Header Image
Home / INGINERIA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

INGINERIA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

INGINERIA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

A alege Ingineria și Protecția Mediului în Industrie, înseamnă a alege o specializare a tehnologiilor aplicate, care prin integrarea de cunoștințe tehnico-științifice abordează și rezolvă probleme de conservare a energiei și mediului natural, de producție activă, de control al deșeurilor.

Aceasta implică aprofundarea unor cunoștințe pe Ingineria mediului, adică pe managementul apelor uzate, combaterea poluării aerului, controlul, reciclarea și eliminarea deșeurilor, protecția împotriva radiaților, igiena industrială, studii privind impactul asupra mediului al proiectelor de construcție propuse, managementul riscului cu aplicabilitate pe mediu. Totodata, absolvenții de la această specializare pot să se angajeze ca “Ofițer de mediu” la bordul navelor de croazieră dacă au absolvit anterior facultăți cu alt profil decât cel de mediu.

Obiectivul central al specializării Ingineria și Protecția Mediului în Industrie, este acela de a oferi un program de studii de calitate, capabil de a pregăti ingineri specialişti în protecţia mediului, având un nivel de calificare adecvat exercitării profesiei şi inserţiei lor pe piaţa forţei de muncă, conform Fişei specializării Ingineria si Protectia Mediului in Industrie şi Planului de învăţământ.

Descarcă planul de învățământ

CE STUDIEZI

Curricula interdisciplinară este aliniată standardelor internaționale de prevenire a poluarii mediului și de dezvoltare durabilă, contribuind la formarea de competențele tehnice și manageriale pentru o carieră de succes.

 • Aplicarea creativă a cunoștintelor si metodelor specifice domeniului ingineriei si protectiei mediului in industrie
 • Managementul dezvoltarii durabile
 • Aprofundarea si dezvoltarea unor tehnici si metode de calcul conform  principiilor generale de calcul tehnologic.
 • Managementul elaborarii şi exploatarii sistemelor de monitorizare a poluanţilor.
 • Managementul riscului de mediu, evaluarea impactului si elaborarea de variante tehnologice cu impact redus asupra mediului.
 • Aprofundarea activităţilor specifice managementului  de mediu şi de marketing în ingineria si protectia mediului

Absolvenţii specializării Ingineria și Protecția Mediului în Industrie, au şanse reale să se integreze şi să evolueze în activitatea profesională, având și pregătirea pentru nivelul managerial, în ţară şi în străinătate. Se menţionează că, pregătirea tehnico-inginerească şi complementară, recunoscută pe plan naţional şi internaţional, oferă posibilitatea asimilării, la nevoie, a absolvenţilor specializării, în domenii conexe din economia naţională, inclusiv ca personal ambarcat pe nave speciale (Ofiter de mediu).


BENEFICII

Recunoaștere internațională

Diploma de master și brevetul de ofițer managerial sunt recunoscute internațional, oferindu-ți posibilitatea de angajare oriunde în lume.

Flexibilitate

Dacă pe parcursul studiilor universitare îți desfășori stagiul de practică in orice ramură din economie, în țară sau în străinătate, îți oferim posibilitatea de a studia online pe campusul virtual. Vei beneficiade examinarea online și îți poți programa și susține examenele de acolo de unde ești!

Oportunități de studiu în străinătate

Mulți dintre studenții noștri aleg să studieze un semestru la una dintre facultățile partenere, beneficiind de bursa ERASMUS.


Alternative

Toți absolvenții noștri pot alege între o carieră: pe mare, ca Ofițer de mediu, sau pe uscat, ca : Analist de mediu, Auditor de mediu, Inginer de cercetare în ingineria sanitara si protectia mediului, Inspector protectia mediului, Monitor mediul înconjurator, Expert pentru prevenirea si reducerea riscurilor tehnologice, Specialist în managementul deseurilor, evaluator de mediu, Inginer de cercetare în ingineria mediului, Asistent de cercetare în ingineria mediului.

Conturarea inginerului specialist

Destinat Ingineriei și Protecției Mediului în Industrie şi cu posibilitatea de a accede în orice ramură a economiei interne si internaționale, după pregătirea şi susţinerea examenelor impuse de legislaţie.

Practică de specialitate

S-au încheiat parteneriate intre companii de profil si universitate, oferind studenților șansa de a efectua stagiul de practică într-un cadru diversificat. Mulți studenți optează şi pentru practică la bordul navei.

Practică inginereasca

 • ANUL ÎNTÂI:Profesionalizarea în domeniul ingineriei mediului in industrie, prin dobândirea competenţelor inginereşti de specialitate şi manageriale ce vizează preponderent ingineria mediului.
 • ANUL DOI: Conturarea inginerului specialist, prin finalizarea pregătirii profesionale de specialitate şi managerial. Dobândirea competenţelor de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul ingineriei mediului. Elaborarea Lucrării de Dizertaţie. Pregătirea şi susţinerea Examenului de Dizertaţie. .

OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ

Absolvenții programului de studii Ingineria și Protecția Mediului în Industrie pot ocupa funcții de Ofiţer Mediu sau diverse alte posturi în industria mediului si maritimă, printre care:

 • Analist de mediu,
 • Auditor de mediu,
 • Inginer de cercetare în ingineria sanitara si protectia mediului,
 • Inspector protectia mediului,
 • Monitor mediul înconjurator,
 • Expert pentru prevenirea si reducerea riscurilor tehnologice,
 • Specialist în managementul deseurilor,
 • Evaluator de mediu,
 • Inginer de cercetare în ingineria mediului,
 • Asistent de cercetare în ingineria mediului.

Pregătirea tehnico-inginerească şi complementară, recunoscută pe plan naţional şi internaţional, oferă posibilitatea asimilării, la nevoie, a absolvenţilor specializării, în domenii conexe din economia naţională, inclusiv ca personal ambarcat pe nave speciale.

Specializarea de studii universitare de masterat, Ingineria și Protecția Mediului în Industrie, specializarea integrată în structura Facultăţii de Electromecanică Navală, asigură formarea şi perfecţionarea specialiştilor cu studii tehnice superioare pentru nevoile complete (cercetare, proiectare, construcţie, exploatare şi mentenanţă) ale ingineriei mediului si ingineriei navale, respectiv pentru unele nevoi parţiale ale domeniilor conexe (inginerie industrială, inginerie mecanică, inginerie şi management), pe plan local şi naţional, prin învăţământ universitar construit pe criteriile de performanţă ale sistemului european.Admitere

Suntem in cel de-al treilea an în care organizăm înscrierea online utilizând un sistem de criptare SSL pe 128 biți.

Mai multe informații aici:

Comunicare

În fiecare luni după-amiază între orele 17.00-18.00 organizăm întâlniri online cu studenții și absolvenții noștri. Dacă doriți să aflați ultimele noutăți chiar de la ei dar și informații despre admitere, vă invităm aici:

https://maritimeconferences.online/

Contact

 • CONTACT
 • E-mail: bcc@cmu-edu.eu
 • Tel: +40241664740
 • Mircea cel Bătrân, nr 104
 • Constanta

Top