Acasă

Pregătirea unor ingineri in domeniile Inginerie marine si navigatie, Ingineriei electrice, Inginerie mediului si Ingineriei Electronica in conformitate cu domeniile programelor de studii oferite de facultate.

Organizarea învăţământului şi cercetării în acord cu Declaraţia de la Bologna, fiecare ciclu asigurând absolvenţilor competenţe şi abilităţi specifice, măsurabile şi validate prin diploma eliberată.

Top