Header Image
Acasa / CCAPP / Cursuri IMO

Cursuri IMO

CURSURI IMO

Prin intermediul Centrului de cursuri și activități de pregătire profesională, Universitatea Maritimă din Constanţa asigură efectuarea cursurilor IMO pentru studenţii de la toate specializările maritime de la cursurile de zi şi învățământ cu frecvență redusă (IFR).

  • În vederea obținerii carnetului de marinar şi a brevetului de ofițer maritim aspirant, studenții vor parcurge cursurile IMO de bază pentru siguranța maritimă.
  • Cursurile obligatorii în materie de siguranță maritimă sunt menționate în Anexa 3 a Ordinului Ministrului Transporturilor 1252 din 13 august 2014 (Link: OMT 1252/13 august 2014) pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate.
  • Studenţii pot urma cursurile IMO începând cu anul I universitar. Inscrierea se realizează online pe pagina de campus a universității (Link: UMC-Campus).
  • Cursurile IMO se organizează în baza protocolului de colaborare încheiat între Univresitatea Maritimă și CERONAV.
  • Orarul cursurilor IMO se afișază pe campus în secțiunea aferentă cursului respectiv.
  • Taxa de participare la curs se achită în contul Universitații Maritime din Constanța, online Taxe Online
  • Plata taxei de examinare se efectueaza la sediul CERONAV sau online pe site-ul Ceronav

Cursuri IMO obligatorii pentru siguranță maritimă pentru cadeți

Program de pregătire de bază pentru siguranța maritimă

Cursuri IMO Cursuri IMO necesare obținerii brevetului de ofițer maritim

Top