Home / Uncategorized / Susținere teză de doctorat Cosmin BERESCU

Susținere teză de doctorat Cosmin BERESCU

Vă aducem la cunoștință că în data de 28.04.2023, ora 14, în sala E710, la sediul Universității Maritime din Constanța, str. Mircea cel Bătrân 104, va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul: “OPTIMIZAREA INSTALAȚIILOR DE TRACTARE ȘI SIGURANȚĂ ALE NAVELOR DE TIP AHTS”, elaborată de drd. ing. Cosmin BERESCU, în vederea obținerii titlului științific de Doctor, în domeniul fundamental „Ştiinţe inginereşti”, domeniul de doctorat „Inginerie mecanică”.

  • Comisia de susținere publică a tezei este următoarea:
  • Preşedinte: conf.univ.dr.ing. Liviu Constantin STAN, Decan Facultatea Electromecanică Navală
  • Conducător ştiinţific: prof.univ.dr.ing. Paul BOCĂNETE, Universitatea Maritimă din Constanta

  • Referenţi:
  • Prof.univ.dr.ing. Ali Beazit, Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanța
  • Prof.univ.dr.ing. Ichinur Omer, Universitatea Ovidius din Constanța
  • Prof.univ.dr.ing. Remus Zăgan, Universitatea Maritimă din Constanța

Teza de doctorat poate fi consultată în format tipărit la Biblioteca Universității Maritime din Constanța, str. Aurel Vlaicu nr. 123, corpul C3 și la Biroul Școlii doctorale, str. Mircea cel Bătrân 104, sala P003.

VĂ INVITĂM SĂ PARTICIPAȚI LA SUSȚINEREA ȘI DEZBATEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT.

Top