Header Image
Home / Programe de Studii

Programe de Studii

Studii Masterat

MASTER INTERNAȚIONALIZAT - INGINERIE MARINĂ (MARINE ENGINEERING)

Programul de Studii „Inginerie marină”, este un program de master internaţional cu predare în limba engleză, cu o durata de studii de 2 ani, având două direcţii de aprofundare: o direcţie pe inginerie marină şi alt ape ingineria offshore de petrol şi gaze.Obiectivul asumat de programul de studii „Inginerie marină” il reprezinta profesionalizarea inginerilor pentru a dobândi competenţe în proiectarea, construcţia, montarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea navelor speciale şi a structurilor marine, a utilajelor, instalaţiilor, sistemelor şi echipamentelor specifice industriei navale şi a celei de offshore, corespunzător standardelor economiei concurenţiale, având cunoştinţe inginereşti şi manageriale actuale şi de perspectivă adecvate industriei maritime şi sectoarelor industriale conexe.

Descarcă planul de învățământ
MASTERAT SECURITATE CIBERNETICA SI MANAGEMENTUL RISCURILOR
MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII În contextul actual, în care sistemele informatice sunt supuse la ameninţări multiple, iar datele personale ale utilizatorilor sunt privite ca produse ce pot fi tranzacţionate pe piaţă, este necesar ca la nivelul sistemelor informatice să fie asigurată o securitate minimă predictibilă şi să existe o informare a utilizatorilor în privinţa riscurilor existente. Astfel, securitatea cibernetică trebuie privită din perspectiva rolului pe care sistemul îl are în cadrul infrastructurii (cerere de servicii, oferire de servicii, echipament de reţea), fiecare rol necesitând diferite soluţii şi metode de asigurare a securităţii. Domeniul securității cibernetice a început să capete dimensiuni noi odată cu creșterea gradului de automatizare a nivelului tehnologic și extinderea și amplificarea amenințărilor/atacurilor cibernetice. Administratorii de securitate din orice organizație au misiunea dificilă de a încerca să facă față tuturor amenințărilor cibernetice cu care se confruntă și de a minimiza posibilitățile de compromitere a infrastructurii IT. În acest sens, este necesar a fi optimizat procesul de monitorizare și detecție a evenimentelor de securitate, în scopul prevenirii, detecției și răspunsului optim la incidentele de securitate cibernetică. Misiunea programului de masterat constă în familiarizarea managerilor, a specialiştilor care lucrează în diferite companii şi instituţii care gestionează infrastructuri critice, din domeniile tehnice inginereşti şi IT, cu provocările induse de vulnerabilităţile echipamentelor şi sistemelor tehnologice digitizate în faţa atacurilor cibernetice. Programul de masterat oferă cursanţilor cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice necesare pentru: • cunoaşterea principalelor coordonate ale securizării rețelelor și sistemelor informatice, în vederea identificării rapide a atacurilor cibernetice, • înţelegerea și recunoașterea comportamentului aplicaţiilor malware • cunoașterea metodelor și tehnologiilor criptografice • cunoaşterea principalelor ameninţări din spaţiul cibernetic şi a metodelor de atac cel mai des folosite • auditarea și evaluarea securităţii cibernetice a sistemelor informatice utilizate în cadrul companiilor și infrastructurilor critice • prevenirea și combaterea criminalității informatice • îmbunătăţirea sistemului de management al securităţii informaţiilorOBIECTIVE GENERALE Obiectivele generale sunt reprezentate de însuşirea de către participanţii la programul de pregătire de masterat a cunoştinţelor teoretice pe baza cărora aceştia să poată contribui la asigurarea unui nivel adecvat de securitate cibernetică, prevenirea și combaterea criminalității informatice, îmbunătăţirea sistemului de management al securităţii informaţiilor.OBIECTIVE SPECIFICE Obiectivele specifice sunt reprezentate de însuşirea de către participanţii la programul de pregătire de masterat a cunoştinţelor teoretice şi deprinderile practice necesare pentru: • cunoaşterea principalelor coordonate ale securizării rețelelor și sistemelor informatice, în vederea identificării rapide a atacurilor cibernetice, • înţelegerea și recunoașterea comportamentului aplicaţiilor malware • cunoașterea metodelor și tehnologiilor criptografice • cunoaşterea principalelor ameninţări din spaţiul cibernetic şi a metodelor de atac cel mai des folosite • auditarea și evaluarea securităţii cibernetice a sistemelor informatice utilizate în cadrul companiilor și infrastructurilor critice • prevenirea și combaterea criminalității informatice • îmbunătăţirea sistemului de management al securităţii informaţiilor Vezi Pagina Masterat

Descarcă planul de învățământStudii Doctorat

INGINERIE MECANICĂ

Top