Header Image
Home / Despre Facultate

Despre Facultate

Pregătirea unor ingineri in domeniile Inginerie marine si navigatie, Ingineriei electrice, Inginerie mediului si Ingineriei Electronica in conformitate cu domeniile programelor de studii oferite de facultate.
Organizarea învăţământului şi cercetării în acord cu Declaraţia de la Bologna, fiecare ciclu asigurând absolvenţilor competenţe şi abilităţi specifice, măsurabile şi validate prin diploma eliberată.

Conducerea Facultății de Electromecanică

Conf.univ.dr.ing. Omocea Ion – Decanul Facultății
Telefon: 0241/66.47.40 int 107
Fax: 0241/61.72.60
e-mail: decanat@cmu-edu.eu
Program audienţe – Marți  11:00 – 13:00

Şl.univ.dr.ing. Adrian SABĂU – Prodecanul Facultății
Telefon: 0241/66.47.40 int 107
Fax: 0241/61.72.60
e-mail: decanat@cmu-edu.eu
Program audienţe – Joi 11:00 – 13:00

Decanat Program cu publicul

Luni: 12:00 – 14:00
Marți: 12:00 – 14:00
Mirercuri: 12:00 – 14:00
Joi: 12:00 – 14:00
Vineri: 12:00 – 14:00
Consiliul Facultății de Electromecanică Navală
Organigrama

Departamente


Hotărâri și rapoarte


Plan operațional
Plan strategic
Top