Home / Uncategorized / Pilot course in Varna – Selection of participants

Pilot course in Varna – Selection of participants

Anunț de selecție a participanților pentru sesiunea de training din perioada 21-25 Mai 2018, Varna

Programul de training se derulează în cadrul proiectului DivSea implementat de Universitatea Maritimă din Constanța în parteneriat cu Academia Navală Nikola Yonkov Vaptsarov din Bulgaria, STC-Group, Olanda și Centrul European de Ghidare în Carieră din Cipru.

Cursul pilot vizează îmbunătățirea competențelor participanților în domeniile Teamwork și Ballast water management system operations, și de asemenea dezvoltarea profesională continuă prin utilizarea platformei de blended learning http://divsea.cmu-edu.eu/.

Cursul vocațional se adresează cursanților/studenților/masteranzilor Universității Maritime din Constanța care dețin o calificare recunoscută în România. Participanții vor fi selectați în conformitate cu procedura elaborată pentru selecția participanților, disponibilă aici.

Suportul financiar constă în alocarea unui grant total per participant de 550 Euro reprezentând: 275 Euro contribuția la costurile de deplasare ale participanților de la locul de origine la locul de desfășurare a activității și retur, și 275 Euro sprijin individual pentru a acoperi cheltuielile de ședere pe durata activității de formare/predare/învățare.

Cei interesați sunt asteptați sâmbată 5 Mai 2018, între orele 9.30 și 11.00 sau luni 7 Mai 2018, între orele 8.00 și 11.00 la sediul central al Universității Maritime din Constanța, Etaj 1, sala E107.

https://team4excellence.ro/

Top