Home / Admitere

Admitere

Studii Licență

Programul de studii
universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) 1)
Acreditare/
Autorizare provizorie
Forma de
învățământ
Capacitatea de școlarizare
(numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați)
Cifra de școlarizare
pentru studii fără taxă
Capacitatea de școlarizare cu taxă Total
1) 2)
Navigaţie şi transport maritim şi fluvial, Constanța, limba română Acreditat IF 225 32 1 192 225
Navigaţie şi transport maritim şi fluvial;Constanța, limba română Acreditat FR 125 125 125
Navigaţie şi transport maritim şi fluvial,Constanța,  limba engleză, Acreditat IF 100 100 100
Electromecanică navală,Constanța, limba română Acreditat IF 200 25 175 200
Electromecanică navală,Constanța, limba română Acreditat FR 125* 100 100
Electromecanică navală, Constanța,  limba engleză, Acreditat IF 100 100 100
Electrotehnică,Constanța, limba română Acreditat IF 100 20 80 100
Electrotehnică, Constanța, limba română Acreditat FR 100 100 100
Inginerie economică în domeniul transporturilor,Constanța, limba română Acreditat IF 60 13 47 60
Ingineria şi protecţia mediului în industrie, Constanța, limba română Acreditat IF 90 13 77 90
Tehnologii și sisteme de telecomunicații, Constanța, limba română Acreditat IF 50 26 24 50
1250 129 1 1120 1250
1) romani fara taxa
2) rromi

*În urma hotărârii consiliului ARACIS din 30.05.2017, capacitatea de școlarizare la programul de studii Electromencanică Navală cu frecvență redusă, a crescut de la 100 de locuri la 125 de locuri.


Despre admitere

Taxe de școlarizare anul I 2017-2018

Cifra de școlarizare

Informații examen admitere

Decizie componență comisii admitere 2016

Programa examenului de admitere 2017

Varianta de examen 2016

Grila de corectare examen 2016

 

Top