Acasă

Facultatea de Electromecanica Navala s-a înființat odată cu Universitatea Maritimă din Constanța, în anul 1990 iar în cadrul ei au funcționat două programe de studii, Electrotehnică și Electromecanică.

În urma procesului de evaluare al Consiliul Național de Evaluare Academică si Acreditare, specializările Electromecanică și Electrotehnică au fost reacreditate în anul 2002 după constatarea îndeplinirii standardelor de calitate obligatorii și criteriilor generale conform legii.

În anul 2009 ARACIS a evaluat și acreditat programul de studii Electrotehnică -domeniul Inginerie electrica, pentru un număr de 100 de studenți iar programul de studii Electromecanică și-a schimbat denumirea în Electromecanică Navală, si a fost evaluat și acreditat in anul 2011 pentru o capacitate de 200 de studenți in domeniul Inginerie marina si navigatie.

citeste mai mult
Venind în întâmpinarea personalului navigant fără studii superioare, necesare promovării acestora pe funcții la bordul navei, facultatea a acreditat două programe de studii în limba română, cu frecvență redusă Electromecanică Navală pentru un număr de 125 de studenti și Electrotehnică pentru un număr de 100 de studenți.

Globalizarea activității de transport maritim, internaționalizarea și standardizarea limbajului de comunicare la bordul navelor în condițiile echipajelor multinaționale a condus la nevoia de organizare a programului de studii de licență Electromecanică Navală în limba engleză. Acreditarea acestui program s-a efectuat de către ARACIS în 2010, pentru un număr de 30 de studenți și apoi reacreditată cu scopul creșterii capacitații școlare, în anul 2014 pentru un număr de 100 de studenți.

În anul 2011 a fost acreditat de ARACIS programul de studii cu frecvență Ingineria și protecția mediului in industrie, limba de studii, limba română, pentru un număr de 90 de studenți, domeniul de studii Ingineria mediului;

In anul 2014 a fost acreditat de ARACIS programul de studii cu frecvență Tehnologii și sisteme de telecomunicații, limba de studii, limba română, pentru un număr de 50 de studenți, domeniul de studii Inginerie electronica si tehnologia informatiei.

În decembrie 2011, Universitatea Maritimă din Constanța a înființat o filială în cadrul Universității Caspice de Tehnologii și Industrie din Aktau, Republica Kazahstan în cadrul căreia s-a acreditat și programul de studii cu frecventa in limba engleza Electromecanică Navală, ce a funcționat doar în anul universitar 2012/2013.

Începând cu anul universitar 2013-2014, în Universitatea Maritimă din Constanța a înmatriculat studenți Nigeria, Kenya, Egipt, Bangladesh, India, Irak, Siria, Grecia, Ucraina la studii universitare de licență Electromecanică Navală, cu predare în limba engleză.

În cadrul Facultății Electromecanică Navală se desfășoară 9 programe de studii de master, dintre care 3 programe de studii de master cu predare în limba engleza.

Top