Acasă

Facultatea de Electromecanica Navala s-a înființat odată cu Universitatea Maritimă din Constanța, în anul 1990 iar în cadrul ei au funcționat  două specializări, Electrotehnică  și Electromecanică.

În urma procesului de evaluare  al Consiliul Național de Evaluare Academică si Acreditare, specializările Electromecanică și Electrotehnică au fost reacreditate în anul 2002 după constatarea îndeplinirii standardelor de calitate obligatorii și criteriilor generale conform legii.

În anul 2009 a fost evaluată și acreditată de către ARACIS specializarea Electrotehnică pentru un număr de 100 de studenți.

citeste mai mult
Specializarea Electromecanică și-a schimbat denumirea în Electromecanică Navală, devenind un program de studii de licență în limba română, cu frecvență, ce a fost evaluat și acreditat in anul 2011 pentru o capacitate de 200 de studenți.

Venind în întâmpinarea personalului navigant fără studii superioare, necesare promovării acestora pe funcții la bordul navei, facultatea a acreditat două programe de studii în limba română,  cu frecvență redusă și anume Electromecanică Navală pentru un număr de 125  și Electrotehnică pentru un număr de 100 de studenți.

Globalizarea activității de transport maritim, internaționalizarea și standardizarea limbajului de comunicare la bordul navelor în condițiile echipajelor multinaționale a condus la nevoia de organizare a programului de studii de licență Electromecanică Navală în limba engleză. Acreditarea acestui program s-a efectuat conform Rapoartelor de Validare de către Consiliul ARACIS în 2010, pentru un număr de 30 de studenți și apoi reacreditată cu scopul creșterii capacitații școlare, în anul 2014 pentru un număr de 100 de studenți.

În anul 2011 a fost acreditata specializarea Ingineria și protecția mediului in industrie, program de studii de licență în limba română cu frecvență, pentru un număr de 90 de studenți iar în anul 2014 a fost acreditată specializarea Tehnologii și sisteme de telecomunicații, program de studii de licență în limba română cu frecvență, pentru un număr de 50 de studenți.

În decembrie 2011, Universitatea Maritimă din Constanța a înființat o filială în cadrul Universității Caspice de Tehnologii și Industrie din Aktau, Republica Kazahstan în cadrul căreia s-a acreditat și specializarea Electromecanică Navală,  ce a funcționat ca program de studiu în anul universitar 2012/2013.

Începând cu anul universitar 2013-2014, în Universitatea Maritimă din Constanța s-au înmatriculat 74 de studenți nigerieni la studii universitare de licență în specializarea Electromecanică Navală, cu predare  în limba engleză.

În cadrul  Facultății Electromecanică Navală se desfășoară 6 programe de studii de master, dintre care un program de studii de master cu predare în limba engleza.

Top