Header Image
Home / Programe de Studii

Programe de Studii

Studii Masterat

INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN OPERAREA TERMINALELOR ȘI NAVELOR MARITIME

Inginerie si Management in Operarea Terminalelor si Navelor Maritime, program de studii de master in domeniul Inginerie Marina si Navigatie, program cu frecventa, in limba romana si cu o durata a studiilor 2 ani.Pregatirea studentilor in cadrul acestui program urmareste aplicarea creativă a cunoștintelor si metodelor specifice domeniului ingineriei economice, fundamentarea financiară şi economică a soluţiilor de dezvoltare a ofertei din transporturi (infrastructuri, vehicule, tehnologii), elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale si asigurarea calităţii serviciilor de transport.

Descarcă planul de învățământ
MANAGEMENT ȘI LOGISTICA ÎN TRANSPORTURI

Programul de studii universitare de master, “Management si Logistica in Transporturi”, este un program de studii in oferta educationala a Facultăţii de Navigație și Transport Naval și asigură formarea şi perfecţionarea specialiştilor din sectorul de transporturi și logistică, respectiv pentru unele nevoi parţiale ale domeniilor conexe (inginerie navală, ingineria mediului, inginerie şi management), pe plan local şi naţional, prin învăţământ universitar construit pe criteriile de performanţă ale sistemului european.Programul de studii universitare de master “Management si Logistica in Transporturi” urmareste asigurarea profesionalizarii inginerilor pentru a dobândi competenţe în managementul activităților de transport și în optimizarea activităților logistice, având cunoştinţe inginereşti şi manageriale complexe, pe parcursul a doi ani de studii, in limba romana si in regim de program de studii cu frecventa.

Descarcă planul de învățământ
Top