Header Image
Home / Programe de Studii / Tehnologii si sisteme de telecomunicații

Tehnologii si sisteme de telecomunicații


Tehnologii si sisteme de telecomunicații

Specializarea de studii universitare de licenţă Tehnologii și sisteme de telecomunicații pregăteşte ingineri de înaltă calificare în domeniul Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii, având cunoştinţe aprofundate de proiectare a circuitelor electronice, a sistemelor dedicate de microelectronică, electronică de putere, robotică, tehnologia informaţiei (IT) şi comunicaţii.

Absolvenţii au competenţe şi abilităţi de a proiecta, dezvolta, implementa şi întreţine sistemele şi echipamentele electronice, sistemele bazate pe microprocesoare şi microcontrolere, sisteme embedded, de adezvolta aplicaţii software pentru cele mai diverse domenii precum comunicaţii de date, sisteme de comunicaţii şi tehnologii multimedia.

CE STUDIEZI

 • Elemente fundamentale referitoare la dispozitivele, circuitele, sistemele, instrumentaţia şi tehnologia electronica
 • Teoria semnalelor si sistemelor, tehnici de prelucrare a semnalelor
 • Metode de bază pentru achiziţia şi prelucrarea semnalelor
 • Concepte şi metode privitoare la arhitectura sistemelor de calcul, microprocesoare, microcontrolere, limbaje şi tehnici de programare
 • Conceperea, implementarea şi operarea serviciilor de date, voce, video, multimedia
 • Functionarea echipamentelor de telecomunicaţii fixe sau mobile.
 • Tehnica frecvențelor foarte înalte, unde radio, medii de transmisiune, circuite de microunde, antene si propagare, sisteme radar.

Descarcă planul de învățământ

BENEFICII

Obținerea brevetului de ofițer maritim electrician pentru studenții înmatriculați la programul de studiu Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații

Recunoaștere internațională.

Diploma de inginer este recunoscută la nivel internațional, oferindu-ți posibilitatea de angajare oriunde în lume.

Oportunități de studiu în străinătate

Mulți dintre studenții noștri aleg să studieze un semestru la una dintre facultățile partenere, beneficiind de bursa ERASMUS. Ne bucurăm de colaborări europene cu Institutul Politehnic din Grenoble, Institutul de Electronică și Telecomunicații din Rennes și INSA Centre Val de Loire, Franța.

Aprofundarea studiilor

Posibilitate de continuare a studiilor, absolvenții pot aprofunda cunoştinţele dobândite prin studii de masterat de cercetare științifică (în română și engleză) în domeniul Circuite și sisteme integrate de comunicații


Alternative

Toți absolvenții noștri pot alege între o carieră pe mare sau pe uscat

Consiliere și Orientare în Carieră

Studenții noștri beneficiază de consigliere profesională și sprijin în vederea integrării pe piața muncii

Brevet de ofiţer maritim

Prezența inginerilor electroniști la bordul navelor devine indispensabilă o dată cu dezvoltarea tehnologică tot mai avansată a flotei maritime internaționale. Brevet de ofiţer maritim pentru absolvenţii de Electronică şi Telecomunicaţii. Cei care doresc, pot urma o serie de cursuri facultative de specializare pentru ingineri electroniști la bordul navei .

Cele mai performante Laboratoare

 • Echipamente de laborator pentru măsurări, senzori, traductoare, materiale pentru electronică
 • Tehnică de calcul de ultimă generație
 • Platformă modernă de caracterizare a circuitelor și sitemelor la frecvențe foarte înalte, dotata cu camera anechoică – singura universitate cu un astfel de laborator în toată zona de Sud a României (Banat – Muntenia – Dobrogea)
 • Echipamente radio definite software (SDR)
 • Software profesional pentru simularea și proiectarea circuitelor și sistemelor pentru frecvențe foarte înalte

Practică

Anii doi si trei de facultate iti vor oferi cadrul perfect pentru consolidarea cunoștințelor teoretice şi pentru formarea abilităților, spre a le aplica în concordanță cu specializarea pentru care esti instruit, la diversi agenti economici cu care universitatea are incheiate parteneriatesi in laboratoarele de specialitate din universitate.

 • Practică a sigurată la companii de profil partenere:
 • GMB Computers
 • RCS & RDS
 • Junior Group
 • Enercon Services Carpathians
 • ELRO
 • RadionavOPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ

Absolvenții programului de studii Tehnologii și sisteme de telecomunicații pot ocupa funcții sau diverse alte posturi în industria electronica si telecomunicatii.

 • Inginer electronist în industria IT, automotive și pentru navele autonome
 • Inginer electronist transporturi şi telecomunicaţii
 • Inginer la operatorii de telecomunicații
 • Inginer proiectant electronist
 • Inginer emisie
 • Inginer proiectant comunicaţii
 • Inginer proiectant de sisteme de calcul
 • Inginer sisteme de securitate
 • Inginer de imagine

Admitere

Top