Header Image
Acasa / Admitere români de pretutindeni / Admitere români de pretutindeni – programe de studii de Masterat

Admitere români de pretutindeni – programe de studii de Masterat

Procedură de Admitere pentru Sesiunea iulie – septembrie 2022

 • 04 iulie – 23 septembrie 2022 pana în ora 15:00 Perioada de înscriere online
 • 24 septembrie 2022 Clasificarea candidaților și afișarea listei provizorii a candidaților admiși
 • 24 septembrie 2022 Contestații până la ora 14:00
 • 24 septembrie 2022 Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor
 • 24 septembrie – 27 septembrie 2022 Confirmarea locurilor pentru studenții admiși
 • 28 septembrie 2022 Afișarea rezultatelor finale

Înscrierea se face ataşând copii scanate de pe actele de mai jos, pe adresa de email : master.romanidepretutindeni@cmu-edu.eu

Numărul de locuri finanțate de la bugetul de stat pentru românii de pretutindeni (Rep. Moldova, Ucraina)
Locuri făra plata taxelor de școlarizare dar cu bursă – 10 locuri
Locuri făra plata taxelor de școlarizare dar făra bursă – 8 locuri

Ierarhizarea candidaţilor declaraţi admişi se va face în ordine descrescătoare a mediei obţinute la examenul de diplomă/licență.

Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, transmițând Universităţii formularul din Anexa nr. 4. Descarcă –formularul de confirmare pe adresa de e-mail: master.romanidepretutindeni@cmu-edu.eu . Listele candidaților admiși vor fi înaintate de universități către Ministerul Educației şi Cercetării, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis, în concordanță cu opțiunile acestora. Ministerul Educației şi Cercetării poate solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de școlarizare.

Dosarul de candidatură conține următoarele documente:

 • CERERE ÎNSCRIERE (descarca)
 • COPIA DIPLOMEI DE LICENŢĂ SAU ADEVERINŢĂ ABSOLVIRE (PENTRU ABSOLVENŢII 2022)
 • COPIA SUPLIMENTULUI LA DIPLOMA DE LICENŢĂ SAU SITUAŢIE ŞCOLARĂ (PENTRU ABSOLVENŢII 2022)
 • COPIA CERTIFICATULUI DE NAŞTERE, TRADUS ÎN LIMBA ROMÂNĂ SAU INTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ
 • COPIA PAŞAPORTULUI, VALABIL CEL PUŢIN 6 LUNI DE LA ÎNCEPEREA PROGRAMULUI DE STUDII PENTRU CARE OPTEAZĂ CANDIDATUL – COPIE DUPĂ PRIMELE 3 PAGINI
 • COPIA CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE  TRADUS ÎN LIMBA ROMÂNĂ SAU INTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE INTERNAŞIONALĂ
 • COPIA DIPLOMEI DE BACALAUREAT SAU ECHIVALENTĂ DE PROMOVARE A EXAMENELOR NAŢIONALE DE ABSOLVIRE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL – TRADUSĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ SAU INTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE
 • COPII ALE FOILOR MATRICOLE PENTRU NIVELUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
 • COPIE CARTE DE IDENTITATE
 • ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP CLINIC SĂNĂTOS, VACCINURI SI ANALIZE MEDICALE VDRL ŞI MRF
 • DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE, PE BAZA VOINŢEI LIBE EXPRIMATE, DE ASUMARE A IDENTITĂŢII CULTURALE ROMÂNE, POTRIVIT LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE, CONFORM ANEXEI 3 (descarcă)
 • DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE A CANDIDATULUI CĂ NU POSEDĂ BULETIN/CARTE DE IDENTITATE ROMÂNEASCĂ, CONFORM ANEXEI 6 (descarcă)
 • DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE A CANDIDATULUI CĂ NU A MAI BENEFICIAT DE FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU NIVELUL DE STUDII LA CARE SE ÎNSCRIE ȘI DE ASUMARE A RESPONSABILITĂȚII CU PRIVIRE LA AUTENTICITATEA ȘI CORESPONDENȚA DINTRE DOCUMENTELE DIGITALE SCANATE ȘI CELE ORIGINALE, CONFORM ANEXEI 7 (descarcă)
 • NOTĂ DE INFORMARE ȘI DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CONFORM ANEXEI 5 (descarcă)
 • 4 POZE TIP ¾
 • PENTRU PROGRAMELE DE STUDII CU PREDARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ CERTIFICATE DE COMPETENŢĂ TOEFL, CAMBRIDGE
 • În atenția candidațiilor din Ukraina și Serbia – certificat sau atestat de competență lingvistică de limba Română nivel minim B2 (adresă minister)

În baza METODOLOGIEI de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018 în învățământul superior de stat din România, la programe de studii cu predare exclusiv în limba română, românii de pretutindeni pot beneficia de:

 • locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României;
 • locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României.

 

 

Top