Acasa / Istoric

Istoric

scurt-istoric-banner

Flota comercială proiectată la începutul anilor 1970 avea nevoie de un număr sporit de ofițeri. De aceea, la sfârșitul anului 1971, s-a luat decizia înființării, la Constanța, a Institutului de Marină Civilă. Echipa de specialiști care a lucrat la întocmirea planului de învățământ și a programelor analitice era alcătuită din clc. Gheorghe Balaban, clc. Anton Beziris și comandor în rezervă Andrei Tudorică. Toți trei erau autori renumiți de lucrări în domeniul navigației. Institutul și-a deschis porțile în toamna anului 1972 ca urmare a Decretului Consiliului de Stat nr.38 din 4 februarie 1972 având statut de instituție de învățământ superior cu personalitate juridică pentru pregătirea ofițerilor din marină comercială. Cursurile se țineau în actualul local al Școlii nr. 43, de pe str. Unirii, nr. 22, iar studenții au fost cazați la căminele Institutului Pedagogic Constanța.

În anul 1973 prin Decretul Consiliului de Stat nr. 502 din 9 august, Institutul de Marină Civilă Constanța se unește cu Școala Militară de Ofițeri Activi de Marină și formează Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân” Constanța.

La data de 6 februarie 1990 a fost emisă Hotărârea Guvernului privind înființarea Institutului de Marină Civilă, semnată de prim ministrul în funcție la acea dată, domnul Petre Roman, prin care „Facultatea de Electromecanică Navală” și „Facultatea de Navigație” a Marinei Civile trec din cadrul Institutului de Marină “Mircea cel Bătrân” din subordinea Ministerului Apărării Naționale la Ministerul Învățământului, înființându-se Institutul de Marină Civilă, cu sediul în municipiul Constanța. La Facultatea de Electromecanică Navală durata studiilor era de 5 ani, iar absolvenții primeau diploma de inginer electromecanic sau inginer electrotehnic, precum și brevetul de ofițer maritim în specialitatea respectivă. La Facultatea de Navigație a Marinei Civile durata studiilor era de 4 ani, iar absolvenții primeau diplomă și brevet de ofițer maritim navigator.

Astfel, Institutul de Marină Civilă constituit la acea vreme, a preluat atât studenții secțiilor de marină comercială, cât și cadrele didactice, care au asigurat pregătirea universitară a acestora. Odată cu aceștia s-a trecut în patrimoniul institutului tradiția și competențele vechiului institut. În ședința de constituire au fost aleși Gavrilă Rican primul Rector al Instiutului, precum și Moise Nicolae Romulus primul decan al Facultății de Navigație, și Lucian Băluț primul decan al Facultății Electromecanică.

Noua instituție înființată își desfășura activitatea în imobilul care a aparținut fostelor Comitete și Instituții de Partid, având în dotare și 2 nave laborator: nava școală cargou „Neptun” și „Someș”.

Încă de la înființare, structura instituției a cunoscut o serie de schimbări prin care s-a realizat o adaptare la cerințele de instruire ale tinerilor, precum și la oferta și necesitățile identificate pe piața muncii. Începând cu promoția 1991, absolvenții Institutului de Marină Civilă puteau obține brevetul de ofițer maritim III (punte, mașină, electric). Examenul se organiza separat de examenul de absolvire și se desfășura sub egida Inspectoratului de Stat al Navigației Civile având loc de desfășurare Centrul de Perfecționare al Lucrătorilor din Marina Civilă.

Celor două facultăți li s-a adăugat în anul 1992, Colegiul Universitar de Navigație Fluvială (inițial), după care a dobândit acreditare, numindu-se Colegiul Universitar de Navigație Fluvială și Maritimă. Colegiul avea inițial trei specializări: Navigație Fluvială, Electromecanică Fluvială și Radioelectronică cu durata de trei ani. Absolvenții acestei forme de învățământ puteau susține examen de brevet pentru ofițer III. În prezent, ca urmare a modificărilor aduse de Procesul de la Bologna, Colegiul universitar s-a desființat.

La data de 9 februarie 1996 în ședința Senatului a fost aprobat textul primei Charte a Institutului de Marină Civilă, expresie a autonomiei universitare și a libertății academice a membrilor comunității academice. Charta universitară statuează principiile și strategia dezvoltării universității, drepturile și obligațiile comunității academice.

Institutul de Marină Civilă, ca urmare a H.G. nr. 85/2000, și-a schimbat denumirea în Universitatea Maritimă din Constanța iar acreditarea specializărilor universității a fost reconfirmată prin H.G. nr.696 din 17 august 2000.

Alături de activitatea didactică, misiunea universității este completată de activitatea de cercetare în parteneriat cu mediul economic, serviciile publice, sectorul privat și alte institute de cercetare sau centre universitare. Prin colaborarea cu autoritățile publice locale, Universitatea Maritimă din Constanța a contribuit la dezvoltarea economică regională, dezvoltarea socială și sustenabilitatea mediului. Din 2004 până în prezent UMC a desfășurat 44 de proiecte de cercetare în calitate de beneficiar sau partener.

Proiectul maritim RoNoMar câștigat de universitate (4.7 milioane euro) a constituit un sprijin pentru înființarea unui Incubator de Afaceri care oferă consultanță în domeniul maritim, pentru creșterea mobilităților de studii și practică pentru studenți și profesori, precum și pentru achiziționarea de echipamente specifice. Pentru asigurarea practicii ambarcate a studenților, Biroul Programe Comunitare din cadrul UMC se ocupă din 2007 de desfășurarea proiectelor cu finanțare europeană de tip Lifelong Learning și ERASMUS. Până în prezent un număr mediu de 140 de studenți au efectuat anual stagiu de pregătire în plasamente de practică în cadrul programului ERASMUS.

Universitatea Maritimă din Constanța a asumat un rol activ în comunitatea maritimă internațională, încheind o serie de protocoale bilaterale cu universități de profil, atât pentru asigurarea schimbului de studenți și cadre didactice, cât și pentru înlesnirea schimbului de experiență în domeniul maritim. Universitatea este membru activ al Asociației Internaționale a Universităților de Marină (IAMU), care reunește 57 de instituții din toată lumea. IAMU este vocea cea mai autorizată în promovarea unui învățământ de calitate și standardizarea curriculumului și a modalității de certificare a absolvenților la nivel mondial.

În perioada 2012-2013 Universitatea Maritimă din Constanța a asigurat președinția acestei prestigioase asociații prin domnul Prof.univ.dr.ing. Cornel Panait. În octombrie 2013 universitatea noastră a găzduit cea de-a 14-a Adunare Generală Anuală a IAMU, a cărei temă a fost “Noi alternative tehnologice pentru creșterea eficienței economice”. Evenimentul s-a bucurat de prezența a peste 100 de participanți din peste 40 de instituții.

Top