Acasa / Informații de interes public

Informații de interes public

Universitatea Maritimă din Constanța asigură accesul liber și neîngrădit al oricărei persoane la informațiile de interes public, în conformitate cu misiunea asumată prin Carta Universitară și regulamentele interne, cu respectarea principiului transparenței și a prevederilor Legii 544/2001. Pentru solicitarea informațiilor de interes public sau pentru formularea reclamațiilor administrative se vor folosi următoarele modele:

Cadru legislativ:

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

HG 123/2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

Bugetul

Balanța de venituri si cheltuieli pentru camine 2018

Liste de funcții

Lista functii la data de 31-03-2019
Lista functii la data de 30-09-2018
Lista functii la data de 31-03-2018
Lista de funcții la data de 30-09-2017

Declarații de avere și interese publice

Date de contact
Responsabil acces informații publice
Georgiana Buzu
Tel: +40 241 664 740
Fax: +40 241 617 260
E-mail: georgiana.buzu@cmu-edu.eu
Top