Universitatea Maritimă din Constanța  a luat măsuri permanente pentru creșterea eficienței proceselor educaționale și alinierea la cerințele de top ale învățământului universitar.  În acest scop, universitatea derulează următoarele proiecte FDI:

  • CNFIS-FDI-2021-0567  în cadrul domeniului: Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice. Scopul proiectului este îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice care a devenit o provocare majoră în perioada pandemiei COVID-19. Se urmărește introducerea celor mai înalte standarde de predare în mediul online folosind sistemele educaționale integrate, inclusiv derularea activități practice de laborator în regim de teleprezență.

Solicitare ofertă: Solicitare-oferta-AR-0567

 

  • CNFIS-FDI-2021-0564  în cadrul domeniului: Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități. Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea unui sistem inteligent si integrat destinat asigurarii funcționării sustenabile, intentionat insularizate, a instalației energetice pilot existente a UMC, in conditii de securitate cibernetica si energetica, cu asigurarea alimentării eficiente a consumatorilor cu energie obținută și stocată din surse regenerabile locale.

Solicitare ofertă: Solicitare-oferta-GR-0564

Written by cercetare