Proiectul suport RO-NCP_WIDERA.NET (parte a proiectului UE NCP_WIDERA.NET: Rețeaua transnațională de Puncte Naționale de Contact (NCP) pentru extinderea participării și consolidarea spațiului european de cercetare, https://www.ncpwideranet.eu/) susține participarea cercetătorilor din România la evenimente de brokeraj din cadrul clusterelor din Pilonul II al programului-cadru Orizont Europa în perioada noiembrie 2023 – ianuarie 2025. În această perioadă, poate fi susținută participarea a 70 de participanți din România la evenimente de brokeraj organizate în cadrul Pilonului II – Orizont Europa.

Prin acest proiect suport, sunt rambursate cheltuielile de deplasare (transport și cazare) – până la 1000 Euro de persoană, ale solicitanților români (persoane fizice), încadrați în organizații cu personalitate juridică din România.

Rambursarea cheltuielilor de deplasare la un eveniment de brokeraj în cadrul Pilonului II – Orizont Europa este realizată de UEFISCDI, ca partener în proiectul suport NCP_WIDERA.NET (contract nr. 101055286).

Pentru mai multe detalii privind eligibilitatea solicitanților și a cheltuielilor, accesați site-ul proiectului suport https://www.ncp.uefiscdi.ro/travel-grants.

Written by cmuresearch