Header Image
Home / Activități Proiect

Activități Proiect

PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0404 / 31PCCDI/2018


Finantare: bugetul de stat

Denumirea programului din PN III: Programul 1:Dezvoltarea sistemului national de cercetare-dezvoltare

Denumirea subprogramului: Subprogramul 1.2: Performanță instituțională

Tip de proiect: Proiecte complexe realizate în consorţii CDI

Titlul proiectului complex: HOLISTICA IMPACTULUI SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE ASUPRA MEDIULUI ŞI CLIMEI

Acronim proiect: HORESEC

Valoarea totală a contractului: 5.287.500 lei

Durata contractului: 33 luni

Prioada de realizare: 01.03.2018-30.11.2020

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Director de proiect: Prof.univ.dr.ing. Cornel PANAIT

 

Top