Proiecte

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA – Centru de excelență pentru învățământul superior de marină

Proiecte 2020-2023

Nr. crt. Nr. Contract Titlul proiectului Acronim proiect Anul începerii proiectului Anul finalizării proiectului
1 BLOW2023-2028 Grant Agreement Nº:101084323 BLOW (Black sea floating Offshore Wind) BLOW 2023 2028
1 PN-III-P1-1.2-PCCDI- 2017-0194 HOLISTICA IMPACTULUI SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE ASUPRA MEDIULUI SI CLIMEI / Partener  proiect complex (P1) – Institutul de geografie ; Partener 2 proiect complex(P2) – Universitatea “Stefan cel mare” din Suceava; Partener3 proiectcomplex (P4)- Institutul national de cercetare- dezvoltare pentru electrochimie si materie condensata – INCEMC Timisoara; Partener 5 proiect complex(P5)-Institutul National de cercetare- dezvoltare pentru inginerie electrica ICPE – CA BUCURESTI; Partener 6proiect complex (P6) -Universitatea Tehnica din Cluj – Napoca HORESEC 2017 2021
2 POCU/380/6/13/
DepProiecteEU  ANTEPRENORDOC
Excelenţă academică şi valori anteprenoriale – sistem de burse pentru asigurarea oportunităţilor de formare şi dezvoltare a competenţelor anteprenoriale ale doctoranzilor şi postdoctoranzilor ANTREPRENORDOC 2018 2022
3 AG 178/SGU/NC II ROSE – Construieste alaturi de noi ROSE 2019 2022
4 AG 187/SGU/NC/ II Creșterea performanței studenților Facultății de Electromecanică Navală ROSE 2019 2023
5  1 – TR 01 – KA 203 – 077463 ERASMUS – Project 2019 1 – TR 01 – KA 203 – 077463 – Maritime Innovative Network of Education for Emerging Maritime Issues MINE-EMI 2019 2022
6 POC/163/1/3 ctr nr.  279 / 25.06.2020 SMIS :121884 ”Cresterea competitivitatii inovative a SC Ad Net Market Media prin investitii initiale de inovare in scopul realizarii unei platforme tehnologice SmartDelta, in cadrul unei unitati nou infiintate pentru realizarea activitatilor CD in colaborare efectiva” (acronim: SmartDelta)
ID / Cod MySMIS: 121884 Nr. Contract: 279 / 25.06.2020
SmartDelta 2020 2023
7 POR 4641/02.08.2019 SMIS 120979 Extindere, reabilitare, modernizare și echipare infrastructură educațională universitară Corp B – Baza Nautică (Sediu Lac Mamaia) str. Cuarțului nr.2, Constanța SMIS 120979 2019 2023
8 601186-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-SSA-B Future Proof Skills for the Maritime Shipping Sector – Key Action 2:Sector Skills Alliance SKILL SEA 2019 2022
9 PN III- Orizont 2020 – ERANET-MARTERA, acronim PIMEO-AI –  Contract NR. 155 ⁄ 2020. „Identificarea poluării, cartarea și observarea ecosistemelor prin
intermediul unor vehicule de suprafață fără pilot ce utilizează inteligența artificială pentru monitorizarea calității apei”
PIMEO-AI 2020 2023
10 PN III-MERIAVINO / COFUND-ICT-AGRI-FOOD-MERIAVINO-1  Detectarea multiscalara pentru monitorizarea bolilor în producția de viță de vie MERIAVINO 2019 2023
11 ERASMUS+KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices Maritime Health Trainings for Seafarers and Doctors MariHEALTH 2020 2022
12 POR/917/1/2/
SMIS 151003
Centrul operațional, educațional şi de cercetare în securitate cibernetică maritmă şi operare autonomă CYMAROP 2022 2023
13 H2020-MSCA-NIGHT-2020 Doing Research Midnight in Romania  DoReMi-RO 2020 2021
14 2020 – 1 – EL01 – KA203 – 079228 Innovative Soft Skills to Maritime Education and Training iSOL-MET 2020 2023
15 2019-1-FR01-KA202-063164 ERASMUS + PRAactical and Communication based MARitime ENHlish PraC-MARENG 2019 2021
16 619011-EPP-1-2020-1-KZ-EPPKA2-CBHE-JP New Courses in Geospatial Engineering for Climate Change Adaptation of Coastal Ecosystems GEOCLIC 2020 2023
17 POCU/626/6/13/133046 Învață de la cei mai buni! SMIS 133046 2020 2022
18 POCU/626/6/13/130366 Un viitor mai sigur pentru studenți SMIS  130366 2020 2022
19 H 2020-OpeningUpScience OpeningUpScience 2021 2022
20 ERASMUS+ KA 226 – 424C80F4 Development of training system for safe turkish straits Safe Straits 2021 2022
21 IAMU FY 2021 DIGITAL LEADER IAMU 2021 01.05.2021 31.05.2022
22 POC/398/1.1 SMIS 124883 CLOUD si infrastructuri masive de date la Universitatea Maritimă din Constanța SMIS 124883 2020 2022
23 ANELIS II 2017 2022
24 CNFIS FDI-2021- 0060 Internationalizarea curiculei Academice din UMC prin actualizarea politicilor educationale la noile tendinte ale programelor europene. CNFIS-FDI 2021 13.05.2021 17.12.2021
25 CNFIS FDI -2021-0186 Antreprenoriat la Malul Marii CNFIS-FDI 2021 13.05.2021 17.12.2021
26 CNFIS FDI-2021- 0340 Refacerea si extinderea bazei de cercetare aplicativa si instruire practica a studentilor, masteranzilor si doctoranzilor din UMC CNFIS-FDI 2021 13.05.2021 17.12.2021
27 CNFIS FDI-2021- 0564 Dezvoltarea capacitatii institutionale de cercetare in UMC prin imbunatatirea infrastructurii de CD si dezvoltarea activitatilor de sustenabilitate si suport experimental inteligent CNFIS-FDI 2021 13.05.2021 17.12.2021
28 CNFIS FDI-2021- 0567 Imbunatatirea calitatii activitatii didactice, inclusiv a respectarii deontologiei si eticii academica CNFIS-FDI 2021 13.05.2021 17.12.2021

 

Proiecte finantate prin programul ESPON, programe de cooperare teritorială, POSDRU:

Nr. crt. Nr. Contract Titlul proiectului Perioada de desfăşurare Manager de proiect
Universitatea Maritimă din Constanța – coordonator proiect
1 POSDRU/161/ 2.1/G/138303 Facilitarea insertiei elevilor si studentilor pe piata muncii, prin consiliere si parteneriate pentru practica in industria navala – FAINNAV 2014-2015 Prof.univ.dr.ing. Constantinescu Eliodor
2 POSDRU/1.2/ 156/G/141534 Cresterea calitatii in invatamantul superior de marina prin imbunatatirea programelor de studii conform conventiei internationale STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), cu amendamentele de la Manilla, în vederea corelării competențelor absolventilor cu nevoile angajatorilor pietei mondiale a muncii 2014-2015 Conf.univ.dr.ing. Acomi Nicoleta
3 POSDRU/87/1.3/S/62647 Formarea continuă a profesorilor de Ştiinţe tehnologice în societate în societatea cunoaşterii 2010-2013 Conf.univ.dr.ing. Raicu Gabriel
4 POSDRU/19 1.3/G/10144 Dezvoltarea şi implementarea unui sistem calitativ de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice din învăţământul superior de marină şi furnizarea de programe de perfecţionare în conformitate cu cerinţele industriei maritime – MARCON 2009-2011 Prof.univ.dr. Arsenie Paulica
Universitatea Maritimă din Constanţa – partener
5 2(4i)-2.1-3/MIS Code 328 Green energy cluster – Constanta-Dobrich 2014-2015 Conf.univ.dr.ing. Memet Feiza
6 2.2.1.73194.264 Creation of interuniversity centre for risk management and assessment for prevention of ecological and technological risks in the Black Sea – IUCRISKMAN 2013-2015 Prof.univ.dr.ing. Panaitescu Mariana
7 ESPON 2013/1/15 European Seas and Territorial Development, Opportunities and Risks – ESaTDOR 2011-2013 Conf.univ.dr.ing. Stanca Costel
8 POSDRU/107/ 1.5/S/76909 Valorificarea capitalului uman din cercetare prin burse doctorale – ValueDoc 2011-2013 Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil
9 POSDRU/88/ 1.5/S/60203 Dezvoltarea de cariere ştiinţifice competitive prin programe de burse doctorale – COMPETE 2010-2013 Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil
10 56426/ 25.07.2011 PROmotion of TOUrism through Flexible Business Support – PRO TUR 2011-2013 Conf.univ.dr.ing. Bătrînca Ghiorghe
11 POSDRU/56/1.2/S/31541 Modernizarea educaţiei academice prin introducerea unui sistem informatic pentru managementul universităţilor româneşti – SIMUR 2009-2012 Conf.univ.dr.ing. Bătrânca Ghiorghe
12 POSDRU/57/1.3/S/17884 Specializarea personalului didactic universitar pentru funcţia de “Cadru didactic supervizor” de practică tehnologică şi de cercetare 2009-2011 Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil
13 POSDRU/60/2.1/S/34217 PLM-Adaptor 2009-2012 Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil
14 POSDRU/6/ 1.5/S/19 Pregătire competitivă a doctoranzilor în domenii prioritare ale societăţii bazate pe cunoaştere 2008-2011 Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil
15 POSDRU/6/ 1.5/S/16 Doctoranzi în sprijinul inovării şi competitivităţii 2008-2011 Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil
16 91043/ 18.09.2007 Model cultural specific IMM-urilor româneşti în contextul managementului cunoaşterii – MECIMM 2007-2010 Conf.univ.dr. Raicu Gabriel

Programul CAPACITĂŢI, Programul RESURSE UMANE, Programul IDEI, Programul PARTENERIATE, POSCCE

Nr. crt. Nr. Contract Titlul proiectului Perioada de desfăşurare Manager de proiect
Universitatea Maritimă din Constanţa – coordinator proiect
1 435/18.06.2010 Modele matematice în abordări interdomenii cu aplicaţii în inginerie şi economie 2010-2012 Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil
2 Nr. 40/11.05.2009, 228/Cod SMIS-CSNR 2766 Creşterea capacităţii de CD din cadru UMC prin achiziţionarea de software-uri performante – CCDASP 2009 Ş.L. dr. Raicu Gabriel
3 TD-40/03.06.2008 Contribuţii privind optimizarea calculului etravelor de navă 2008-2009 Asist.univ.drd. Popa Adrian
4 Idei 1223 Studii avansate de elasticitate aplicată din perspectivă multidisciplinară, asistate de calculator 2007-2010 Conf.univ.dr.ing. Oanţa Emil
5 GR13/19.05.2007 Modelarea şi optimizarea infrastructurii navigabile în portul Constanţa şi Constanţa-Sud Agigea pentru creşterea siguranţei navigabile şi eficientizarea manevrelor navelor de mare tonaj – OPTIMPORT 2006-2008 Conf.univ.dr. Bârsan Eugen
6 1447/2005, 27679/14.03.2005 Investigarea interactiilor relativiste multiparticular in cadrul colaborarii – MARUSYA 2005-2006 Ş.L. dr. Argintaru Dănuţ
Universitatea Maritimă din Constanţa – partener
7 771 – UEFISCDI Tratament si preventie a Biofoulingului cu ajutorul plasmei non-termice la presiune atmosferica – TraiBio Plasma 2014-2015 Prof.univ.dr. Hnatiuc Bogdan
8 12-085/ 01.10.2008 Ansamblu sistem radiant-impuls purtător pentru comunicaţii de bandă ultra largă la bordul navelor maritime – SIRADMAR 2008-2010 Prof.univ.dr.ing. Căruntu George
9 12098-3/01.10.2008 Dezvoltare microdispozitive cu unde acustice de suprafaţă – SAW, pentru telecomunicaţii, bazate pe ortofosfat de galiu – GaPO4 – DESAT 2008-2011 Prof.univ.dr.ing. Căruntu George
10 81-049/19.09.2007 Noile rezultate experimentale privind evoluţia de tip Hubble a ciocnirilor nucleare relativiste – REEHUC 2007-2010 Argintaru Dănuţ
11 31-057/ 18.09.2007 Influenţa modificărilor geoclimatice şi regionale asupra dezvoltării durabile în Dobrogea – GLOBE 2007-2010 Brânduşa Chiotoroiu
12 95/CEEX – II 03/31.07.2006 Strategii, sisteme, metode şi instrumente pentru managementul cunoaşterii în universitaţi – UNI-C 2006-2008 Prof.univ.dr.ing. Carp Doina
13 45CEEX I 03/10.10.2005 Platformă de cercetare şi tehnologică, de dezvoltare a roboţilor subacvatici utilitari, cu dezvoltarea unui minirobot pentru investigaţii subacvatice – NETROV 2005-2007 Prof.univ.dr.ing. Popa Dan
14 144/2006 Platforma de cercetare si dezvoltare tehnologica pentru obtinerea de insecticide ecologice – Biotech – INSECO 2006-2008 Conf.univ.dr.ing. Panaitescu Viorel
15 103-3/03.10.2005 Cercetari multidisciplinare privind modelul teoretic si experimental al unei electrocentrale ecologice bazate pe energia valurilor marine – RELANSIN 2005-2008 Prof.univ.dr.ing. Panaitescu Mariana