• HORESEC
    Holistica impactului surselor regenerabile de energie asupra mediului si climei
  • HORESEC
    Holistica impactului surselor regenerabile de energie asupra mediului si climei

Acasa

Scopul proiectului HORESEC este în acord cu progamul P1 al planului PN III, subprogram 1.2, privind îmbunătățirea performanțelor instituționale a 4 universități (UMC -Universitatea Maritimă din Constanţa, USV -Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, UPB- Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatae Tehnică din Cluj-Napoca), 2 institute naţionale de cercetare-dezvoltare (INCEMC- Institutul National de Cercetare-dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata, ICPE-CA – Institutul National de Cercetare-dezvoltare pentru Inginerie Electrică Bucuresti) şi 1 institutut din subordinea Academiei Române (IGAR – Institutul de Geografie al Academiei Române), cu o bună reprezentare regională, prin 5 regiuni de dezvoltare (S-E, Bucureşti-Ilfov, N-E, Vest, Centru).

Proiectul HORESEC susţine specializarea inteligentă în domeniul energiei, prin analiza holistică a impactului surselor de energie asupra schimbărilor climatice, realizând evoluția, progresul cunoaşterii, pentru o dezvoltare durabilă a României.

Informați Financiare Proiect
PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0404 / 31PCCDI/2018
Finantare: bugetul de stat
Denumirea programului din PN III: Programul 1:Dezvoltarea sistemului national de cercetare-dezvoltare
Denumirea subprogramului: Subprogramul 1.2: Performanță instituțională
Tip de proiect: Proiecte complexe realizate în consorţii CDI
Titlul proiectului complex: HOLISTICA IMPACTULUI SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE ASUPRA MEDIULUI ŞI CLIMEI
Acronim proiect: HORESEC
Valoarea totală a contractului: 5.287.500 lei
Durata contractului: 38 luni
Prioada de realizare: 01.03.2018-30.04.2021
Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării
Director de proiect: Prof.univ.dr.ing. Cornel PANAIT

Anunțuri


Punctaj final concurs membru doctorand Proiect HORESEC

Selecția dosarelor depuse pentru concursul de membru doctorand în cadrul Proiectului HORESEC

Post vacant student doctorand proiect HORESEC noiembrie

Punctaj final membru doctorant

Punctaj interviu membru doctorant

Selectie dosare concurs STUDENT DOCTORAND in cadrul Proiectului HORESEC

Punctaj final concurs membru doctorand proiect HORESEC

Proces verbal selectie dosare concurs – HORESEC (doi candidati)

Punctaj final concurs MEMBRU DOCTORAND proiect HORESEC

Proces verbal în urma selecției dosarelor depuse pentru concursul de ocupare a unei funcții contractuale temporar vacante de  membru doctorand în cadrul Proiectului HORESEC (descarcă)

Top