Home / Susținere Teză Doctorat – Andra-Teodora FRANCU (NEDELCU)

Susținere Teză Doctorat – Andra-Teodora FRANCU (NEDELCU)

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA anunță

SUSŢINEREA ONLINE ÎN ŞEDINŢĂ PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT

“STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND CONTROLUL ȘI STABILIZAREA UNUI VEHICUL NECONVENȚIONAL DESTINAT CERCETĂRII SUBMARINE”

elaborată de ing. Andra-Teodora FRANCU (NEDELCU)

Comisia de susținere publică a tezei de doctorat numită prin decizia Rectorului nr. 63 din 5 martie 2021 este constituită din:

  • Preşedinte: Conf. dr. ing. Liviu Constantin Stan, Universitatea Maritimă din Constanţa (descarcă CV)
  • Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Nicolae Buzbuchi (descarcă CV)
  • Referenţi:
  • Prof. dr. ing. Anton HADĂR, Universitatea “Politehnica” din București (descarcă CV)
  • Acad. prof. dr. ing. Eugen Rusu, Universitatea “Dunărea de Jos” Galați (descarcă CV)
  • Prof. dr. ing. Dumitru DINU, Universitatea Maritimă din Constanța (descarcă CV)

Susținerea publică va avea loc online, la data de 26 martie 2021, ora 11.00 pe https://campus.cmu-edu.eu/.

Prezentarea publică va fi înregistrată şi arhivată.

Adresa publică pentru evenimen va fi distribuită comunității academice UMC prin e-mail și pe pagina web a Universității.

Fiecare cerere de participare va fi gestionată cu cel puţin 24 ore înainte de începerea susținerii publice a tezei de doctorat.

Prin gestionare se înțelege acceptarea solicitării neîngrădite de participare la susținerea publică a tezei de doctorat.

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul Școlii Doctorale, Parter P003, precum şi la Biblioteca universităţii

Top