pentru depunerea unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Romania Start Up Plus

Până la termenul prevăzut în anunțul de selecție (14.10.2016, ora 16) a fost depusă o singură ofertă de participare din partea Asociatiei Dezvoltare.ro

În urma derulării procedurii de selecție s-a constatat că participantul “Asociația Dezvoltare.ro” îndeplinește condițiile de participare în calitate de partener în cadrul proiectului propus, cu un scor de 85 puncte obținute în urma evaluării.

Written by cercetare