN UCRAINA AI UN­IVERSITĂȚII MARITIME DIN CONSTANȚA
Un­iversitatea Maritimă din Constanța este solidară cu dumneavoastră în aceste mome­nte de criză și vă transmitem că în cont­extul actual puteți apela la noi pentru sprijin.
Pentru a ușura comun­icarea între voi și personalul angajat al universității vă lăsăm mai jos datele de contact ale perso­anelor care vă vor sta la dispoziție:
  • Conf. univ. dr. ing. Radu – Ioan HANZU – PAZARA
  • Email: radu.hanzu@cmu-edu.eu
  • Nr. Tel.: 0723570679
  • Ing. Elena IONAȘCU
  • Email: elena.ionascu@cmu-ed­u.eu
  • Nr. Tel.: 0756134672

Programe de Studii

În acest an universitar, Universitatea Maritimă din Constanța oferă 8 programe de studii de licență în limba română cu frecvență, 3 programe de studii de licență în limba engleză cu frecvență, 3 programe de studii de licență în limba română cu frecvență redusă și 14 programe de studii de master (de aprofundare și de cercetare) cu frecvență, din care, 3 programe de studii în limba engleză.

Universitatea Maritimă din Constanța este o instituție de învățământ superior de stat, acreditată, cu o ofertă educațională orientată spre domeniul de marină și navigație, coroborând domenii conexe cum ar fi ingineria economică, ingineria mediului și ingineria electronică.


Universitatea Maritimă Constanța- instituție de top în rândul celor de profil din Europa

În ceea ce privește pregătirea pentru doctorat, universitatea oferă un program de studii în domeniul Științelor inginerești în Inginerie mecanică. Universitatea Maritimă din Constanța a asumat un rol activ în comunitatea maritimă internațională, încheind o serie de protocoale bilaterale cu universități de profil, atât pentru asigurarea schimbului de studenți și cadre didactice, cât și pentru înlesnirea schimbului de experiență în domeniul maritim.

Top