Header Image
Home / Programe de Studii / Circuite și sisteme integrate de comunicații

Circuite și sisteme integrate de comunicații

Circuite și sisteme integrate de comunicații

Universitatea Maritimă din Constanţa organizează studii universitare de Masterat în domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale, în baza acreditării obţinute de la ARACIS, pe direcţia de studii Circuite şi Sisteme Integrate de Comunicaţii.

Programul de studii este de tip „cercetare”, circa 50% din creditele aferente fiecăruia dintre cei 2 ani de studii fiind obţinute din activitate aplicativă în cadrul unui proiect la care studenţii lucrează individual, sub coordonarea unui cadru didactic. Acest proiect devine, în final, lucrarea de disertaţie.

Experienţa cu programul de masterat Circuite şi Sisteme Integrate de Comunicaţii în limba română a demonstrat că se pot integra, cu bune rezultate, absolvenţi de studii de licenţă din toate domeniile (economie, inginerie electrică, mecanică, aerospaţială, economie etc.). În acest scop, cursurile includ o primă parte de familiarizare cu domeniul, pentru studenţii care au absolvit alte specializări decât Electronică şi Telecomunicaţii.

S-a dovedit că absolvenţii acestui program de studii se pot insera rapid pe piaţa muncii din România şi din străinătate. Specializarea noastră acordă mobilitate şi şanse reale de angajare în marile companii de IT.

CE STUDIEZI

Printre disciplinele studiate la acest program de masterat enumerăm:

 • Sisteme de localizare și comunicații subacvatice,
 • Sisteme radar cu apertură sintetică,
 • Sisteme electronice de navigaţie,
 • Tehnici avansate de prelucrare digitală a semnalelor,
 • Inteligență artificială în comunicații,
 • Propagare, antene şi diversitate,
 • Tehnici de măsurare a sistemelor radiante etc.

Descarcă planul de învățământ

BENEFICII

Recunoaștere internațională.

Diploma de master este recunoscută la nivel internațional, oferindu-ți posibilitatea de angajare oriunde în lume.

Oportunități de studiu în străinătate

Mulți dintre studenții noștri aleg să studieze un semestru la una dintre facultățile partenere, beneficiind de bursa ERASMUS.

Ne bucurăm de colaborări europene cu Institutul Politehnic din Grenoble, Institutul de Electronică și Telecomunicații din Rennes și INSA Centre Val de Loire, Franța.


Alternative

Toți absolvenții noștri pot alege între o carieră pe mare sau pe uscat

Consiliere și Orientare în Carieră

Studenții noștri beneficiază de consigliere profesională și sprijin în vederea integrării pe piața muncii

Cele mai performante Laboratoare

 • Echipamente de laborator pentru măsurări, senzori, traductoare, materiale pentru electronică
 • Tehnică de calcul de ultimă generație
 • Platformă modernă de caracterizare a circuitelor și sitemelor la frecvențe foarte înalte, dotata cu camera anechoică – singura universitate cu un astfel de laborator în toată zona de Sud a României (Banat – Muntenia – Dobrogea)
 • Echipamente radio definite software (SDR)
 • Software profesional pentru simularea și proiectarea circuitelor și sistemelor pentru frecvențe foarte înalte

OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ

Absolvenții acestui program de studii se pot insera rapid pe piața muncii din România și din străinătate. Specializarea noastră acordă mobilitate și șanse reale de angajare în marile companii de IT din lume precum IBM, AT&T, Huawei, Ericsson etc.

 • Inginer electronist în industria IT, automotive și pentru navele autonome
 • Inginer electronist transporturi şi telecomunicaţii
 • Inginer la operatorii de telecomunicații
 • Inginer proiectant electronist
 • Inginer emisie
 • Inginer proiectant comunicaţii
 • Inginer proiectant de sisteme de calcul
 • Inginer sisteme de securitate
 • Inginer de imagine

Specializarea de studii universitare de masterat Circuite și sisteme integrate de comunicații, specializare integrată în structura Facultăţii de Electromecanică Navală, asigură formarea şi perfecţionarea specialiştilor cu studii tehnice superioare pentru cercetare, proiectare, construcţie și exploatare in inginerie electronica și telecomunicații prin învăţământ universitar construit pe criteriile de performanţă ale sistemului european.


Admitere

Suntem in cel de-al treilea an în care organizăm înscrierea online utilizând un sistem de criptare SSL pe 128 biți.

Admiterea la studii se realizeaza:

 • prin concurs de admitere in care media de admitere este medie ponderata intre media de bacalaureat si media examenului de matematica
 • prin concurs de dosare in care media de admitere reprezinta media de bacalaureat.

In perioada pandemiei generate de SARS COV 2 admiterea s-a desfasurat prin concurs de dosare.

Mai multe informații aici: https://admitere.cmu-edu.eu

Comunicare

În perioada admiterii organizăm întâlniri online cu studenții și absolvenții noștri în fiecare luni după-amiază  între orele 17.00-18.00 . Dacă doriți să aflați ultimele noutăți chiar de la ei dar și informații despre admitere, vă invităm aici:

https://maritimeconferences.online/

Contact

 • CONTACT
 • E-mail: bcc@cmu-edu.eu
 • Tel: +40241664740
 • Mircea cel Bătrân, nr 104
 • Constanta
Top