Header Image
Home / Electromecanică Navală

Electromecanică Navală

Electromecanică

Sectorul maritim constituie un factor cheie pentru societatea modernă. Acest sector are un rol esențial în ceea ce privește dezvoltarea socială & economică și este o sursă potențială de oportunități excelente de angajare & carieră pentru câteva milioane de persoane care lucrează în prezent în activități și companii conexe domeniului maritim din întreaga lume.

Industria maritimă include furnizarea de bunuri și servicii din sectorul maritim, al șantierelor navale, al construcției de nave, al porturilor, infrastructurii.Potrivit statisticilor Koncept Analytics, transportul maritim este ramura dominantă a sectoarelor de transport în ceea ce privește dimensiunea.

Programul de studii Electromecanica Navala se adresează celor care doresc să urmeze o carieră în domeniul maritim-portuar sau în sectoarele conexe.

Programul are o durata de 4 ani și este astfel conceput încât să confere absolvenților competențe inginerești specifice și de specialitate, corespunzătoare cerinţelor economiei maritime internaționale. Absolvenții vor dobândi astfel nivelul de cunoaştere ştiinţifică, inginerească și managerială dar și deprinderile practice adecvate nevoilor actuale şi de perspectivă pentru industria de transport naval, respectiv industria de construcţii de nave fluviale, maritime şi offshore.

CE STUDIEZI

Curricula interdisciplinară este aliniată standardelor internaționale STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping),pe baza modelului de curs IMO 7.02 si 7.04 (International Maritime Organization) și este certificată de ANR (Autoritatea Navală Română) pentru a contribui la formarea de competențele tehnice și manageriale pentru o carieră de succes.

 • Discipline ce vizează mediul de navigaţie şi comportamentul corpului navei ca suport al instalaţiilor, sistemelor şi echipamentelor de la bordul acestuia.
 • Discipline ce vizează preponderent, maşinile, instalaţiile, sistemele şi echipamentele de bord, continuarea formării deprinderilor practice în specialitate vizându-se atât construcţia cât şi exploatarea navală.
 • Discipline ce vizează preponderent, maşinile, instalaţiile, sistemele şi echipamentele de bord, iniţierea în managementul şi marketingul naval, finalizarea formării deprinderilor de proiectare şi practice de specialitate, pregătirea şi susţinerea examenului de diplomă

Descarcă planul de învățământ Descarcă planul de învățământ lb. Engleză

BENEFICII

Recunoaștere internațională.

Diploma de inginer și brevetul de ofițer sunt recunoscute internațional, oferindu-ți posibilitatea de angajare oriunde în lume.

Flexibilitate

Dacă pe parcursul studiilor universitare îți desfășori stagiul de practică la bordul navei, îți oferim posibilitatea de a studia online pe campusul virtual. Vei beneficia de sesiune deschisă și îți poți reprograma și susține examenele la întoarcerea în țară.

Oportunități de studiu în străinătate

Mulți dintre studenții noștri aleg să studieze un semestru la una dintre facultățile partenere, beneficiind de bursa ERASMUS.

Alternative.

Toți absolvenții noștri pot alege între o carieră pe mare sau pe uscat.

Tehnologie moderne

Domeniul ICT câștigă din ce în ce mai mult teren iar sectorul maritim ține pasul cu acest trend. Vei lucra pe cele mai moderne simulatoare de navigaţie.

Practică la bord

Peste 20 de companii de crewing au închieat parteneriate cu universitatea, oferind studenților șansa de a efectua stagiul de practică într-un cadru multicultural. Peste 150 de studenți sunt anual în voiaje.

Practică marinărească

Anii doi si trei de facultate iti vor oferi cadrul perfect pentru consolidarea cunoștințelorteoretice şi pentru formarea abilităților, spre a le aplica în concordanță cu specializarea pentru care esti instruit, la diversi agenti economici din zona portuara cu care universitatea are incheiate parteneriatesi in laboratoarele de specialitate din universitate.

OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ

Absolvenții programului de studii Electromecanică Navală pot ocupa funcții de ofițer operaţional, ofiţeri manageriali (precum ofiţer I sau şef mecanic), sau diverse alte posturi în industria maritimă, printre care:

 • Specialist mentenanţă electromecanică-automatică echipamente industriale
 • Inginer electromecanic SCB
 • Proiectant inginer/subinginer electromecanic
 • Inginer emisie
 • Inginer instalaţii pentru construcţii
 • Expert în conducerea şi organizarea activităţilor de mentenanţă

Absolvenţii specializării ELECTROMECANICĂ NAVALĂ au şanse reale să se integreze şi să evolueze în activitatea profesională – predominant în industria de transport naval din ţară şi din străinătate, precum şi în industria de construcţii navale şi offshore


Admitere

Suntem in cel de-al treilea an în care organizăm înscrierea online utilizând un sistem de criptare SSL pe 128 biți.

Mai multe informații aici: https://admitere.cmu-edu.eu

Comunicare

În fiecare luni după-amiază între orele 17.00-18.00 organizăm întâlniri online cu studenții și absolvenții noștri. Dacă doriți să aflați ultimele noutăți chiar de la ei dar și informații despre admitere, vă invităm aici:

https://maritimeconferences.online/

Contact

 • CONTACT
 • E-mail: bcc@cmu-edu.eu
 • Tel: +40241664740
 • Mircea cel Bătrân, nr 104
 • Constanta
Top