Header Image
Home / Etapa I 2018

Etapa I 2018

Raport Științific și Tehnic

Rezumatul etapei

Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 (actualizată pentru perioada 2011 -2020) stabileşte drept obiectiv-cheie pentru 2020 creşterea ponderii energiei regenerabile în consumul final brut de energie la 24% . În România există 5 surse regenerabile de energie (SRE): eoliană, solară , hidro, geotermică şi cea provenind de la biomasă. Energia solară este o sursă impottantă de energie regenerabilă , dar insuficient exploatată, deţinând 12.4% din totalul energiei regenerabile utilizate în România . În România , principala regiune cu potenţial energetic eolian este aceea a vârfurilor montane (> 8 m/s), urmată de Litoralul Mării Negre, Delta Dunării şi nordul Dobrogei (aprox. 6 m/s) şi Podişul Bârladului (4-5 m/s) . Biomasa este considerată ca fiind cea mai impoitantă resursă regenerabilă pentru producerea de electricitate şi căldură în statele Uniunii Europene.

Descară Raport Științific și Tehnic complet

Lista de Lucrări

Nr. Crt. Titlu An Tip Publicatie ISSN / ISBN
1 Research regarding the pyrolysis of poultry waste as an alternative for its use in energy production

 

2018 Prezentare Orala New Industries, Digital and Union of Scientists-Ruse /
2 The use of raw animal fats-butanol-diesel fuel blends at diesel engine

 

2018 Articol 7th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development ISSN 2457 – 3302, ISSN-L 2457 – 3302 / ISSN-L 2457 – 3302
3 Integration of micro-cogeneration systems into existing buildings 2018 Articol 7th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development ISSN 2457 – 3302 / ISSN-L 2457 – 3302
4 Thermal energy storage for micro cogeneration systems 2018 Articol 7th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development ISSN 2457 – 3302, ISSN-L 2457 – 3302 / ISSN-L 2457 – 3302
5 Experiments on the energy characteristics of poultry manure 2018 Articol 7th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development ISSN 2457 – 3302 / ISSN-L 2457 – 3302
6 Modeling renewable energy share dynamics 2018 Articol 7th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development ISSN 2457 – 3302 / ISSN-L 2457 – 3302
7 Simulation of a small scale renewable energy system 2018 Articol 7th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development ISSN 2457 – 3302, / ISSN-L 2457 – 3302
8 Nanostructured materials for energy valorisation of used oils 2018 Articol 7th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development ISSN 2457 – 3302 / ISSN-L 2457 – 3302
9 Holistic of renewable energy sources impact and solutions for interconnection to the power system 2018 Articol 7th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development ISSN 2457 – 3302 / ISSN-L 2457 – 3302
10 Modelling and control of a DC motor 2018 Articol 7th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development ISSN 2457 – 3302 / ISSN-L 2457 – 3302
11 A RESEARCH ON FUELLING A CAR DIESEL ENGINE WITH LIQUEFIED PETROLEUM GAS 2018 Articol 7th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development ISSN 2457 – 3302 / ISSN-L 2457 – 3302
12 EVALUATION OF EROSION RISK FOR A COGENERATION STEAM TURBINE WHEN STEAM PARAMETERS CHANGE 2018 Articol 7th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development ISSN 2457 – 3302 / ISSN-L 2457 – 3302
13 LOW POWER COGENERATION INSTALLATION USING SOLID VINEYARD WASTE BIOMASS 2018 Articol 7th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development ISSN 2457 – 3302 / ISSN-L 2457 – 3302
14 STUDY OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES BY USE OF IT APPLICATIONS 2018 Articol 7th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development ISSN 2457 – 3302 / ISSN-L 2457 – 3302
15 CEREAL STRAW – SOLE POWER SUPPLY FOR THE THERMAL ENERGY NECESSARY FOR A BREAD FACTORY IN NORTH-EASTERN ROMANIA 2018 Prezentare Orala 65th anniversary scientific conference with international participation “FOOD SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY-2018” /
16 Dynamic Simulation of a Stand-alone Photovoltaic/Battery Energy Storage System 2018 Articol Power Engineering / 978-1-5386-7211-2
17 Integration of renewable energy sources using generation expansion planning 2018 Articol 2018 14th International Conference on Development and Application Systems, DAS 2018 – Proceedings / 978-153861495-2
18 Modeling and control of a low power wind turbine 2018 Articol 2018 14th International Conference on Development and Application Systems, DAS 2018 – Proceedings / 978-153861495-2
19 BINARY PROGRAMMING MODELS FOR THE SERVER CONSOLIDATION PROBLEM IN DATA CENTER 2018 Articol Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing 1314-2704 / 978-619-7408-39-3
20 NEW METRICS FOR THE MEASUREMENT OF ENERGY EFFICIENCY IN DATA CENTERS 2018 Articol Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing 1314-2704 / 978-619-7408-39-3
21 SUSTAINABLE MANAGEMENT OF THE FORESTRY FUND BY IMPLEMENTING THE INTEGRATED INFORMATION SYSTEM FOR THE WELFARE OF WOODEN MATERIALS 2018 Articol Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing 1314-2704 / 978-619-7408-39-3
22 ENERGY VALORIZATION OF POULTRY MANURE THROUGH PRODUCTS RESULTED IN A PYROLYSIS PROCESS 2019 Articol Energy and Clean Technologies 1314-2704 / 978-619-7408-39-3
23 MODEL PREDICTIVE CONTROL APPLICATION FOR A BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM IN A WIND POWER PLANT 2018 Articol Energy and Clean Technologies 1314-2704 / 978-619-7408-39-3
24 THE PARTICULARITIES FLAME TO BURNING BIO-FUELS 2018 Articol Energy and Clean Technologies 1314-2704 / 978-619-7408-39-3
25 THE ROLE OF AGRICULTURAL BIOMASS IN THE PRODUCTION OF ECOLOGICAL ENERGY IN ROMANIA 2018 Articol Energy and Clean Technologies 1314-2704 / 978-619-7408-39-3
26 TIME SERIES MODEL APPLIED TO PREDICTION THE SOLAR POWER PRODUCTION 2018 Articol Energy and Clean Technologies 1314-2704 / 978-619-7408-39-3
27 VARIABILITY ASSESSMENT OF RENEWABLE ENERGY SOURCES BASED ON POWER GENERATION RECORDINGS 2018 Articol Energies and Clean technologies 1314-2704 / 978-619-7408-39-3
28 DATA CENTER CAPACITY PLANNING 2019 Articol 17h International Conference on Informatics in Economy ie2018, Conference Proceedings 2247 – 1480 /
29 Presentation of the HORESEC project 2018 Prezentare Orala The 9th edition of the International Conference “Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies” Conference Proceedings /
30 HORESEC – Un proiect de succes 2018 Prezentare Orala EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK-LEAD THE CLEAN ENERGY TRANSITION /
31 An experimental approach on fuelling a passenger car diesel engine with LPG2018 2018 Articol The 8th International Conference on Advanced Concepts /
32 On LPG use at diesel engine: pollutant emissions level and cycle variability aspects 2018 Articol The 8th International Conference on Advanced Concepts /
33 The use of animal fats in the diesel fuelled engine 2018 Articol The 8th International Conference on Advanced Concepts /
34 LPG as alternative fuel for clean automotive diesel engines 2018 Articol The IVth International Congress of Automotive and Transport Engineering / ISBN 978-3-319-94408-1.
35 Butanol effects on the fuelled diesel engine operation with preheated diesel fuel-animal fat blends 2018 Articol The IVth International Congress of Automotive and Transport Engineering Automobiles, Mobility, Modeling, Alternative solutions / ISBN 978-3-319-94408-1.
36 PSCAD simulation and experimental validation of a synchronous generator-based wind turbine generator, 2018 Articol 18th International Conference on Harmonics and Quality of Power, ICHQP 2018 978-153860517-2, /
37 Smart Agent To Optimize Recharge Of Electric Vehicles (EVs) Into Smart Cities, 2018 Articol 2018 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON POWER ELECTRONICS, ELECTRICAL DRIVES, AUTOMATION AND MOTION (SPEEDAM) / 978-1-5386-4941-1
38 Blockchain and smart metering towards sustainable prosumers 2018 Articol 2018 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON POWER ELECTRONICS, ELECTRICAL DRIVES, AUTOMATION AND MOTION (SPEEDAM) / 978-1-5386-4941-1
39 Deterministic Approach for Generation and Transmission Expansion Planning 2018 Articol 5th International Symposium on Environment-Friendly Energies and Applications (EFEA 2018), /
40 A Deterministic Approach For Generation Expansion Planning Optimization, 2018 Articol 2018 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe (ISGT-Europe), /
41 Some methods of establishing a new optimal shape of the shell for an energy concentrator system 2018 Articol The 9th edition of the International Conference “Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies” /
42 New solutions to protect the Romanian coastline 2018 Articol The 9th edition of the International Conference “Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies” /
43 Impact of the angle of arrival on the response of a multi-resonant frequency selective surface 2018 Articol The 9th edition of the International Conference “Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies” /
44 A parametric study on the frequency-domain response of multi-resonant frequency selective surfaces with loop-type unit cells 2018 Articol The 9th edition of the International Conference “Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies” /
45 Improvement of setup calibration for radar cross section measurements 2018 Articol The 9th edition of the International Conference “Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies” /
46 Experimental approach for cognitive software-defined Doppler radar 2018 Articol The 9th edition of the International Conference “Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies” /
47 A low cost radio platform for search and rescue scenarios 2018 Articol The 9th edition of the International Conference “Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies” /
48 A low cost radio platform for path loss model calibration 2018 Articol The 9th edition of the International Conference “Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies” /
49 A new insight on the distance averaging method: linear scanning versus matrix scanning 2018 Articol The 9th edition of the International Conference “Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies” /
50 Underwater noise analysis for optimum signal detection 2018 Articol The 9th edition of the International Conference “Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies” /
51 AN INSIGHT ON THE USE OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES IN ROMANIA: A MULTI-LEVEL TERRITORIAL ANALYSIS 2018 Articol Proceedings of the International Scientific Conference “Geographical science and education: from statement to constructivism” /
52 The Effect of the Antenna Group Delay on RCS Measurements in the L-BandI. 2018 Articol “The IEEE International Conference on Antenna Measurements and Applications (IEEE CAMA)” /
53 Reflection Coefficient Measurements in the L-Band with Low Directivity Antennas in a Multipath Site 2018 Articol “The IEEE International Conference on Antenna Measurements and Applications (IEEE CAMA)” /
54 An overviw on biomass assessment. Resource estimations and gis-based methods (2018) The 10th International Symposium of Geography: ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action” 2018 Prezentare Orala Abstract Proceedings /
55 Assessment of the renewable energy potential in Romania: an overview of the post-EU accession period, 2018 Prezentare Orala Abstract Proceedings /
56 Utilizarea resurselor regenerabile de energie din România: analiză la diferite nivele teritoriale, Conferința Națională Anuală a Societății de Geografie din România “ROMÂNIA 100: Geografia – disciplină necesară într-o lume tot mai complexă” 2018 Prezentare Orala Conferința Națională Anuală a Societății de Geografie din România “ROMÂNIA 100: Geografia – disciplină necesară într-o lume tot mai complexă” /
57 Forest cover changes in the Apuseni Mountains Natural Park. Romania, 2018 IGU Regional Conference “Appreciating Difference” 2018 Prezentare Orala IGU Regional Conference “Appreciating Difference” /
58 An insight on the use of renewable energy resources in romania: a multi-level territorial analysis, International Scientific Conference «Geographical science and education: from statement to constructivism» dedicated to the 100th anniversary of the National Academy of Sciences of Ukraine 2018 Prezentare Orala Geographical science and education: from statement to constructivism /
59 The dynamics of the forest cover in Apuseni Mountains Natural Park. Spatial and statistical analysis, International Scientific Conference, Forest Science for a Sustainable Forestry and Human Wellbeing in a Changing World”, INCDS „Marin Drăcea” 85 Years of Activity, Centenary of The Great Union 2018 Prezentare Orala International Scientific Conference, Forest Science for a Sustainable Forestry and Human Wellbeing in a Changing World /
60 Dimensioning of the Vertical Earth Grounding with Rectangular Contour through Minimizing the Investments Costs 2018 Poster Proceedings of International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering /
61 Modeling of Photovoltaic Panels 2018 Poster Proceedings of International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering /
62 3. Strategies for Charging Electric Vehicles in Smart Grid 2018 Poster Proceedings of International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering /
63 Over Grid Connection of Large Photovoltaic Power Plants in Romania 2018 Poster Proceedings of International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering /
64 Determination of the effective capacity of lead-acid batteries using the least squares method 2018 Prezentare Orala Proceedings of International Conference Innovative Ideas in Science and Social and Technological Development 2018 /
65 Analysis of a PEMFC System for Automotive Applications 2018 Prezentare Orala Proceedings of International Conference Innovative Ideas in Science and Social and Technological Development 2018 /
66 Analytical Model of a Bulb Flat 2018 Prezentare Orala The 8th International Conference on Advanced Concepts in Mechanical Engineering – ACME 2018 /
67 New Developments of the Computer Aided Analytical Definition of the Map-Wise Calculus Domains 2018 Prezentare Orala The 8th International Conference on Advanced Concepts in Mechanical Engineering – ACME 2018 /
68 Calculus of the geometrical characteristics of the sections using CAD/CAE commercial applications 2018 Prezentare Orala Modern Technologies in Industrial Engineering ModTech2018 /
69 Effective method used to create the analytical models of large sets of curves-application for the ship hull body plan 2018 Prezentare Orala International Conference Modern Technologies in Industrial Engineering ModTech2018 /
70 Discretization method of the ship hull cross sections 2018 Prezentare Orala International Conference Modern Technologies in Industrial Engineering ModTech2018 /
71 General Solving Concepts in Models`Design 2018 Prezentare Orala The 9th edition of the International Conference “Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies” /
72 General Data Structure for the Dynamic Memory Allocation in the Development of the Computer Based Models in Engineering 2018 Prezentare Orala The 9th edition of the International Conference “Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies” /
73 Impact of beach protection systems on coastal ecosystems 2018 Prezentare Orala EENVIRO 2018 /
74 SWOT ANALYSIS OF DECARBONIZATION THROUGH METHENIZATION PROCESS 2018 Poster 24th International Symposium on Analytical and Environmental Problems (ISAEP 2018) /
75 Promoting the electricity generation from biomass in Romania 2018 Prezentare Orala Promoting the electricity generation from biomass in Romania /
76 The cost-benefit analysis of the electricity production from small scale renewable energy sources in the conditions of Romania 2018 Prezentare Orala The cost-benefit analysis of the electricity production from small scale renewable energy sources in the conditions of Romania /
77 Considerations Regarding Implementation Wide Area Monitoring, Protection and Control in North – East of Romanian Power Grid 2018 Poster Proceedings of the International Conference and Expositions on Electrical and Power Engineering /
78 Proceedings of the 2018 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering 2018 Poster Proceedings of the 2018 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering /
79 Contributions to conceiving, designing, and experimenting a device for connection phase adjustment (DRFC) to a limited displacement short mobile coil motor (MBMS) 2018 Prezentare Orala Contributions to conceiving, designing, and experimenting a device for connection phase adjustment (DRFC) to a limited displacement short mobile coil motor (MBMS) /
80 Apparatus for determining the clock hour figure of the vector group of the electrical transformers 2018 Prezentare Orala Apparatus for determining the clock hour figure of the vector group of the electrical transformers /
81 Characteristic Analysis of the USR-60 Rotary Ultrasonic Motor 2018 Poster Characteristic Analysis of the USR-60 Rotary Ultrasonic Motor /
82 Study of a System for Reducing Electricity Losses 2018 Prezentare Orala Study of a System for Reducing Electricity Losses /
83 Solution to improve the quality of electricity in low voltage networks 2018 Prezentare Orala Solution to improve the quality of electricity in low voltage networks /
84 Automatic Reconfiguration of Medium Voltage Power Distribution Networks in Emergency Mode 2018 Poster Automatic Reconfiguration of Medium Voltage Power Distribution Networks in Emergency Mode /
85 Current State of Researches in the Development of Energy Systems at Stefan cel Mare University of Suceava 2018 Prezentare Orala Current State of Researches in the Development of Energy Systems at Stefan cel Mare University of Suceava /
Top