Home / Despre Noi

Despre Noi

Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

Legea Educației
Legea Calității
Statutul Studentului
Legea 544/2001
Hotărâri de Guvern privind: Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, cifra școlarizare
Ordin de Ministru privind Metodologia de finanțare
Protecția datelor cu caracter personal

Conducere

NUME Functie  de conducere Entitate organizatorica
ACOMI NICOLETA Prodecan de la 20.04.2016 Facultatea de Navigatie  si Transport Naval
ARGINTARU DANUT Director de departament Dep. Stiinte Fundamentale
ARSENIE CONSTANTIN PAULICA Director de departament Dep. Navigatie
CIUCUR VIOLETA VALI Prorector*)  de la 12.04.2016 Prorector pentru activitatea de calitate si dezvoltare institutionala
CONSTANTINESCU ELIODOR Prorector*)  de la 12.04.2016 Prorector pentru activitatea academica
MEMET FEIZA SUCURAN Director de departament Dep. IFR
OMOCEA ION Decan  de la  20.04.2016 Facultatea de Electromecanica Navala
PANAIT CORNEL Rector*)  de la  08.04.2016 Universitate Maritima Constanta
RAICU ALEXANDRA Director de departament Dep. Stiinte Generale Ingineresti
SABĂU ADRIAN Prodecan  de la 20.04.2016 Facultatea de Electromecanica Navala
RAICU GABRIEL MARGARIT Prorector*)   de la 12.04.2016 Prorector pentru activitatea de cercetare si inovare
STAN  LIVIU CONSTANTIN Director de departament Dep. Stiinte Ingineresti in Domeniul Electrica
STANCA COSTEL Decan*)  de la  20.04.2016 Facultatea de Navigatie si Transport Naval
SURUGIU FELICIA Director de departament Dep. Management in Transporturi
TAMAS RAZVAN Director de departament Dep. Electronica si Telecomunicatii
DORDESCU MARIAN Director de departament Dep. Stiinte Ingineresti in Domeniul Electric
SIMA AURELIAN Director Resurse Umane Dep. de Resurse Umane
GHITA ELENA Director General Administrativ Universitate Maritima Constanta
ROTARIU MARIANA Contabil Sef Dep. Contabilitate

Regulamente de organizare și funcționare

Structura UMC

Top