Centre de cercetare

1. Centrul de Cercetare pentru Inginerie Electrică Navală (CCIEN)

Obiectul de activitate al CCIEN este cercetarea ştiinţifică şi inovarea în domeniul Inginerie Electrică, iar direcţiile de cercetare abordate sunt:

 • Senzori şi tehnici de măsură în electronică şi electrotehnică;
 • Electromagnetism general, tehnica frecvenţelor foarte înalte şi sisteme radiante
 • Tehnici de prelucrare a semnalelor în telecomunicaţii;
 • Electrotehnică Navală;
 • Informatică şi Automatizări Navale;
 • Impactul tehnologizării societăţii moderne asupra calităţii vieţii şi sănătăţii populaţiei.

Centrul de Cercetare pentru Inginerie Electrică Navală are ca obiective:

 • să devină o unitate de cercetare de nivel internaţional prin proiectele în care va fi implicat şi prin diseminarea rezultatelor cercetării cu precădere în reviste indexate ISI şi la conferinţe internaţionale de prestigiu
 • să iniţieze colaborări cu laboratoare similare din universităţi de prestigiu din ţară şi din străinătate
 • odată cu obţinerea statutului de IOSUD pentru UMC în domeniile de competenţă a centrului, să atragă doctoranzi şi masteranzi în proiectele de cercetare, astfel încât aceştia să devină principala resursă umană implicată
 • să devină un centru de referinţă pentru formarea doctoranzilor şi masteranzilor, să participe la conducerea de doctorate în cotutelă, să poată acorda burse de doctorat din proiectele de cercetare şi să poată primi doctoranzi din alte ţări.

Proiecte de cercetare derulare în cadrul centrului:

  1. Ansamblu sistem radiant-impuls purtător pentru comunicaţii de bandă ultra-largă la bordul navelor maritime (SIRADMAR)– Proiect în cadrul Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare II, Programul 4 – Parteneriate in domenii prioritare, contract nr. 12085 din 2008, perioada de cercetare: 2008-2010

Director de proiect: prof. univ. dr. ing. Răzvan TAMAŞ

   1. Dezvoltare microdispozitive cu unde acustice de suprafata – SAW, pentru telecomunicatii, bazate pe ortofosfat de galiu – GaPO4 (DESAT) – Proiect în cadrul Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare II, Programul 4 – Parteneriate in domenii prioritare, contract nr. 12085 din 2008, perioada de cercetare: 2008-2010;

Subcontract nr: 12.098-3 /01.10.2008
Contractor: Universitatea Politehnică Bucureşti;
Director de proiect: prof. univ. dr. ing. Paul Şchiopu
Subcontractor: Universitatea Maritimă din Constanţa
Responsabil de proiect din partea UMC: Prof. univ. dr. ing. George CĂRUNTU

 Protocoale internaţionale de colaborare pentru cercetare:
Institut Polytechnique de Grenoble (Grenoble INP) – Franţa
 Protocoale naţionale de colaborare pentru cercetare:
Centrul de Cercetare pentru Comunicaţii şi Prelucrarea Semnalelor (3CPS) – Universitatea Politehnica din Bucureşti
Centrul de Cercetare pentru Optoelectronică – Universitatea Politehnica din Bucureşti

2. Centrul de cercetare pentru inginerie mecanică navală

 1. Centrul de cercetare este în conformitate cu planul strategic de dezvoltare al Universităţii.
 2. Centrul a fost analizat şi aprobat de Senatul universităţii în şedinţa din data de 16.11.2001. A fost declarat eligibil de CNCSIS, evaluat favorabil în 2002 şi acreditat în acelaşi an.
 3. Centrul de cercetare nu dispune de baza materială proprie, având acces la baza materială a Catedrei de Inginerie Mecanică Navală pe lângă care funcţionează. Centrul de cercetare îşi desfăşoară activitatea de cercetare în spaţiile alocate catedrei de inginerie mecanică.
 4. Totodată, cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestui centru sunt cadre didactice titulare ale instituţiei, pe perioadă nedeterminată, excepţie făcând studenţi la doctorat şi masteranzii, care sunt angajaţi pe perioadă determinată.