Header Image
Home / Programe de Studii

Programe de Studii

Studii Masterat

MANAGEMENT ȘI LOGISTICA ÎN TRANSPORTURI

Programul de studii universitare de master, “Management si Logistica in Transporturi”, este un program de studii in oferta educationala a Facultăţii de Navigație și Transport Naval și asigură formarea şi perfecţionarea specialiştilor din sectorul de transporturi și logistică, respectiv pentru unele nevoi parţiale ale domeniilor conexe (inginerie navală, ingineria mediului, inginerie şi management), pe plan local şi naţional, prin învăţământ universitar construit pe criteriile de performanţă ale sistemului european.Programul de studii universitare de master “Management si Logistica in Transporturi” urmareste asigurarea profesionalizarii inginerilor pentru a dobândi competenţe în managementul activităților de transport și în optimizarea activităților logistice, având cunoştinţe inginereşti şi manageriale complexe, pe parcursul a doi ani de studii, in limba romana si in regim de program de studii cu frecventa.

Descarcă planul de învățământ
Top