Header Image
Home / CONCEPTE MODERNE DE INGINERIE MECANICĂ

CONCEPTE MODERNE DE INGINERIE MECANICĂ

CONCEPTE MODERNE DE INGINERIE MECANICĂ

Transportul naval (maritim şi fluvial) are rol esenţial pentru domeniul transportului românesc, beneficiind în spaţiul geografic dobrogean de porturi maritime (Constanţa, Mangalia, Midia, Sulina) şi porturi fluviale (Tulcea, Brăila, Galaţi), cuprinse în fluxul portuar zonal şi mondial. Acesta este complementat printr-o susţinere logistică adecvată, în cadrul căreia firmele de shipping și construcţiile navale, materializate prin cele mai reprezentative şantiere de profil din ţară (Constanţa, Mangalia, Tulcea), deţin un rol important.

Profilul programului studii universitare de masterat Concepte moderne de inginerie mecanică navală prezintă un deosebit interes pentru absolvenții celor trei universități din Constanța, în mod special pentru absolvenții Universității Maritime care au ocazia să-și completeze studiile pentru nivelul managerial de competență.

CE STUDIEZI

Curricula interdisciplinară este aliniată standardelor internaționale STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping), pe baza modelului de curs IMO 7.02 si 7.04 (International Maritime Organization) și este certificată de ANR (Autoritatea Navală Română) pentru a contribui la formarea de competențele tehnice și manageriale pentru o carieră de succes.

 • Discipline ce vizează mediul de navigaţie şi comportamentul corpului navei ca suport al instalaţiilor, sistemelor şi echipamentelor de la bordul acestuia.
 • Discipline ce vizează preponderent, maşinile, instalaţiile, sistemele şi echipamentele de bord, continuarea formării deprinderilor practice în specialitate vizându-se atât construcţia cât şi exploatarea navală.
 • Discipline ce vizează preponderent, maşinile, instalaţiile, sistemele şi echipamentele de bord, iniţierea în managementul şi marketingul naval, finalizarea formării deprinderilor de proiectare şi practice de specialitate, pregătirea şi susţinerea examenului de diplomă

Absolvenţii specializării Concepte moderne de inginerie mecanică navală, au şanse reale să se integreze şi să evolueze în activitatea profesională, având și pregătirea pentru nivelul managerial, în ţară şi în străinătate. Se menţionează că, pregătirea tehnico-inginerească şi complementară, recunoscută pe plan naţional şi internaţional, oferă posibilitatea asimilării, la nevoie, a absolvenţilor specializării, în domenii conexe din economia naţională, inclusiv ca personal ambarcat pe nave speciale.

Descarcă planul de învățământ


BENEFICII

Recunoaștere internațională

Diploma de master și brevetul de ofițer managerial sunt recunoscute internațional, oferindu-ți posibilitatea de angajare oriunde în lume.

Flexibilitate

Dacă pe parcursul studiilor universitare îți desfășori stagiul de practică la bordul navei, îți oferim posibilitatea de a studia online pe campusul virtual. Vei beneficiade sesiune deschisă șiîți poți reprograma și susține examenele la întoarcerea în țară.

Oportunități de studiu în străinătate

Mulți dintre studenții noștri aleg să studieze un semestru la una dintre facultățile partenere, beneficiind de bursa ERASMUS.


Alternative

Toți absolvenții noștri pot opta pentru o carieră pe mare sau pe uscat

Tehnologie moderne

Domeniul ICT câștigă din ce în ce mai mult teren iar sectorul maritim ține pasul cu acest trend. Vei lucra pe cele mai moderne simulatoare de maşină.

Conturarea inginerului specialist

Destinat construcţiilor navale şi cu posibilitatea de a accede în transporturile navale, după pregătirea şi susţinerea examenelor de brevetare impuse de legislaţie.

Practică la bord

Peste 20 de companii de crewing au închieat parteneriate cu universitatea, oferind studenților șansa de a efectua stagiul de practică într-un cadru multicultural. Peste 150 de studenți sunt anual în voiaje.

Practică inginereasca

 • ANUL ÎNTÂI: Profesionalizarea în domeniul ingineriei electrice, prin dobândirea competenţelor inginereşti de specialitate şi manageriale ce vizează preponderent ingineria electromecanică navală.
 • ANUL DOI: Conturarea inginerului specialist, prin finalizarea pregătirii profesionale de specialitate şi managerial. Dobândirea competenţelor de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul ingineriei marine şi navigaţiei. Elaborarea Lucrării de Dizertaţie. Pregătirea şi susţinerea Examenului de Dizertaţie.

OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ

Absolvenții programului de studii Concepte Moderne de Inginerie Mecanică Navală pot ocupa funcții de ofițer managerial – Ofiţer I Mecanic, Sef Mecanic sau diverse alte posturi în industria maritimă, printre care:

 • Ofiţer mecanic maritim de nivel managerial
 • Specialist mentenanţă electromecanică-automatică echipamente industriale
 • Inginer electromecanic SCB
 • Proiectant inginer/subinginer elctromecanic
 • Inginer emisie
 • Inginer instalaţii pentru construcţii
 • Expert în conducerea şi organizarea activităţilor de mentenanţă

Absolvenţii specializării Concepte moderne de inginerie mecanică navală, au şanse reale să se integreze şi să evolueze în activitatea profesională, având și pregătirea pentru nivelul managerial, în ţară şi în străinătate. Se menţionează că, pregătirea tehnico-inginerească şi complementară, recunoscută pe plan naţional şi internaţional, oferă posibilitatea asimilării, la nevoie, a absolvenţilor specializării, în domenii conexe din economia naţională, inclusiv ca personal ambarcat pe nave speciale.

Specializarea de studii universitare de masterat, Concepte moderne de inginerie mecanică navală, specializarea integrată în structura Facultăţii de Electromecanică Navală, asigură formarea şi perfecţionarea specialiştilor cu studii tehnice superioare pentru nevoile complete (cercetare, proiectare, construcţie, exploatare şi mentenanţă) ale ingineriei navale, respectiv pentru unele nevoi parţiale ale domeniilor conexe (inginerie industrială, inginerie mecanică, inginerie şi management), pe plan local şi naţional, prin învăţământ universitar construit pe criteriile de performanţă ale sistemului european.

Admitere

Top