Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) anunță lansarea competiției pentru Gala Cercetării Românești – Ediția 2024, evenimentul care recunoaște și premiază excelența în cercetare.

Gala Cercetării Românești este o inițiativă prin care promovăm rezultatele cercetătorilor români în societate. Pentru prima dată, vom recompensa și financiar cele mai importante 11 proiecte de știință și tehnologie generate de cercetătorii de elită ai României. Vom acorda premii totale de 3,3 milioane de lei pentru contribuții substanțiale în domenii precum informatică, medicină, biotehnologii sau fizică”, a precizat ministrul Cercetării, Bogdan Ivan.

Cele 11 domenii științifice pentru care se acordă premiile de câte 300.000 de lei, prevăzute de HG nr. 526/2023, sunt:

 1. Științe inginerești – Premiul “Henri Coandă”;
 2. Matematică și informatică – Premiul “Grigore Constantin Moisil“;
 3. Științele pământului, mediu și schimbări climatice – Premiul “Grigore Cobălcescu”;
 4. Științele vieții – Premiul “George Emil Palade”;
 5. Chimie – Premiul “Raluca Rîpan”;
 6. Energie și materiale avansate – Premiul “Nicolae Vasilescu Karpen”;
 7. Fizică – Premiul “Șerban Țițeica”;
 8. Biotehnologii – Premiul “Gheorghe Ionescu-Șișești”;
 9. Științe umaniste – Premiul “Dimitrie Cantemir”;
 10. Medicină – Premiul “Ana Aslan”;
 11. Științe sociale și economie – Premiul “Mattei Dogan”.

Calendarul competiției este:

 1. Depunerea cererilor de premiere: 18.01.2024 – 31.01.2024;
 2. Publicarea rezultatelor privind eligibilitatea: 07.02.2024;
 3. Primirea contestațiilor privind eligibilitatea: 08-09.02.2024, ora 16:00;
 4. Publicarea rezultatelor finale privind eligibilitatea: 12.02.2024;
 5. Evaluarea cererilor de premiere: 12.02.2024 – 22.02.2024;
 6. Publicarea listei finale a premianților pentru fiecare domeniu: 23.02.2024;
 7. Desfășurarea ”Galei Cercetării Românești”: 27.02.2024, ora 18:30, Opera Națională București.

Selecția premianților Galei se realizează în baza unei proceduri de evaluare a cererilor de premiere desfășurată în două etape:

 1. selectarea cererilor de premiere în baza unor indicatori cantitativi în vederea evaluării calitative;
 2. evaluarea calitativă a cererilor de premiere care au depășit etapa de selectare.

Sunt selectate pentru evaluarea calitativă cererile care îndeplinesc cel puțin 3 dintre următorii 6 indicatori detaliați în Regulamentul de Organizare și Funcționare:

 1. lucrări în calitate de autor principal sau coautor încadrate cu tipul de document article, publicate în reviste indexate Web of Science JCR cuartila Q1 conform AIS (se ia în considerare ultima clasificare disponibilă în raport cu anul depunerii cererii) – minimum 7. În cazul științelor umaniste, publicarea a 4 cărți la edituri internaționale de prestigiu sau la edituri clasificate CNCS A;
 2. clasare în top 1% după citări/Highly Cited Researcher – Da;
 3. proiecte de cercetare naționale și internaționale, câștigate prin competiție, cu valoare de minimum 100.000 euro fiecare și echipă de minimum 3 membri, în calitate de director/conducător de proiect – minimum 1;
 4. calitatea de cercetător/cadru didactic invitat la universități de prestigiu din străinătate – minimum 1;
 5. calitatea de editor-șef la o revistă indexată Journal Citation Reports – minimum 1;
 6. scor de influență cumulat A, calculat ca sumă a scorurilor de influență ponderate aferente articolelor publicate in ultimii 5 ani (unde scorul de influență ponderat aferent unui articol se definește ca fiind scorul de influență – AIS aferent articolului raportat la numărul de autori ai articolului) – A minim 5

Cele două etape sunt precedate de verificarea administrativă a criteriilor de eligibilitate:

 • pentru domeniile științifice cuprinse în panelul științe exacte și inginerie și panelul științele vieții – minimum 6 lucrări încadrate Q1/Q2 conform Web of Science JCR;
 • pentru domeniile științifice cuprinse în panelul științe sociale și umaniste – minimum 6 lucrări încadrate Q1/Q2 conform Web of Science JCR sau în reviste din Scopus aflate printre primele 50% după CiteScore. În cazul științelor umaniste, publicarea în ultimii 5 ani a unei cărți la o editură internațională de prestigiu sau la o editură clasificată CNCS A este echivalentă cu publicarea a două articole Q1 sau Q2.

În cazul cererilor depuse de echipe de cercetare, criteriile de evaluare și selectare trebuie îndeplinite de liderul de echipă.

Cererile de înscriere se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail: galacercetarii@mcid.gov.ro.

Comisiile de evaluare vor fi formate din experți propuși de către Prezidiul Academiei Române, Consiliul Național al Cercetării Științifice, Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare și Consiliul Național al Rectorilor.

Sunt acceptate spre selectare și evaluare calitativă doar cererile de premiere depuse de către cercetători având afiliere instituțională în România.

Programul “Gala Cercetării Românești” este organizat anual de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 526/2023 privind aprobarea programului ”Gala Cercetării Românești”, cu modificările și completările ulterioare și a OMCID 21382/2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Programului „Gala Cercetării Românești”.

Mai multe informații aici.

Written by cmuresearch