Proiecte

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA – Centru de excelență pentru învățământul superior de marină

Proiecte 2019-prezent

Nr. crt. Nr. Contract Titlul proiectului Acronim proiect Anul începerii proiectului Anul finalizării proiectului
1 2019-1-RO01-KA103-061686 Program sectorial Erasmus + Erasmus + 2019 2020
2 AG 178/SGU/NC II ROSE – Construieste alaturi de noi ROSE 2019 2022
3 AG 187/SGU/NC/ II Creșterea performanței studenților Facultății de Electromecanică Navală ROSE 2019 2023
4  1 – TR 01 – KA 203 – 077463 ERASMUS – Project 2019 1 – TR 01 – KA 203 – 077463 – Maritime Innovative Network of Education for Emerging Maritime Issues  MINE-EMI 2019 2022
5 POR/275/10/3/
DepProiecteEU
Extindere, reabilitare, modernizare și echipare infrastructură educațională universitară Corp B – Baza Nautică (Sediu Lac Mamaia) str. Cuarțului nr.2, Constanța SMIS 120979 2019 2022
6 601186-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-SSA-B Future Proof Skills for the Maritime Shipping Sector – Key Action 2:Sector Skills Alliance SKILL SEA 2019 2022
7 MERIAVINO / COFUND-ICT-AGRI-FOOD-MERIAVINO-1   Detectarea multiscalara pentru monitorizarea bolilor în producția de viță de vie MERIAVINO 2019 2019
8 2019-1-FR01-KA202-063164 ERASMUS + PRActical and Communication based MARitime ENHlish PraC-MARENG 2019 2021
9 ID / Cod MySMIS: 121884 Nr. Contract: 279 / 25.06.2020
Proiect de cercetare
PO: Competitivitate
”Cresterea competitivitatii inovative a SC Ad Net Market Media prin investitii initiale de inovare in scopul realizarii unei platforme tehnologice SmartDelta, in cadrul unei unitati nou infiintate pentru realizarea activitatilor CD in colaborare efectiva” Smart Delta
SMIS :121884
2020 2023
10 Orizont 2020 – ERANET-MARTERA, acronim PIMEO-AI –  Contract NR. 155 ⁄ 2020. „Identificarea poluării, cartarea și observarea ecosistemelor prin
intermediul unor vehicule de suprafață fără pilot ce utilizează inteligența artificială pentru
monitorizarea calității apei”
PROIECT DE CERCETARE
PIMEO-AI 2020 2023
11 ERASMUS+KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices  Maritime Health Trainings for Seafarers and Doctors  MariHEALTH 2020 2022
12 H2020-MSCA-NIGHT-2020 Doing Research Midnight in Romania   DoReMi-RO 2020 2021
13 2020 – 1 – EL01 – KA203 – 079228 Innovative Soft Skills to Maritime Education and Training iSOL-MET 2020 2023
14 619011-EPP-1-2020-1-KZ-EPPKA2-CBHE-JP New Courses in Geospatial Engineering for Climate Change Adaptation of Coastal Ecosystems GEOCLIC 2020  
15 2020-1-RO01-KA103-078506 Proiect mobilități ERASMUS+, Axa KA103   2020 2022
16 POCU/626/6/13/133046 Învață de la cei mai buni! SMIS 133046 2020 2022
17 POCU/626/6/13/130366 Un viitor mai sigur pentru studenți SMIS  130366 2020 2022
18 NATO SAS-163 Energy Security in the Era of Hybrid Warfare   2020 2022
19 POC/398/1.1 SMIS 124883 CLOUD si infrastructuri masive de date la Universitatea Maritimă din Constanța  CLOUD SMIS 124883 2020 2022
20 H 2020-OpeningUpScience OpeningUpScience   2021 2022
21 ERASMUS+ KA 226 – 424C80F4 Development of training system for safe turkish straits Safe Straits 2021 2022
22 IAMU FY 2021 DIGITAL LEADER IAMU 2021 2021 2022
23 ERASMUS+ 2021-1-BG01-KA220-VET-000029988 Enabling Seafarers to Mutual Endorsement ENDORSEME 2021 2023
24 POR/917/1/2/ SMIS 151003 Centrul operațional, educațional şi de cercetare în securitate cibernetică maritmă şi operare autonomă CYMAROP 2022 2023
25 2022-1-RO01-KA171-HED-000080019  Erasmus+ KA171-HED-Proiecte de mobilitate în domeniul universitar  KA171-HED-
342C7900
2022 2023
26 PNRR_Proiect cod 828727297 Granturi pentru digitalizarea universităților din Componena 15 – Educație, a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Reforma 5: Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 16: Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru
profesiile digitale ale viitorului. Digitalizarea UMC
Cod 828727297 2022 2025
27 Project: 101084323 — BLOW — HORIZON-CL5-2021-D3-03 Black sea fLoating Offshore Wind Project 101084323-BLOW 2023 2027
28 101091562 — RoNaQCI Granting authority: European Commission-EU-Romanian National Quantum Communication Infrastructure RoNaQCI 2023 2025
29 POPAM 2014-2020_ contract nr. 680/21.12.2022 Evaluarea calitatii apelor naturale de suprafata din arealul FLAG Dobrogea Nord in vederea sustenabilitatii activitatilor de pescuit FLAG SMIS 156746 2023 2023
30 IAMU FY 2023_VISMAR Increasing IAMU
international visibility through improved liaison with maritime stakeholders
VISMAR 2023 2024
31 PNRR -Componenta 9, Investitia 8 contract 760111/23.05.2023 _CF 48 Maximizarea integrării surselor regenerabile de energie în rețelele electrice de distribuție MAREHC 2023 2026
32 Project: 101128088 — CYRESRANGE — DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03 EUROPEAN COMMISSION- Cyber Ranges Resiliency Networks CYRESRANGE 2023 2026


Proiecte CNFIS FDI 2021-2023

1 CNFIS FDI-2021- 0060 Internationalizarea curiculei Academice din UMC prin actualizarea politicilor educationale la noile tendinte ale programelor europene. CNFIS-FDI 2021 13.05.2021 17.12.2021
2 CNFIS FDI -2021-0186 Antreprenoriat la Malul Marii CNFIS-FDI 2021 13.05.2021 17.12.2021
3 CNFIS FDI-2021- 0340 Refacerea si extinderea bazei de cercetare aplicativa si instruire practica a studentilor, masteranzilor si doctoranzilor din UMC CNFIS-FDI 2021 13.05.2021 17.12.2021
4 CNFIS FDI-2021- 0564 Dezvoltarea capacitatii institutionale de cercetare in UMC prin imbunatatirea infrastructurii de CD si dezvoltarea activitatilor de sustenabilitate si suporu experimental inteligent CNFIS-FDI 2021 13.05.2021 17.12.2021
5 CNFIS FDI-2021- 0567 Imbunatatirea calitatii activitatii didactice, inclusiv a respectarii deontologiei si eticii academica CNFIS-FDI 2021 13.05.2021 17.12.2021
6 CNFIS-FDI-2022-0440 Cresterea echitatii sociale in invatamantul superior de marina in vederea incluziunii sociale, egalitatii de gen, nediscriminarii si sporirii accesului la invatamantul superior CNFIS-FDI 2022 31.03.2022 19.12.2022
7 CNFIS-FDI-2022-0414 Extinderea bazei de cercetare aplicativa si instruire practica a studentilor, masteranzilor si doctoranzilor din Universitatea Maritima Constanta CNFIS-FDI 2022 31.03.2022 19.12.2022
8 CNFIS-FDI-2022-0630 Dezvoltarea capacității instituționale de cercetare a UMC prin integrarea si transformarea digitala a infrastructurilor de CD existente si extinderea
capabilitatilor de inteligenta artificiala
CNFIS-FDI 2022 31.03.2022 19.12.2022
9 CNFIS-FDI-2022-0682 Îmbunătățirea calității activității didactice si respectarea deontologiei și eticii
academice in mediul online prin platforme indexabile international
CNFIS-FDI 2022 31.03.2022 19.12.2022
10 CNFIS-FDI-2022-0529 “Studentii de azi, antreprenorii de maine” CNFIS-FDI 2022 31.03.2022 19.12.2022
11 CNFIS-FDI-2022-0639 Universitatea Maritima din Constanta-reper international de excelenta in educatie si cercetare in domeniul maritim CNFIS-FDI 2022 31.03.2022 19.12.2022
12 CNFIS-FDI-2023-F-0547 Internationalizarea virtuala in domeniul maritim. Universitatea Maritima inovatoare: digitala-internationala-transformatoare CNFIS-FDI-2023-F-0547 01.04.2023 19.12.2023
13 CNFIS-FDI-2023-F-0280 Dezvoltarea bazei materiale de instruire practica si de cercetare a studentilor, masteranzilor si doctoranzilor din Universitatea Maritima Constanta CNFIS-FDI-2023-F-0280 01.04.2023 19.12.2023
14 CNFIS-FDI-2023-F-0580 Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare a UMC prin extinderea activitatilor de suport stiintific si sustenabilitate in conditii de rezilienta regionala capabilitatilor de inteligenta artificiala CNFIS-FDI-2023-F-0580 01.04.2023 19.12.2023
15 CNFIS-FDI-2023-F-0586 Îmbunătățirea calității activității didactice și respectarea deontologiei și eticii academice prin perfecționarea continuă a personalului didactic și auxiliar folosind platforme informatice suport CNFIS-FDI-2023-F-0586 01.04.2023 19.12.2023
16 CNFIS-FDI-2023-F-0385 Manager de social media pentru genaratia viitoare de antreprenori CNFIS-FDI-2023-F-0385 01.04.2023 19.12.2023
17 CNFIS-FDI-2023-F-0607 Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale, egalităţii de gen, nediscriminarii și sporirii accesului fetelor/femeilor la învățământul superior de marină CNFIS-FDI-2023-F-0607 01.04.2023 19.12.2023

Proiecte finantate prin programul ESPON, programe de cooperare teritorială, POSDRU:

Nr. crt. Nr. Contract Titlul proiectului Perioada de desfăşurare Manager de proiect
Universitatea Maritimă din Constanța – coordonator proiect
1 POSDRU/161/ 2.1/G/138303 Facilitarea insertiei elevilor si studentilor pe piata muncii, prin consiliere si parteneriate pentru practica in industria navala – FAINNAV 2014-2015 Prof.univ.dr.ing. Constantinescu Eliodor
2 POSDRU/1.2/ 156/G/141534 Cresterea calitatii in invatamantul superior de marina prin imbunatatirea programelor de studii conform conventiei internationale STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), cu amendamentele de la Manilla, în vederea corelării competențelor absolventilor cu nevoile angajatorilor pietei mondiale a muncii 2014-2015 Conf.univ.dr.ing. Acomi Nicoleta
3 POSDRU/87/1.3/S/62647 Formarea continuă a profesorilor de Ştiinţe tehnologice în societate în societatea cunoaşterii 2010-2013 Conf.univ.dr.ing. Raicu Gabriel
4 POSDRU/19 1.3/G/10144 Dezvoltarea şi implementarea unui sistem calitativ de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice din învăţământul superior de marină şi furnizarea de programe de perfecţionare în conformitate cu cerinţele industriei maritime – MARCON 2009-2011 Prof.univ.dr. Arsenie Paulica
Universitatea Maritimă din Constanţa – partener
5 2(4i)-2.1-3/MIS Code 328 Green energy cluster – Constanta-Dobrich 2014-2015 Conf.univ.dr.ing. Memet Feiza
6 2.2.1.73194.264 Creation of interuniversity centre for risk management and assessment for prevention of ecological and technological risks in the Black Sea – IUCRISKMAN 2013-2015 Prof.univ.dr.ing. Panaitescu Mariana
7 ESPON 2013/1/15 European Seas and Territorial Development, Opportunities and Risks – ESaTDOR 2011-2013 Conf.univ.dr.ing. Stanca Costel
8 POSDRU/107/ 1.5/S/76909 Valorificarea capitalului uman din cercetare prin burse doctorale – ValueDoc 2011-2013 Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil
9 POSDRU/88/ 1.5/S/60203 Dezvoltarea de cariere ştiinţifice competitive prin programe de burse doctorale – COMPETE 2010-2013 Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil
10 56426/ 25.07.2011 PROmotion of TOUrism through Flexible Business Support – PRO TUR 2011-2013 Conf.univ.dr.ing. Bătrînca Ghiorghe
11 POSDRU/56/1.2/S/31541 Modernizarea educaţiei academice prin introducerea unui sistem informatic pentru managementul universităţilor româneşti – SIMUR 2009-2012 Conf.univ.dr.ing. Bătrânca Ghiorghe
12 POSDRU/57/1.3/S/17884 Specializarea personalului didactic universitar pentru funcţia de “Cadru didactic supervizor” de practică tehnologică şi de cercetare 2009-2011 Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil
13 POSDRU/60/2.1/S/34217 PLM-Adaptor 2009-2012 Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil
14 POSDRU/6/ 1.5/S/19 Pregătire competitivă a doctoranzilor în domenii prioritare ale societăţii bazate pe cunoaştere 2008-2011 Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil
15 POSDRU/6/ 1.5/S/16 Doctoranzi în sprijinul inovării şi competitivităţii 2008-2011 Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil
16 91043/ 18.09.2007 Model cultural specific IMM-urilor româneşti în contextul managementului cunoaşterii – MECIMM 2007-2010 Conf.univ.dr. Raicu Gabriel

Programul CAPACITĂŢI, Programul RESURSE UMANE, Programul IDEI, Programul PARTENERIATE, POSCCE

Nr. crt. Nr. Contract Titlul proiectului Perioada de desfăşurare Manager de proiect
Universitatea Maritimă din Constanţa – coordinator proiect
1 435/18.06.2010 Modele matematice în abordări interdomenii cu aplicaţii în inginerie şi economie 2010-2012 Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil
2 Nr. 40/11.05.2009, 228/Cod SMIS-CSNR 2766 Creşterea capacităţii de CD din cadru UMC prin achiziţionarea de software-uri performante – CCDASP 2009 Ş.L. dr. Raicu Gabriel
3 TD-40/03.06.2008 Contribuţii privind optimizarea calculului etravelor de navă 2008-2009 Asist.univ.drd. Popa Adrian
4 Idei 1223 Studii avansate de elasticitate aplicată din perspectivă multidisciplinară, asistate de calculator 2007-2010 Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil
5 GR13/19.05.2007 Modelarea şi optimizarea infrastructurii navigabile în portul Constanţa şi Constanţa-Sud Agigea pentru creşterea siguranţei navigabile şi eficientizarea manevrelor navelor de mare tonaj – OPTIMPORT 2006-2008 Conf.univ.dr. Bârsan Eugen
6 1447/2005, 27679/14.03.2005 Investigarea interactiilor relativiste multiparticular in cadrul colaborarii – MARUSYA 2005-2006 Ş.L. dr. Argintaru Dănuţ
Universitatea Maritimă din Constanţa – partener
7 771 – UEFISCDI Tratament si preventie a Biofoulingului cu ajutorul plasmei non-termice la presiune atmosferica – TraiBio Plasma 2014-2015 Prof.univ.dr. Hnatiuc Bogdan
8 12-085/ 01.10.2008 Ansamblu sistem radiant-impuls purtător pentru comunicaţii de bandă ultra largă la bordul navelor maritime – SIRADMAR 2008-2010 Prof.univ.dr.ing. Căruntu George
9 12098-3/01.10.2008 Dezvoltare microdispozitive cu unde acustice de suprafaţă – SAW, pentru telecomunicaţii, bazate pe ortofosfat de galiu – GaPO4 – DESAT 2008-2011 Prof.univ.dr.ing. Căruntu George
10 81-049/19.09.2007 Noile rezultate experimentale privind evoluţia de tip Hubble a ciocnirilor nucleare relativiste – REEHUC 2007-2010 Argintaru Dănuţ
11 31-057/ 18.09.2007 Influenţa modificărilor geoclimatice şi regionale asupra dezvoltării durabile în Dobrogea – GLOBE 2007-2010 Brânduşa Chiotoroiu
12 95/CEEX – II 03/31.07.2006 Strategii, sisteme, metode şi instrumente pentru managementul cunoaşterii în universitaţi – UNI-C 2006-2008 Prof.univ.dr.ing. Carp Doina
13 45CEEX I 03/10.10.2005 Platformă de cercetare şi tehnologică, de dezvoltare a roboţilor subacvatici utilitari, cu dezvoltarea unui minirobot pentru investigaţii subacvatice – NETROV 2005-2007 Prof.univ.dr.ing. Popa Dan
14 144/2006 Platforma de cercetare si dezvoltare tehnologica pentru obtinerea de insecticide ecologice – Biotech – INSECO 2006-2008 Conf.univ.dr.ing. Panaitescu Viorel
15 103-3/03.10.2005 Cercetari multidisciplinare privind modelul teoretic si experimental al unei electrocentrale ecologice bazate pe energia valurilor marine – RELANSIN 2005-2008 Prof.univ.dr.ing. Panaitescu Mariana