Header Image
Home / Activități Proiect

Activități Proiect

PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0404 / 31PCCDI/2018

Finantare: bugetul de stat
Denumirea programului din PN III: Programul 1:Dezvoltarea sistemului national de cercetare-dezvoltare
Denumirea subprogramului: Subprogramul 1.2: Performanță instituțională
Tip de proiect: Proiecte complexe realizate în consorţii CDI
Titlul proiectului complex: HOLISTICA IMPACTULUI SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE ASUPRA MEDIULUI ŞI CLIMEI
Acronim proiect: HORESEC
Valoarea totală a contractului: 5.287.500 lei
Durata contractului: 33 luni
Prioada de realizare: 01.03.2018-30.11.2020
Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării
Director de proiect: Prof.univ.dr.ing. Cornel PANAIT

 

Top