Header Image
Home / Programe de Studii

Programe de Studii

Studii Licență

NAVIGAȚIE ȘI TRANSPORT MARITIM ȘI FLUVIAL

Specializarea de studii universitare de licenţă NAVIGAȚIE ȘI TRANSPORT MARITIM ȘI FLUVIAL asigură formarea şi perfecţionarea specialiştilor cu studii tehnice superioare pentru nevoile complete (cercetare, proiectare, construcţie, exploatare şi mentenanţă) ale industriei de exploatare şi transport naval și fluvial, ale industriei de construcţii navale şi construcţii offshore specific domeniului de inginerie navală şi navigaţie, respectiv pentru unele nevoi parţiale ale domeniilor conexe (inginerie industrială, inginerie mecanică, inginerie şi management), pe plan local şi naţional, prin învăţământ universitar construit pe criteriile de performanţă ale sistemului european.Disciplinele planului de învăţământ al specializării asigură viitorului absolvent, obţinerea de competenţe tehnice inginereşti, manageriale, precum şi deprinderile practice adecvate nevoilor actuale şi de perspectivă pentru industria de transport naval și fluvial, respectiv industria de construcţii de nave fluviale, maritime şi offshore. (mai mult)

Descarcă planul de învățământ
NAVIGAȚIE ȘI TRANSPORT MARITIM ȘI FLUVIAL ÎN LIMBA ENGLEZĂ

Specializarea de studii universitare de licenţă NAVIGAȚIE ȘI TRANSPORT MARITIM ȘI FLUVIAL asigură formarea şi perfecţionarea specialiştilor cu studii tehnice superioare pentru nevoile complete (cercetare, proiectare, construcţie, exploatare şi mentenanţă) ale industriei de exploatare şi transport naval și fluvial, ale industriei de construcţii navale şi construcţii offshore specific domeniului de inginerie navală şi navigaţie, respectiv pentru unele nevoi parţiale ale domeniilor conexe (inginerie industrială, inginerie mecanică, inginerie şi management), pe plan local şi naţional, prin învăţământ universitar construit pe criteriile de performanţă ale sistemului european.Disciplinele planului de învăţământ al specializării asigură viitorului absolvent, obţinerea de competenţe tehnice inginereşti, manageriale, precum şi deprinderile practice adecvate nevoilor actuale şi de perspectivă pentru industria de transport naval și fluvial, respectiv industria de construcţii de nave fluviale, maritime şi offshore (mai mult).

Descarcă planul de învățământ
INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR

Programul de studii INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR are ca obiective formarea de ingineri specialiști de înaltă calificare, pentru domenii de vârf ale activității exploatare-dezvoltare din domeniul Inginerie și Management.Disciplinele planului de învăţământ al specializării asigură viitorului absolvent, obţinerea de competenţe tehnice inginereşti şi manageriale. (mai mult)

Descarcă planul de învățământ

Curs Managerial de Promovare

CURS MANAGERIAL DE PROMOVARE

Studii Masterat

INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN OPERAREA TERMINALELOR ȘI NAVELOR MARITIME

Inginerie si Management in Operarea Terminalelor si Navelor Maritime, program de studii de master in domeniul Inginerie Marina si Navigatie, program cu frecventa, in limba romana si cu o durata a studiilor 2 ani.Pregatirea studentilor in cadrul acestui program urmareste aplicarea creativă a cunoștintelor si metodelor specifice domeniului ingineriei economice, fundamentarea financiară şi economică a soluţiilor de dezvoltare a ofertei din transporturi (infrastructuri, vehicule, tehnologii), elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale si asigurarea calităţii serviciilor de transport.

Descarcă planul de învățământ
INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN TRANSPORT MARITIM ȘI MULTIMODAL
Programul de studii de master „Inginerie si management in transport maritim si multimodal”, in domeniul Inginerie Marina si Navigatie, aflat in oferta educationala a Facultatii de Navigatie si Transport Naval, urmareste pregatirea absolventilor sai în mediul profesional naval dobrogean favorizat de proximitatea şi potenţialul, complex şi divers, al Mării Negre, prin angajările ce vor fi efectuate de companii româneşti şi străine care vor oferi locuri de muncă acoperitoare în perspectiva dinamicii de şcolarizare. Astfel la finalul pregatirii in acest program de studii absolventii vor dobândii competenţele de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul ingineriei marine şi navigaţiei.
Descarcă planul de învățământ
MANAGEMENT ȘI LOGISTICA ÎN TRANSPORTURI

Programul de studii universitare de master, “Management si Logistica in Transporturi”, este un program de studii in oferta educationala a Facultăţii de Navigație și Transport Naval și asigură formarea şi perfecţionarea specialiştilor din sectorul de transporturi și logistică, respectiv pentru unele nevoi parţiale ale domeniilor conexe (inginerie navală, ingineria mediului, inginerie şi management), pe plan local şi naţional, prin învăţământ universitar construit pe criteriile de performanţă ale sistemului european.Programul de studii universitare de master “Management si Logistica in Transporturi” urmareste asigurarea profesionalizarii inginerilor pentru a dobândi competenţe în managementul activităților de transport și în optimizarea activităților logistice, având cunoştinţe inginereşti şi manageriale complexe, pe parcursul a doi ani de studii, in limba romana si in regim de program de studii cu frecventa.

Descarcă planul de învățământ
OFFSHORE OIL AND GAS TEHNOLOGY AND MANAGEMENT

Programul de studii de master “Offshore oil and gas technology and management” , este un program de studii cu frecventa, cu predare in limba englezace se desfasoara pe parcursul a 2 ani universitari.Absolventii acestui program de studii se vor pregati în domeniul ingineriei transporturilor de exploatare petrol și gaze, prin dobândirea competenţelor inginereşti de specialitate şi manageriale ce vizează preponderent exploatarea sistemelor specific industriei offshore de ptetrol și gaze.

Descarcă planul de învățământ
MANAGEMENTUL SISTEMELOR INTEGRATE DE TRANSPORT

Organizarea Programului de Master „Managementul Sistemelor Integrate de Transport” a constituit o premisă necesară pentru iniţierea unui Centru de excelenţă în management şi marketing naval.La sfârţitul perioadei de studii, absolvenţii programului de Master Managementul Sistemelor Integrate de Transport vor avea mult mai multă experienţă educaţională, informaţională şi formativă, a serviciilor de transport multimodal şi al subsistemelor lanţurilor logistice.

Planul de învățământ
INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN DOMENIUL MARITIM ȘI PORTUAR

Profilul programului studii universitare de masterat „Inginerie şi Management în Domeniul Maritim şi Portuar” prezintă un deosebit interes pentru absolvenţii universităţilor cu profil în domeniul maritim din Constanţa. Este un program de studii cu o durata de 2 ani, program cu frecventa desfasurat in limba romana.Absolventii acestui program de studii de master vor dobandi capacitati de a analiza procesele fizice ce apar în funcţionarea sistemelor electrice, electronice si electromecanice utiliyate la bordul navelor maritime şi/sau fluviale si de a a proiecta diferite sisteme din domeniul naval.

Descarcă planul de învățământ
TRANSPORT MARITIM

Programul de studii universitare de master, „Transport Maritim”, specializarea integrată în structura Facultăţii de Navigaţie şi Transport Naval, asigură formarea şi perfecţionarea specialiştilor cu studii tehnice superioare pentru nevoile complete (cercetare, proiectare, construcţie, exploatare şi mentenanţă) ale ingineriei navale, respectiv pentru unele nevoi parţiale ale domeniilor conexe (inginerie industrială, inginerie mecanică, inginerie şi management), pe plan local şi naţional, prin învăţământ universitar construit pe criteriile de performanţă ale sistemului european.Programul de studii universitare de master „Transport Maritim” reprezinta un program de studii de master in domeniul Inginerie Marina si Navigatie, cu o durata de 2 ani de studiu, program de studii cu frecventa si in limba romana.

Descarcă planul de învățământ
Top