Header Image
Home / Programe de Studii / Electrotehnică

Electrotehnică

Electrotehnică

Programul de studiiElectrotehnica” este unul dintre programele de studii pe care universitatea l-a organizat inca de la infiintarea sa, in anul 1990.

In evolutia sa, programul de studii “Electrotehnica” a fost acreditat in anul 2002 dupa constatarea indeplinirii standardelor de calitate obligatorii si criteriilor generale conform legii de atunci si apoi, dupa infiintarea ARACIS, a fost evaluat si acreditat in anul 2009 pentru un numar de 100 de studenti.

Venind in intampinarea personalului navigant fara studii superioare necesare promovarii acestora pe functii la bordul navei, s-a acredita programul de studii “Electrotehnica” cu forma de invatamant cu frecventa redusa.

Programul de studii “Electrotehnica” se adreseaza absolventilor de liceu care doresc apoi sa profeseze in domeniul maritim cu ocupatia “ofiter electrician maritim” sau in domeniul vast al stiintelor ingineresti ca “inginer in domeniul ingineriei electrice”.

Absolventii acestui program de studii pot accesa la programe de studii de master si dobandesc capacitatea de a utiliza concepte, teorii și modele descriptive și evaluative pentru explicarea și interpretarea soluțiilor inginerești în electrotehnica.

Programul de studii de licenta “Electrotehnica” are o durata de 4 ani, 8 semestre, 240 de credite. Abolvirea acestui program de studii asigură formarea deprinderilor specifice unui inginer de profil electric, utilizarea conceptelor fundamentale din electrotehnica, simularea functionarii echipamentelor electrice, monitorizarea si automatizarea functionarii sistemelor electrice, proiectarea , exploaatea si gestionarea depanarii echipamentelor electrice.

CE STUDIEZI

Curricula interdisciplinară este aliniată standardelor internaționale STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping), pe baza modelului de curs IMO 7.08 Electro-tehnical officer, 2014 (International Maritime Organization) și este certificată de ANR (Autoritatea Navală Română) pentru a contribui la formarea de competențele tehnice și manageriale pentru o carieră de success ca ofiter maritime electrican.

Discipline studiate: teoria circuitelor electrice, programarea calculatoarelor, mașini electrice, actionari electrice, electronică de putere, măsurări electrice, instalații electrice vizeaza pregatirea in domeniul ingineriei electrice.

Descarcă planul de învățământ Descarcă planul de învățământ lb. Engleză

BENEFICII

Recunoaștere internațională.

Diploma de inginer (model supliment de diploma) și brevetul de ofițer electrician maritim sunt recunoscute internațional, oferindu-ți posibilitatea de angajare oriunde în lume.

Flexibilitate

Dupa promovarea cursurilor IMO  si obtinerea Carnetului de marinar, poti merge sa iti desfasori stagiul de practica la bordul navei. In timpul voiajului de practica poti participa la cursuri si activitati didactice pe platforma de studio online eCampus. Poti participa si la examene daca perioada de practica coincide cu sesiunea de examinare. Poti beneficia si de sesiune deschisa.

Oportunități de studiu în străinătate

Poti studia un semestru la o universitate partenera a Universitatii Maritime din Europa accesand o bursa ERASMUS.


Alternative

Dupa absolvirea studiilor de la programele de licenta poti alege intre o cariera pe mare sau o cariera pe uscat.

Tehnologii moderne

Dotarea bazei materiale a reprezentat un obiectiv important al strategiei universitatii. Pentru aplicarea practica a cunostintelor teoretice dobandite in timpul studiulu vei utiliza  simulatoare moderne si de ultima generatie.

Practică la bord

Cei mai multi student opteaza pentru o cariera pe mare. Peste 20 de companii de crewing au închieat parteneriate cu universitatea, oferind studenților șansa de a efectua stagiul de practică într-un cadru multicultural. Peste 150 de studenți sunt anual în voiaje.

Practică inginerească

Conform Planului de invatamant, in anii doi si trei de studii pentru consolidarea cunoștințelor teoretice şi pentru formarea abilităților poti accesa la efectuarea practicii la diversi agenti economici din zona metropolitana a orasului in care ai ales sa studiezi dar si in Portul Constanta cu specific ingineresc, agenti cu care universitatea are incheiate parteneriate.

OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ

Absolvenţii programului de studii ELECTROTEHNICA  au şanse reale să se integreze şi să evolueze în activitatea profesională – predominant în industria de energie electrica, din ţară şi din străinătate, precum şi în industria de construcţii navale şi offshore

 • ofiter electrician maritim,
 • inginer electrotehnist,
 • inginer proiectant instalații electrice,
 • inginer proiectant mașini și echipamente electrice,
 • inginer măsurări,
 • achiziții și procesare de date,
 • inginer proiectant sisteme de comandă și control,
 • ofiter electrician maritim,
 • inginer electrotehnist,
 • inginer de cercetare in electromecanica,
 • ofiter electrician.

Admitere

Suntem in cel de-al treilea an în care organizăm înscrierea online utilizând un sistem de criptare SSL pe 128 biți.

Admiterea la studii se realizeaza:

 • prin concurs de admitere in care media de admitere este medie ponderata intre media de bacalaureat si media examenului de matematica
 • prin concurs de dosare in care media de admitere reprezinta media de bacalaureat.

In perioada pandemiei generate de SARS COV 2 admiterea s-a desfasurat prin concurs de dosare.

Mai multe informații aici: https://admitere.cmu-edu.eu

Comunicare

În perioada admiterii organizăm întâlniri online cu studenții și absolvenții noștri în fiecare luni după-amiază  între orele 17.00-18.00 . Dacă doriți să aflați ultimele noutăți chiar de la ei dar și informații despre admitere, vă invităm aici:

https://maritimeconferences.online/

Contact

 • CONTACT
 • E-mail: bcc@cmu-edu.eu
 • Tel: +40241664740
 • Mircea cel Bătrân, nr 104
 • Constanta
Top