Acasa / Anunturi / UMC – Centru de excelență pentru învățământul superior de marină

UMC – Centru de excelență pentru învățământul superior de marină

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA

Centru de excelență pentru învățământul superior de marină

Universitatea Maritimă din Constanța (UMC), partener dinamic pe piața maritimă internațională, aniversează luni 6 februarie 33 de ani de la înfiinţare.

În anul 1990, prin desprinderea Secţiei Marină Civilă (Facultatea de Electromecanică Navală și Facultatea de Navigație a Marinei Civile) din structura Institutului de Marină Mircea cel Bătrân, din Constanţa, aflat în subordinea Ministerului Apărării Naționale, cu efectivul de studenţi şi cadre didactice civile am fondat Institulul de Marină Civilă (precursor al UMC), în baza unei Hotărâri de Guvern, în subordinea Ministerului Învățământului.

De atunci, universitatea noastră şi-a asumat un rol activ în comunitatea maritimă internațională, adaptat contextului global, pentru asigurarea unui mediu academic acreditat de pregătire la standarde concurențiale, nu doar pe nişa pieței muncii din flotele de transport maritim şi fluvial, ci şi prin efectuarea de investiții în echipamente performante și în proiecte de cercetare europene ce vizează producerea de energie verde, axate pe tehnologia viitorului.

Astăzi, UMC oferă 12 programe de studii de licență cu o capacitate de școlarizare, pentru anul I de studii, de 1 305 locuri și 16 programe de masterat cu capacitate de 725 locuri. În 2022 s-au acreditat două noi programe de studii în limba engleză: Electrical Engineering (studii de Licență) și Business administration in Transports (program de Masterat). Din anul 2001 Universitatea este organizatoare de doctorat în domeniul Inginerie Mecanică, până în prezent fiind validate un număr de 56 de teze de doctorat, niciuna din teze nefiind invalidată.

În perioada imediată, se vor depune documentele necesare pentru înființarea unei noi școli doctorale în domeniul Inginerie Marină și Navigație, domeniu absolut nou în nomenclatorul studiilor doctorale din România.

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă au avantajul dublei certificări, obţinând Diploma de inginer sau Diploma de licenţă (echivalentul european al diplomei Bachelor of Science), precum şi Brevetul de Ofiţer maritim punte, maşină sau electric în urma susţinerii unui examen la Autoritatea Navală Română.

Programele de studii sunt concepute astfel încât să asigure absolvenţilor competenţe în domeniul ingineresc, cum ar fi înțelegerea şi utilizarea fundamentelor de matematică, fizică, chimie, tehnica măsurării, grafică, informatică aplicată, operarea instalaţiilor navei şi a  sistemelor şi serviciilor mecanice navale- cât şi executarea în siguranţă a cartului de navigaţie cu  menţinerea siguranţei navigaţiei prin folosirea radarului, a sistemului ARPA şi a sistemelor  moderne de navigaţie, coordonarea operaţiunilor de căutare şi salvare, utilizarea vocabularului standard de navigaţie maritimă, manevra navei, transportul mărfurilor periculoase, gestionarea situaţiilor de urgenţă. Planurile de învăţământ respectă programele cursurilor cadru din STCW – codul internaţional referitor la standardele de instruire, certificare şi asigurare a cartului.

Calitatea procesului educaţional dezvoltat de Universitatea Maritimă din Constanţa este certificată și confirmată de auditori naţionali şi internaţionali.

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior a acordat UMC calificativul “grad de încredere ridicat” în 2017, iar în luna noiembrie a anului 2022 s-a depus toata documentația pentru acreditarea instituțională periodică. În urma vizitei ARACIS, din luna Decembrie 2022, se așteaptă și se speră în reconfirmarea “gradului de încredere ridicat”.

Universitatea a implementat un sistem de management al calităţii certificat de (UKAS)- încă din martie 2003 și un sistem integrat de management, certificat în iulie 2006, de către Bureau Veritas Quality International (BVQI).

Procedurile Universității pentru activităţile didactice, practice, evaluarea competenţelor, eliberarea diplomelor, analiza feedback-ului de la studenţi şi industrie, etc. sunt conform standardului ISO 9001. În mai 2009, BVQI a recertificat ISO 9001:2008 şi a acordat certificarea conformităţii cu standardele de mediu ISO 14001:2004.

Universitatea Maritimă din Constanța și-a asumat un rol activ în comunitatea maritimă internațională, reacționând prompt la provocări și devenind, astfel, un vector de dezvoltare economică regională. “O universitate trăiește prin oameni, pentru oameni, pentru mediul academic, comunitatea locală și internațională” e de părere Președintele Senatului UMC, dl. prof. univ. dr. ing. Cornel Panait.

Un demers important în acest sens l-au avut investițiile constante în dotarea cu echipamente performante și colaborarea UMC cu universități din țară și din străinătate dar și cu organizații non-guvernamentale din domeniul maritim pentru elaborarea de proiecte cu scopul accesării de fonduri europene.

Nivelul investițiilor, în ultimii 5 ani, a fost de 27 815 000 lei, din care 20 993 000 lei în construcții, reabilitări, extinderi, modernizări efectuate la imobilele aflate în administrarea și proprietatea UMC și de 6 822 000 lei pentru dotări laboratoare, spații de învațământ și cazare. Investițiile sunt realizate din veniturile proprii ale Universității, alocații de la bugetul de stat și din fonduri externe nerambursabile.

Baza materială academică este constituită din 60 de laboratoare dotate cu echipamente moderne, folosite în activitatea didactică și de cercetare, și un complex de 8 simulatoare achiziționate de la firme consacrate în domeniu (Kongsberg Maritime Ship Systems, Transas Group) și certificate Det Norske Veritas și Telenor Group Norway, care redau perfect situațiile reale întâlnite la bordul navelor și oferă instrumente moderne de real ajutor pentru dezvoltarea competențelor practice ale studenților.

Complexul include: Simulatorul de navigație și manevra navei TRANSAS NT Pro 4000 (oferă un grad de realism apropiat cu cel de la bordul navei, având mai multe scenarii de dificultate: navigare pe timp de furtună, viscol, în condiții de trafic intens, vizibilitate redusă, pe timp de noapte, zi etc); Simulatorul compartiment mașină (configurat pentru a reproduce o cameră de comandă a mașinii navei reale folosind tehnologie de ultimă generație KONGSBERG); Simulatorul radiocomunicații și avertizare în caz de pericole (GMDSS- dispune de o stație reală de comunicații, similară cu cea de la bordul navei); Simulatorul pentru manipularea mărfurilor lichide în vrac (simulează în timp real sistemul de control al procesului de operare și transfer al mărfurilor lichide, KONGSBERG); Simulatorul de poziționare dinamică (DP- exploatare offshore); Simulatorul pentru situații de urgență PISCES II Potential Incident (simulează incidentele majore de deversare și impactul asupra mediului); Simulatorul ECDIS (dezvoltă capacitatea de conducere a navei în siguranță, utilizând hărțile electronice de navigație); Laboratorul HIGH-VOLTAGE (familiarizează studentul cu procedurile de exploatare și întreținere a echipamentelor și a instalațiilor de înaltă tensiune, în condiții de siguranță maximă).

Centrul de Cercetare pentru Securitate Cibernetică în domeniul Maritim este proiectat şi dotat cu resurse financiare și umane proprii. Centrul dispune de un cluster de servere înglobând peste 300 TB capacitate de stocare şi peste 200 de nuclee de procesare, 20 de laptopuri de instruire, un centru de coordonare al scenariilor, precum şi un video-wall panoramic format din 16 unităţi TV de 4K. Acest laborator este parte a Centrului de excelență în Securitate cibernetică maritimă, înființat de UMC, care la momentul înființării în 2018 a avut drept membrii fondatori Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI), Asociația Română pentru Educație și Cultură de Securitate (ARECS) și clusterul INOMAR, aducând o largă reprezentativitate la nivel de entități guvernamentale, asociații de specialitate și clustere inovative în regiunea de S-E.

În cadrul Centrului se pot genera scenarii complexe privind amenințările cibernetice ce pot afecta siguranța navigației pe mare, instalațiile și echipamentele de la bordul navelor, infrastructura portuară, infrastructuri critice.

Pentru a respecta directivele International Maritime Organization (IMO), programele masterale internaţionale ale Universităţii Maritime includ cursuri de Securitate cibernetică în domeniul maritim.

În 2019 Universitatea Maritimă din Constanţa a primit acreditarea unui program de studii de masterat “Securitate Cibernetică și Managementul Riscurilor” în domeniul maritim, conformându-se astfel directivelor International Maritime Organization (IMO). Programul de studii dispune de o infrastructură special destinată securității cibernetice, respectiv un Virtual Cyber Range, unic in peisajul instituțiilor de profil la nivel European la momentul dezvoltării sale (2019). Anul trecut UMC a facut demersurile necesare acreditării unui program de studii de licență “Securitate Cibernetică”, ce va fi organizat începând cu anul universitar 2023-2024.

Investițiile UMC în echipamente continuă: în 2023, în sălile de la Baza Nautică a universităţii vor fi operabile alte două simulatoare (Simulatorul “Operator” și Simulatorul “Balast”). Simulatorul “Operator” oferă posibilitatea de instruire în manipularea generală a mărfurilor și operarea specifică a macaralelor precum și instruire în operațiuni combinate de încărcare și descărcare a navelor, iar simulatorul “Balast” este o replicare realistă a dinamicii compartimentului unei platforme mobile de foraj pentru balast și sistemelor de menținere a poziției.

Instruirea practică a studenților este organizată la Centrul de Pregătire Practică și Sport, amplasat pe malul lacului Siutghiol, cu o suprafață de aproape 10 000 mp. Centrul include un poligon de instruire pentru stingerea incendiilor (permite antrenamente realiste pentru echipele de salvare, la cel mai înalt nivel de siguranță), ambarcațiuni cu vele, ambarcațiuni de căutare și salvare (pentru formarea deprinderilor practice și dezvoltarea competențelor de utilizare a ambarcațiunilor de salvare), rampă de salvare pentru ambarcațiuni, laborator de hidrobiologie, biodiversitate și ecotoxicologie. În același perimetru se găsește Centrul de Cercetare în Domeniul Gestiunii Energiei Recuperabile, rezultat la finalul proiectului HORESEC.

La UMC ne-am preocupat de oferirea facilităților academice optime şi acum oferim găzduire în cadrul a trei cămine studențești cu 146 unități de cazare, având capacitatea de 520 locuri de cazare. Spațiile sunt echipate corespunzator cu băi proprii și dotări specifice camerelor de cazare. Căminele sunt supravegheate video, au servicii permanente de pază, instalații de alaramare la incendiu și au asigurate seviciile de cablu TV și de internet.

Fiecare cămin ete prevăzut cu o spălătorie dotată cu mașini de spălat și uscătoare. În locațiile în care unitățile de cazare nu au spații proprii de preparare și servire a mesei, acestea sunt organizate în spații special amenajate și echipate cu plite de gătit, cuptoare cu microunde și frigidere.

UMC derulează un proiect foarte important de investiții , finanțat de Uniunea Europeană prin Agenția de Dezvolatare S-E, care cuprinde extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale universitare în zona Baza Nautică (Sediu Lac Mamaia str. Cuarțului nr. 2, Constanța), 98% din fonduri europene și 2% din venituri proprii, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, prelungit cu termen de finalizare in iunie 2023. Valoarea totală a investiției a fost actualizată la 27 372 000 lei, din care 24 625 000 lei reprezintă fonduri externe nerambursabile. Obiectivul specific al proiectului este creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive.

Se urmărește îmbunătățirea infrastructurii educaționale a Universității Maritime din Constanța prin extinderea pe verticală a clădirii existente la Baza Nautică. Prin acest proiect se dorește extinderea suprafeței infrastructurii educaționale a UMC cu 2086 mp, prin suplimentarea cu două etaje a Corpului B – Baza Nautică, printr-o construcție autoportantă. Vor fi construite și dotate șase săli de curs și seminar cu capacitatea de 713 locuri, un laborator de testare motoare termice și două simulatoare în domeniul exploatării maritime.

Pe lângă deprinderile practice dobândite prin instruirea cu ajutorul simulatoarelor, studenții din domeniul maritim trebuie să facă stagiul obligatoriu de practică la bordul navelor, conform cerințelor legale de instruire și certificare a personalului navigant maritim prevăzute în Convenția STCW. Universitatea are încheiate un număr de 44 de parteneriate de colaborare privind efectuarea stagiilor de practică și 7 parteneriate încheiate cu operatori portuari, reprezentanți ai armatorilor – firme de crewing, firme de logistică, autorități portuare printre care: NAVLOMAR MARITIME, COMVEX; UMEX; ANR; APMC; AB CREWING, SOCEP, DECIROM, RCS&RDS, VARD ENGINEERING, ARSVOM, INCD GEOECOMAR, OIL TERMINAL.

În perioada octombrie 2021 – septembrie 2022, un număr de 430 de studenți de la programele de studii de licență și 355 de studenți de la programele de masterat au desfășurat voiaje de practică ambarcată, fiind consiliați cu privire la traseul lor educațional și profesional.

Activitatea de practică este desfășurată cu sprijinul Departamentului de Consiliere și Orientare Profesională, care, împreună cu CERONAV, asigură efectuarea cursurilor obligatorii în materie de siguranţă maritimă (necesare pentru obţinerea certificatelor şi atestatelor pentru studenţii de la toate specializările maritime) şi repartizarea, monitorizarea dar şi consilierea studenţilor pentru efectuarea practicii la bordul navelor maritime, în vederea înscrierii la examenul pentru obţinere a brevetului de Ofiţer maritim de cart, după terminarea studiilor. În urma absolvirii acestor cursuri,  studenții obţin carnet de marinar şi brevet de ofiter aspirant şi efectuează voiaje de practică la bordul unor nave, cu susținere prin Programul European de Mobilitate a Studenţilor – ERASMUS. Protocoalele de recrutare cadeţi, pe care Universitatea le-a încheiat cu companii de crewing, shipping, manning: LOGISTICS/AB CREWING – Japonia, Peter Doehle Manning Agency, Cosena,  Zodiac Maritime Agencies Ltd., Histria Shipmanagement, Smart Group, Barklav, Seatrans Crewing, Maersk Romania,  Fair Play Maritime, Offer Brothers, Triton Company, Bright Maritime Services, Navmar INC, S.C.Kru Maritime, Capital Ship Management Corp., Rickmers Marine Agency, SC Tigitrans SA, Stargate Crewing Agency, V Ships Manpower,  CMA Ships Romania, Cardinal Shipping, sunt esențiale în desfășurarea practicii la bordul navelor.

Universitatea Maritimă din Constanța creează oportunități pentru tinerii absolvenți de studii terțiare, dezvoltând un proiect care facilitează inserţia lor pe piaţa muncii și organizarea de stagii de practică pentru aceștia. Astfel, proiectul „Învață de la cei mai buni!” (cod proiect 133046), în valoare de 4 468 000 lei, în care UMC este beneficiar în parteneriat cu MARKETSCOPE SRL, contribuie la dezvoltarea unei oferte educaționale optime, prin parteneriat social între instituții de învățământ universitar și sectorul privat. Instrumentele dezvoltate pe timpul proiectului, inclusiv o platformă interactivă studenți/absolvenți-angajatori-instituții de învățământ, vor asigura o consolidare a competențelor în domeniul maritim și portuar.

Universitatea oferă, complementar curriculumului academic, cursuri de formare profesională, long life learning, personalului navigant de la punte şi maşină pentru nivel managerial,  cursul web- based “Familliarizare Tancuri”- Proiect Leonardo, Maritime Resource Management- curs acreditat de  SWEDISH CLUB, cursuri de operatori radio în serviciul mobil maritim şi în serviciul  mobil maritim  prin  satelit: GMDSS – GOC (General Operator Certificate), GMDSS – ROC (Restricted Operator Certificate), GMDSS – LRC (Long Range Certificate), cursuri de perfecţionare  Bridge Team Management, Engine Team and Resource Management, Auditor Sisteme de Management al Securității Navei și Facilități portuare,  Draft Survey, Ship Handling, Bunker Survey, Depollution (Port and Maritime depollution), Cargo Surveyor, Oil and Chemical Tanker Familiarization, Marine surveying, Liquefied Natural Gas LNG Familiarization,  ECDIS- TRANSAS Type- Specific Training, High Voltage safety and maintenance, Dynamic Position Induction, Dynamic Position simulator, Dynamic Position maintenance, DP Familiarization.

Pentru asigurarea mobilităţii studenţilor şi a cadrelor didactice și pentru facilitatea schimbului de experienţă în domeniul maritim, Universitatea a încheiat protocoale bilaterale cu universităţi de prestigiu din lume, asumându-și un rol activ în comunitatea maritimă internațională: Australian Maritime College,  Shanghai Maritime University, Maine Maritime Academy, SUA, Facultat de Nautica – Universitat Politecnica de Catalonia, Arab Academy for Science & Technology Alexandria, Egipt, Odessa Maritime State Academy, Ucraina, Istanbul Technical University – Maritime Faculty,  Varna Naval Academy Aleksandr Vaptsarov,  Gdynia Maritime Academy ş.a.

Asociația Internațională a Universităților de Marină (IAMU) este cea mai autorizată voce, la nivel mondial, a comunității universităților maritime, care coordonează promovarea unui învățământ de calitate, a standardizării curriculumului și a modalității de certificare a absolvenților din domeniul maritim. IAMU are 63 de instituții membre din toată lumea. În perioada 2012-2013 Universitatea Maritimă din Constanța a asigurat președinția acestei prestigioase asociații și în octombrie 2013 a găzduit cea de-a 14-a Adunare Generală Anuală a IAMU, a cărei temă a fost “Noi alternative tehnologice pentru creșterea eficienței economice”. În toată această perioadă, UMC a reprezentat o voce puternică în ansamblul pregătirii academice, un reper al inițiativelor individuale, un model de dezvoltare durabilă.

Deosebit de activă în plan internaţional, Universitatea Maritimă din Constanţa este și membră IMLA-International Maritime Lecturers’ Association, IMSF – International Maritime Simulation Forum, BSUN – Black Sea Universities Network, IAU – International  Association of Universities, SWEDISH CLUB.

În anul 2022 Universitatea Maritimă din Constanța a semnat 12 acorduri cu agenții de recrutare studenți străini. Pe baza protocolului de colaborare s-au primit 562 scrisori de acceptare la studii (din care 156 scrisori pentru acceptare la Masterat).

În prezent studiază la noi tineri din: Bangladesh, India, Maroc, Ucraina, Nigeria, Rusia, Grecia, Sri Lanka, Algeria, Pakistan, Siria, Tunisia, Ghana, Camerun, Turcia, Egipt, Liban, Iran, Tanzania, Iraq, Kenya.

În contextul sociopolitic internațional actual, UMC a primit la studii 110 studenți ucrainieni și studenți străini care și-au început studiile în Ucraina. Ei au fost transferați, începând din primăvara anului 2022, printr-un program de mobilitate, au beneficiat de echivalarea studiilor și au fost înmatriculați la programele de studii în limba engleză. Practic, studenții ucrainieni s-au acomodat și integrat în colectivul de studenți al UMC.

Alături de activitatea didactică, misiunea Universității este completată de activitatea de cercetare în parteneriat cu mediul economic, serviciile publice, sectorul privat și alte institute de cercetare sau centre universitare. Prin colaborarea cu autoritățile publice locale UMC a contribuit la dezvoltarea economică regională, dezvoltarea socială și sustenabilitatea mediului. Din 2020 până în prezent UMC a desfășurat 46 de proiecte de cercetare în calitate de beneficiar sau partener.

Proiectul POR/917/1/2 SMIS 151003 CYMAROP – Centrul operațional, educațional şi de cercetare în securitate cibernetică maritmă şi operare autonomă, cu perioada de implementare 01.01.2022-31.10.2023, în valoare totală de 6 018 000 lei, a generat, în cadrul UMC, o capacitate de cercetare suplimentară în securitatea cibernetică, pe baza căreia se devoltă un CERT maritim. Modalitatea de finanțare prevede ca aceste capacități cibernetice, dezvoltate în cadrul proiectului, să fie transferate, prin Centrul de transfer tehnologic, către un operator privat. Principiile de finanțare urmăresc, astfel, dezvoltarea atât a cercetării în domeniul securității cibernetice, cât și dezvoltarea operatorilor privați în acest domeniu. Centrul de excelență în securitate cibernetică maritimă, despre care am menționat la începutul articolului, va dispune astfel de sisteme de analiză capabile de o rată de ingestie zilnică de minim 40 milioane evenimente de securitate cibernetică. Centrul dispune de software specializat de culegere, detecție și analiză a evenimentelor, de verificare a contextului global de securitate cibernetică și de analiză, studiu și eficientizare a activității echipelor CSIRT.

Amintim că, în domeniul maritim și al transporturilor în general, există un număr foarte mare de operatori de servicii esențiale, care, atât conform intereselor proprii de protejare a datelor cât și din punct de vedere legal, trebuie să aibă o preocupare importantă în domeniul securității cibernetice.

Prin proiectul „CLOUD ȘI INFRASTRUCTURI MASIVE DE DATE LA    UNIVERSITATEA MARITIMĂ CONSTANȚA”, Cod SMIS 124883, finanțat în cadrul POC, cu o valoarea totală de  4 828 000 lei, cu termen de finalizare în aprilie 2023, UMC a finalizat achiziția unui sistem bazat pe tehnologie Microsoft Azure și CISCO (în valoare de aproximativ 1.000.000 de euro), care va asigura capacități de calcul avansat pentru toate preocupările de cercetare și dezvoltare ale Universității. “Cloud” a fost derulat în cadrul unor colaborări naționale și internaționale cu alte universități și institute de cercetare: Universitatea din Plymouth, Academia Navala Nicola Vaptsarov din Varna, Universitatea Dunarea de Jos din Galați, Universitatea Ștefan cel Mare, Universitatea din Craiova și Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – ICSI.

Arhitectura hiperconvergentă a sistemului CLOUD susține performanțe ridicate de calcul pentru o serie de domenii precum cel al managementului resurselor energetice, inteligența artificială, securitatea cibernetică, fizica particulelor, prelucrarea datelor satelitare, simulări ale dinamicii atmosferei sau realitatea augmentată. Sistemul CLOUD se constituie într-o structură modernă și inovatoare, întărind considerabil prezența UMC și implicit a orașului Constanța pe harta cercetării și tehnologiilor avansate. Proiectul va fi un pilon de bază pentru viitoarele arhitecturi incluse în EERTIS – Engage in the European Research and Technology Infrastructure System, succesor al EERIS.

În 2023, activitatea de cercetare a Universității Maritime din Constanța continuă, fiind deja demarate două proiecte:

Proiectul de evaluare a calității apelor naturale de suprafață din arealul FLAG Dobrogea Nord în vederea sustenabilitatii activitatilor de pescuit- Cod 156746, în valoare de 459 000 lei, în care Universitatea Maritimă din Constanța este beneficia, este finanțat prin Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM 2014-2020), MASURA 2.2 – „Conservarea valorilor naturale și conștientizarea riscurilor generate de schimbările climatice”.

UMC a derulat un proiect ambițios de analiză a producerii și stocării de energie verde, în calitate de coordonator al unui colectiv instituit din 7 universități și centre de cercetare din România, finanțat de UEFISCDI. Proiectul finalizat cu succes a condus la existența unui laborator performant în acest domeniu, utilizat de studenți și profesori pentru activitatea didactică și de cercetare.

În continuarea proiectului HORESEC, menționat anterior, UMC participă la un nou proiect, BLOW 2023-2028- Black Sea Floating Offshore Wind, Grant Agreement Nº: 101084323, cu un budget de peste 21 mil. Euro, care vizează exploatarea uniformă a arealului marin, prin utilizarea turbinelor eoliene în zona departată de țărm, la peste 25 Mm. În această zonă adâncimea apei este de peste 40 m și, prin urmare, soluția de montare a turbinelor eoliene nu poate fi cea fixată în solul marin, ci utilizând o platformă plutitoare semibalastată ancorată. Soluția este adaptată zonei de vest a Marii Negre (Varna-Bulgaria), unde potențialul eolian este mediu, și prin urmare construcția este specială. Este, de fapt, o inițiativă revoluționară care vizează valorificarea potențialului de energie eoliană offshore al Mării Negre. Turbina eoliană offshore este o sursă de energie curată, eficientă din punct de vedere al costurilor și scalabilă, iar energia eoliană offshore flotantă este de așteptat să joace un rol cheie în deblocarea potențialului vast al zonelor de adâncime.

Obiectivul general al proiectului este acela de implementare a unui sistem demonstrativ de 5 MW în Marea Neagră, deschizând calea pentru producția industrială de masă și desfășurarea de parcuri eoliene offshore plutitoare. Prin cuplarea sinergiilor cu sectoarele de petrol și gaze, proiectul BLOW își propune să accelereze tranziția energetică în regiune și să stimuleze acceptarea societății și dezvoltarea politicilor transfrontaliere.

Partenerii din proiect sunt: Coordonator-IREC – Institutul de cercetare a energiei din Catalonia Spania, EOLINK – Companie de cercetare a fermelor de turbine eoliene  flotabile- Franta, PETROCELTIC – PETROCELTIC  BULGARIA EOOD – Companie  de exploatare a zacamintelor de gaze offshore in zona Varna Bulgaria, GSP – Grup Servicii Petroliere SRL (GSP Offshore), care va asigura producerea si transportul structurii flotante- Constanta, Romania, CMU- Universitatea Maritimă din Constanța  va monta echipamentele de monitorizare a parametrilor de mediu   Valoarea, BEIA – Companie de cercetare in domeniul electronicii si telecomunicatiilor, Bucuresti, Romania, CEPS -CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES – Bruxelles Belgia, BEXCO-Companie care va asigura sistemele de fixare a turbinei-  Hamme, Belgia, MCE- Companie specializata in contructii metalice MCE GMbH (MCE) Linz, Austria, DURED Institut de cercetare in energii regenerabile- Ankara, Turcia, FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG- Companie multinational in ndomeniul cercetarii, Munchen Germania, ACCIONA GENERACION RENOVABLE, Institut de cercetare in domeniu, Navarra, Spania, MGU- Universitatea de Mine și Geologie, Sofia, Bulgaria, EMEC- THE EUROPEAN MARINE ENERGY CENTRE LIMITED Marea Britanie, BRUNEL UNIVERSITY LONDON  Uxbridge, Marea Britanie.

Privind retrospectiv la rezultatele celor 33 de ani de funcționare academică, considerăm că Universitatea Maritimă din Constanța a reușit să-și constituie resursele și poziția pentru a răspunde în mod independent la provocările pe care mediul economic le va pune în viitor în fața universităților.

Suntem optimiști cu privire la rezultatele ce vor fi obținute, prin eforturile coagulate ale tuturor membrilor comunității academice, studenți, profesori și personal administrativ, în perioada care va urma.

Top