Acasa / Informații de interes public

Informații de interes public

Alegeri 2024

Integritate Instituțională

Universitatea Maritimă din Constanța asigură accesul liber și neîngrădit al oricărei persoane la informațiile de interes public, în conformitate cu misiunea asumată prin Carta Universitară și regulamentele interne, cu respectarea principiului transparenței și a prevederilor Legii 544/2001. Pentru solicitarea informațiilor de interes public sau pentru formularea reclamațiilor administrative se vor folosi următoarele modele:

Cadru legislativ:

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

HG 123/2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

Achiziții Publice

Anunțuri/Comunicate

Bugetul

Balanța de venituri și cheltuieli pentru cămine -anul 2023
Balanța de venituri și cheltuieli pentru cămine -anul 2022
Balanța de venituri și cheltuieli pentru cămine -anul 2021
Balanta de venituri si cheltuieli pentru camine – anul 2020
Balanta de venituri si cheltuieli pentru camine – anul 2019
Balanta de venituri si cheltuieli pentru camine – anul 2018

Liste de funcții


Declarații de avere și interese publice

Date de contact
Responsabil acces informații publice
Maria Pavalache
Tel: +40 241 664 740
Fax: +40 241 617 260
E-mail: maria.pavalache@cmu-edu.eu
Top