Pe data de 29 martie 2024 a fost lansat cel de-al doilea apel al Programului  (Interreg VI-B) NEXT Black Sea Basin cu data limită de depunere a propunerilor de 28 iunie 2024 (14:00 – ora României).

Tipul apelului: competitiv

Tipuri de proiecte:

Tipuri de solicitanți eligibili:

  • Autorități publice (de exemplu, consiliu regional/județean, consiliu local, municipalitate, ministere etc.);
  • Organisme de drept public (de exemplu, institute de stat/regionale, universități și instituții de învățământ, agenții de dezvoltare regională, organisme de gestionare a parcurilor naturale și a ariilor protejate, institute de cercetare etc.);
  • Organizații non-profit (de exemplu, asociații, uniuni, fundații, universități private dacă statutul lor juridic este al unei organizații non-profit, grupuri de acțiune locală, euroregiuni, Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială etc.).

Bugetul total al celui de-al doilea apel de proiecte este de 46,840,850 euro. Intensitatea ajutorului este de 90%.

Pentru informații privind prioritățile și obiectivele specifice, puteți accesa pagina dedicată a apelului aici.

Written by cmuresearch