Header Image
Home / Sisteme Electrice Avansate

Sisteme Electrice Avansate

Sisteme Electrice Avansate

Strategia economică a României și a judeţului Constanţa reclamă existenţa unor programe de studii de master, care să asigure formarea şi perfecţionarea personalului cu pregătire superioară, cu competenţe şi abilităţi superioare in domeniul ingineriei electrice.

Programul de studii Sisteme Electrice Avansate răspunde necesităţilor pieţei muncii de la noi din ţară şi evoluţiei generale a acestei pieţe, prin punctele forte, program de master cu caracter de aprofundare, corp profesoral caracterizat prin competenţă ridicată, cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă de nivel înalt, baza materială in continuă modernizare, integrarea în aria europeană a educaţiei şi cercetării.

Pentru programele de studii din domeniul Inginerieie electrice facultatea are o bază materială importantă, realizată în principal prin programe europene, programe şi granturi de cercetare naţionale şi prin fonduri de investiţii de la bugetul de stat, dispunând de laboratoare performante în care se desfăşoară activităţile didactice pentru discipline prevăzute cu laborator, Masini electrice special, Actionari electrice, Tehnica tensiunilor inalte, Electrotehnică, Metode numerice, Măsurări electrice, Compatibilitate electromagnetică, Aparate şi echipamente electrice;

In cadrul laboratoarelor informatice studenţii au posibilitatea de a învăţa diverse limbaje de programare C++, LabVIEW, şi a cunoaşte şi utiliza platforme software MATLAB, SIMULINK, CASPOC.

O realizare notabilă o constituie “Instalatia complexa cu surse diferite de energii regenerabile cu functionalitate on si off-grid in scopul analizei calitatii energiei electrice intr-o retea de tip smart-grid” realizat la Baza Nautica a Universitatii un sistem combinat de energii regenerabile eolian-fotovoltaic-motogenerator. Sistemul a fost in intregime proiectat si realizat la UMC in scopul testarii combinate a eficientei functionarii in mod on-grid si off-grid.

Generatorul fotovoltaic este compus din 21 panouri fotovoltaice policristaline totalizand 5000w, care alimenteaza direct un invertor on grid de tip Sunny Tripower de 5,5kW tip STP 500TL-20 produs de SMA , si furnizeaza in mod normal energie in ret eaua trifazata a UMC. Acest invertor lucreaza impreuna cu un sistem de trei invertoare off-grid Sunny Island 4.4M-12 de 3,5kW fiecare, permitand astfel functionarea in sistem trifazat in mod on-grid si off-grid. Managementul intregului system de invertoare este realizat de primul invertor Sunny Island din partea stanga, care este configurat ca Master.

Facultatea dispune, în cadrul bibliotecilor proprii, de un fond de carte valoros – peste 3700 de volume din domeniu si faciliteaza accesul la literatura de specialitate prin ANELIS Plus l

CE STUDIEZI

Curricula interdisciplinară este reprezentata de Modele pentru regim dynamic, , Sisteme de stocare a energiei electrice, Regim tranzitoriu al aparatelor electrice, Structuri avansate in electronica de putere, Aplicatii tehnice ale campului magnetic, Sisteme inteligente de supraveghere, conducere si control a instalatiilor electrice;

 • Monitorizarea calitatii energieie electrice
 • Sisteme de stocare a energiei electrice
 • Regim tranzitoriu al aparatelor electrice
 • Structuri avansate in electronica de putere
 • Aplicatii tehnice ale campului magnetic
 • Sisteme inteligente de supraveghere, conducere si control a instalatiilor electrice

Descarcă planul de învățământ

BENEFICII

Recunoaștere internațională.

Diploma de master este recunoscută la nivel internațional, oferindu-ți posibilitatea de angajare oriunde în lume.

Oportunități de studiu în străinătate

Mulți dintre studenții noștri aleg să studieze un semestru la una dintre facultățile partenere, beneficiind de bursa ERASMUS

Flexibilitate

Dacă pe parcursul studiilor universitare îți desfășori stagiul de practică la bordul navei, îți oferim posibilitatea de a studia online pe campusul virtual. Vei beneficiade sesiune deschisă și îți poți reprograma și susține examenele la întoarcerea în țară.


Alternative

Toți absolvenții noștri pot alege între o carieră pe mare sau pe uscat

Consiliere și Orientare în Carieră

Studenții noștri beneficiază de consigliere profesională și sprijin în vederea integrării pe piața muncii

Cele mai performante Laboratoare

 • Actionari electrice
 • Tehnica tensiunilor inalte
 • Masini electrice
 • Surse regenerabile de energie

OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ

Absolvenții acestui program de studii se pot insera rapid pe piața muncii din România și din străinătate. Ocupatii COR:

 • INGINER DE CERCETARE ELECTROTEHNICA 215122
 • INGINER ELECTROTEHNICA 215105
 • CERCETATOR IN ELECTROTEHNICA 215121

Programul de studii universitare de masterat Sisteme electrice avansate, specializare integrată în structura Facultăţii de Electromecanică Navală, asigură formarea şi perfecţionarea specialiştilor cu studii tehnice superioare pentru cercetare, proiectare, construcţie și exploatare in inginerie electrica prin învăţământ universitar construit pe criteriile de performanţă ale sistemului european.


Admitere

Suntem in cel de-al treilea an în care organizăm înscrierea online utilizând un sistem de criptare SSL pe 128 biți.

Admiterea la studii se realizeaza:

 • prin concurs de admitere in care media de admitere este medie ponderata intre media de bacalaureat si media examenului de matematica
 • prin concurs de dosare in care media de admitere reprezinta media de bacalaureat.

In perioada pandemiei generate de SARS COV 2 admiterea s-a desfasurat prin concurs de dosare.

Mai multe informații aici: https://admitere.cmu-edu.eu

Comunicare

În perioada admiterii organizăm întâlniri online cu studenții și absolvenții noștri în fiecare luni după-amiază  între orele 17.00-18.00 . Dacă doriți să aflați ultimele noutăți chiar de la ei dar și informații despre admitere, vă invităm aici:

https://maritimeconferences.online/

Contact

 • CONTACT
 • E-mail: bcc@cmu-edu.eu
 • Tel: +40241664740
 • Mircea cel Bătrân, nr 104
 • Constanta
Top