Home / Doctorat

Doctorat

Raport SDIMM

Acces electronic la literatura stiintifică pentru sustinerea și promovarea sistemului de cercetare și educatie din România

In data de 29.03.2021, ora 16.00, Universitatea Maritima din Constanta impreuna cu SC E-nformation SRL, conform contractului incheiat cu Anelis Plus organizeaza o sesiune de training online pentru bazele de date abonate. Tema sesiunii de instruire va fi:
Acces electronic la literatura stiintifică pentru sustinerea și promovarea sistemului de cercetare și educatie din România”.

Mai jos gasiti link-ul de inregistrare la sesiunea de training online:
Sesiune de Instruire Enformation,Universitatea Maritima din Constanta, 29 martie 2021

Va rog, sa va inscrieti la eveniment cu aceeasi adresă de email cu care accesati contul pe site-ul E-nformation.

Acest lucru este necesar pentru a putea ulterior descarca certificatele de participare din cont.

Inainte de inceperea sesiunii, veti primi un link de unde veti urmari trainingul. Se va folosi platforma Google Meet.

Diplomele de doctor acordate în România și în Republica Moldova

Strategie de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat la Universitatea Maritimă din Constanța

STUDII DE DOCTORAT

ÎN DOMENIUL FUNDAMENTAL ȘTIINȚE INGINEREȘTI, DOMENIUL DE STUDII INGINERIE MECANICĂ

Universitatea Maritimă din Constanţa (UMC) este o instituție de invățământ superior de stat, profilată pe învățământ tehnic de marină.

În anul 2001 Universitatea Maritimă din Constanța a devenit Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat în Domeniul Fundametal: Științe Inginerești, Domeniul de Studii: Inginerie Mecanică. În 2010, Universitatea Maritimă din Constanța a obținut acreditarea și pentru Domeniul de studii Inginerie Navală și Navigație.

Conform Contractului de partenariat dintre Universitatea Politehnica din București și Universitatea Maritimă din Constanța, Şcoala doctorală din UMC colaborează din punct de vedere academic cu Școala Doctorală Inginerie Mecanică și Mecatronică a UPB.

Școala doctorală are sprijinul logistic al Centrului de Cercetare pentru Inginerie Mecanică Navală înființat în 2002 ca și a cadrelor didactice din cadrul Facultății de Electromecanică Navală, mulți dintre ei membri ai Comisiilor de îndrumare.

Rapoarte


Pe data de 17.06.2016 a fost ales noul Consiliu al Şcolii Doctorale.

Director al consiliului pentru studii univeritare de doctorat: Prof. dr. habil. ing. Emil OANȚĂ

Consiliul pentru studii universitare de doctorat (CSUD)

Prof. dr. ing. Nicolae BUZBUCHI, ales de conducătorii de doctorat;
Prof. dr. ing. Dumitru DINU;
Prof. dr. habil. ing. Emil OANȚĂ;
Prof. dr. ing. Viorel BĂDESCU, Universitatea Politehnica București, membru corespondent al Academiei Române;
Dr. ing. Simion NICOLAEV, Director general Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Grigore Antipa;
Cătălin FAITĂR, ales de studenții doctoranzi;
Adrian Ionuț CONSTANTIN, student doctorand.

Consiliul Şcolii Doctorale (CSD)

Prof. Dr. Ing. Dumitru DINU, Director
Prof. Dr. Ing. Nicolae BUZBUCHI, membru
Dr. Ing. Tiberiu CALBOREANU, Autoritatea Navală Română, membru
Drd. Cătălin FAITĂR, membru.

Conducători de doctorat

IOSUD unde îşi desfăşoară activitatea de conducere de doctorat Domeniul de studii universitare de doctorat Funcţia didactică NUMELE şi Prenumele OM nr. prin care i s-a conferit calitatea de conducător de doctorat Titular la
UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA INGINERIE MECANICĂ Profesor universitar doctor inginer BUZBUCHI Nicolae 3982/11.06.2001 UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA
UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA INGINERIE MECANICĂ Profesor universitar doctor inginer  DINU Dumitru 3982/11.06.2001 UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA
UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA INGINERIE MECANICĂ Profesor universitar doctor inginer BOCĂNETE Paul 4629/07.09.2004 UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA
UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA INGINERIE MECANICĂ Profesor universitar doctor inginer CHIRCOR Mihael 4807/17.08.2005 UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA
UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA INGINERIE MECANICĂ Profesor universitar doctor habilitat inginer OANŢĂ Emil 5504/14.11.2018 UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

Top