Home / Obiective

Obiective

 

Obiectivul general al proiectului HORESEC constă în dezvoltarea de noi instrumente, metode, modele și tehnologii, prin care, pe baza evaluării impactului creșterii ponderii SRE în producţia de energie și a dinamicii raportului dintre energia termică și electrică pentru o minimizare a costurilor și maximizare a eficienței. Proiectul urmează să prezinte soluții testate pe o instalaţie pilot pentru adaptarea sistemului SRE, la dinamica creşterii energiei regenerabile în producţia totală de energie, inclusiv prin soluţii de stocare pe termen lung.

Principalele obiective sunt:

  • Influența creșterii ponderii surselor regeneralbile de energie, asupra evoluţiei mediului şi climei. Scopul principal este de a stabili principalii parametrii climatologici și de mediu cu impact asupra surselor regenerabile şi invers.
  • Adaptarea surselor de producere a energiei fotovoltaice şi eoliene la dinamica creşterii energiei regenerabile în producţia totală de energie. Scopul este de a eficientiza aceasta energie prin noi tehnologii şi algoritmi de optimizare a răspunsului SRE, dezvoltând metode și modele noi de măsurare și senzori adecvați de monitorizare.
  • Dinamica raportului dintre energia termică și electrică produsă din biomasă. Pentru a analiza posibilităţile viitoare de includere a biomasei în balanţa naţională de SRE se va realiza o bază de date la nivelul ţării cu precădere pentru biomasa agricolă și forestieră secundară, iar prin analiza complexă a amestecurilor de biocombustibili, se va defini o matrice a gamei biocombustibililor viitorului, care vor fi testați pe o instalație pilot de ardere și pe un motor diesel, vizând obținerea de noi tehnologii brevetabile, cât şi valorificarea biomasei ȋntr-un flux integrat cu cel de producție și stocare a hidrogenului de metanizare și astfel o reducere durabilă a emisiei de CO2.
  • Evoluţia soluţiilor de stocare pe termen lung pentru o energie sustenabilă din punct de vedere ecologic. Creşterea ponderii SRE are ca efect transformări puternice ale sistemului energetic, pentru a putea absorbi variaţiile de producţie a diverselor componente SRE şi implicit de găsire a soluţiilor de stocare pe termen mediu și lung. Noile tehnologii de electroliză şi metanizare, fig. 1, produc hidrogen și metan, care apoi pot fi utilizate pentru producerea de energie.
  • Transformări ale sistemului energetic prin maximizarea producţiei de energie din surse regenerabile – verificarea pe baza unei instalaţii pilot. Scopul esenţial este de a demonstra fezabilitatea proiectului prin determinări experimentale pe o instalaţie pilot, facilitând preluarea rezultatelor cercetărilor de mediul industrial.
Top