Pe data de 30 martie 2023 a fost lansat Programul (Interreg VI-B) NEXT Black Sea Basin. Data limită de depunere a proiectelor este 4 iulie 2023.

Programul își propune să rămână o platformă în care legăturile dintre țările participante sunt consolidate și sunt create altele noi și unde actorii regionali se reunesc și contribuie la o gestionare durabilă a resurselor în beneficiul cetățenilor locali.

Programul va aprofunda și mai mult cooperarea transfrontalieră în bazinul Mării Negre într-o configurație transnațională, susținând trei obiective specifice:

1. Dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare și inovare;

2. Promovarea adaptării la schimbările climatice și a prevenirii riscurilor de dezastre;

3. Îmbunătățirea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi.

Tipul de solicitanți eligibili:

1. Autorități publice (de exemplu, consiliu regional/județean, consiliu local, municipalitate, ministere etc.);

2. Organisme de drept public (de exemplu, institute de stat/regionale, universități și instituții de învățământ, agenții de dezvoltare regională, organisme de gestionare a parcurilor naturale și a ariilor protejate, institute de cercetare etc.);

3. Organizații non-profit (de exemplu, asociații, sindicate, fundații, universități private dacă statutul lor juridic este al unei organizații non-profit, grupuri de acțiune locală, euroregiuni, Gruparea europeană de cooperare teritorială etc.).

Mai multe detalii despre acest program, aria geografică acoperită, bugete și tipuri de proiecte, vezi aici.


Written by cmuresearch