Rezultatele etapei de evaluare a proiectelor depuse în cadrul Competitiei FDI 2023 pot fi vizualizate, pentru fiecare domeniu strategic, accesând documentul “Lista proiectelor pe domenii strategice de finantare, in ordinea punctajelor”.

Domenii finanțare:

Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior;

Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România;

Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităţilor, folosite pentru instruirea studenților;

Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților;

Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;

Domeniul 6: dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități;

Domeniul 7: corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii, consilierea și orientarea în carieră.

Universitatea Maritimă din Constanța a depus 7 proiecte, câte unul pe fiecare domeniu de finanțare, acestea obținând punctaje de peste 76,83, iar 6 din acestea au fost acceptate pentru finanțare. Începând cu data de 27 martie 2023 se vor încheia Contractele de finanțare, iar perioada de implementare a proiectelor nu va depăși data de 15.12.2023.

Written by cmuresearch