Home / Doctorat

Doctorat

STUDII DE DOCTORAT

ÎN DOMENIUL FUNDAMENTAL ȘTIINȚE INGINEREȘTI, DOMENIUL DE STUDII INGINERIE MECANICĂ

Universitatea Maritimă din Constanţa (UMC) este o instituție de invățământ superior de stat, profilată pe învățământ tehnic de marină.

În anul 2001 Universitatea Maritimă din Constanța a devenit Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat în Domeniul Fundametal: Științe Inginerești, Domeniul de Studii: Inginerie Mecanică. În 2010, Universitatea Maritimă din Constanța a obținut acreditarea și pentru Domeniul de studii Inginerie Navală și Navigație.

Conform Contractului de partenariat dintre Universitatea Politehnica din București și Universitatea Maritimă din Constanța, Şcoala doctorală din UMC colaborează din punct de vedere academic cu Școala Doctorală Inginerie Mecanică și Mecatronică a UPB.

Școala doctorală are sprijinul logistic al Centrului de Cercetare pentru Inginerie Mecanică Navală înființat în 2002 ca și a cadrelor didactice din cadrul Facultății de Electromecanică Navală, mulți dintre ei membri ai Comisiilor de îndrumare.

Raport de autoevaluare IOSUD UMC (2016)

Regulamente, Metodologii, Proceduri

Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în UMC
Regulament privind abilitarea și acordarea calității de conducator de doctorat  în UMC
Regulament de funcționare a Școlii Doctorale Inginerie Mecanică și Mecatronică
Metodologie privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la doctorat
Metodologia de orgaizare și desfășurare a concursului pentru funcția de Director al CSUD
Metodologia de organizare a alegerilor și desemnare a CSUD de la IOSUD UMC
Metodologie de alegeri a Directorului Şcolii Doctorale şi a CSD
Procedura sustinere publica teza doctorat
Procedura de evaluare si monitorizare interna a evolutiei scolilor doctorale

Contract studii universitare de doctorat

Pe data de 17.06.2016 a fost ales noul Consiliu al Şcolii Doctorale.

Programul de pregatire bazat pe studii universitare avansate 2018-2019

Liste Doctoranzi

Oferta de cercetare pentru doctoranzi

Consiliul pentru studii universitare de doctorat (CSUD)

Prof. dr. ing. Nicolae BUZBUCHI, ales de conducătorii de doctorat;
Prof. dr. ing. Dumitru DINU;
Conf. dr. habil. ing. Emil OANȚĂ;
Prof. dr. ing. Viorel BĂDESCU, Universitatea Politehnica București, membru corespondent al Academiei Române;
Dr. ing. Simion NICOLAEV, Director general Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Grigore Antipa;
Cătălin FAITER, ales de studenții doctoranzi;
Adrian Ionuț CONSTANTIN, student doctorand.

Consiliul Şcolii Doctorale (CSD)

Prof. Dr. Ing. Dumitru DINU, Director
Prof. Dr. Ing. Nicolae BUZBUCHI, membru
Dr. Ing. Tiberiu CALBOREANU, Autoritatea Navală Română, membru
Drd. Iulia Alina ANTON, membru.

Conducători de doctorat

IOSUD unde îşi desfăşoară activitatea de conducere de doctorat Domeniul de studii universitare de doctorat Funcţia didactică NUMELE şi Prenumele OM nr. prin care i s-a conferit calitatea de conducător de doctorat Titular la
UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA INGINERIE MECANICĂ profesor universitar doctor inginer BUZBUCHI Nicolae 3982/11.06.2001 UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA
UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA INGINERIE MECANICĂ profesor universitar doctor inginer  DINU Dumitru 3982/11.06.2001 UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA
UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA INGINERIE MECANICĂ profesor universitar doctor inginer BOCĂNETE Paul 4629/07.09.2004 UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA
UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA INGINERIE MECANICĂ profesor universitar doctor inginer CHIRCOR Mihael 4807/17.08.2005 UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA
UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA INGINERIE MECANICĂ conferenţiar universitar doctor inginer OANŢĂ Emil 5504/14.11.2018 UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA
Top