Header Image
Home / Despre Facultate

Despre Facultate

Pregătirea unor ingineri in domeniile Inginerie marină și navigație, Inginerie electrică, Ingineria mediului și Inginerie Electronică în conformitate cu programelor de studii.
Organizarea învăţământului şi cercetării în acord cu Declaraţia de la Bologna, fiecare ciclu asigurând absolvenţilor competenţe şi abilităţi specifice, măsurabile şi validate prin diploma eliberată.

Conducerea Facultății de Electromecanică

Conf.univ.dr.ing. Liviu STAN – Decanul Facultății
Telefon: 0241/66.47.40 int 107
Fax: 0241/61.72.60
e-mail: decanat@cmu-edu.eu
Program audienţe – Marți  11:00 – 13:00

Ş.l.univ.dr.ing. Bărhălescu Mihaela – Prodecanul Facultății
Telefon: 0241/66.47.40 int 107
Fax: 0241/61.72.60
e-mail: decanat@cmu-edu.eu
Program audienţe – Joi 11:00 – 13:00

Decanat Program cu publicul

Luni: 12:00 – 14:00
Marți: 12:00 – 14:00
Mirercuri: 12:00 – 14:00
Joi: 12:00 – 14:00
Vineri: 12:00 – 14:00


Consiliul Facultății de Electromecanică Navală

Organigrama

DepartamenteTop